Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 18, 2020

Scroll to top

Top

100 de ani de la constituirea Statului National Romania- sute de ani de convietuire

100 de ani de la constituirea Statului National Romania- sute de ani de convietuire
Administrator

I.1) Denumire si adrese

Muzeul National BRUKENTHAL
Adresa:Strada: Piata Mare , nr. 4-5 Cod fiscal:3098079 Cod postal: Cod NUTS:RO126 Sibiu Localitate:NA Tara:Romania E-mail:achizitii@brukenthalmuseum.ro Telefon:+40 0269217691 Fax:+40 0269211545 Adresa Internet (URL):www.brukenthalmuseum.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Institutie/agentie europeana sau organizatie internationala

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

100 de ani de la constituirea Statului National Romania- sute de ani de convietuire Numar de referinta:01

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Realizarea a 12 lucrări de arta semibusturi în fiecare din cele 3 locații : curtea Palatului Brukenthal, curtea mare a Casei Altemberger și partea de acces pentru vizitatori la Muzeul de Istorie Naturală.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Juriul evalueaza pe baza a 4 criterii de evaluare descrise in tema de concurs. Pentru propunerile admise în concurs, fiecare membru al juriului va acorda un punctaj conform criteriilor de evaluare, în funcție de aprecierea fiecărui membru. O propunere de soluție artistică poate să acumuleze un punctaj maxim de 100 de puncte din partea unui membru al juriului. Vor fi declarate lucrări câștigătoare lucrările care vor cumula punctajul cel mai mare pentru fiecare personalitate istorică în parte, prin însumarea punctajului acordat de către toți membri juriului, inclusiv punctajul acordat de președintele juriului.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:21.09.2018 14:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Nu

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Nu

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Nu

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

Domnul Tămâian Ioan, președintele Uniuninii Artiștilor Plastici Filiala Sibiu, Domnul prof. univ.dr. Zeno Karl Pinter- Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Domnul prof.univ dr. Rudolf Gräf- Universitatea „Babeș-Bolyai „Cluj –Napoca, Domnul prof.univ dr. Ioan Marian Țiplic- Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Sef Secție Galeriile de Artă dr.Alexandru Sonoc – Muzeul Național Brukenthal, Domnul expert restaurator piatră Mihai Iancovescu – Muzeul Național Brukenthal, Domnul expert restaurator pictură – Ioan Munteanu – Muzeul Național Brukenthal.
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Nu poate face obiectul contestatiilor, decizia Juriului asumata prin Raportul Juriului.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

21.08.2018 11:15