Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Acord de parteneriat UAP – We are Europe 2013

admin

 

Acord de parteneriat

Vereinbarung

între

zwischen dem

Uniunea Artiștilor Plastici din România (uniunea)

Der Verband der Bildenden Künstler Rumäniens („der Verband“)

și
und

We are Europe! e.V., Düsseldorf („asociația”)

We are Europe! e.V., Düsseldorf („der Verein”)

Uniunea sprijină asociația ca partener la desfășurarea proiectului

Der Verband unterstützt als Partner den Verein bei der Durchführung des Projektes

„We are Europe! – Discovering the Single European Demos“:

Concurs în internet pentru artiști din patru țări, cu expoziție ulterioară (Germania, Polonia, Țările de Jos, România)

4-Länder-Künstlerwettbewerb mit nachfolgender Ausstellung (Deutschland, Niederlande, Polen, Rumänien)

Uniunea este convinsă de excelenta idee a concursului – descrierea unui posibil proces de dezvoltare al popoarelor europene către o societate civilă europeană prin intermediul artelor vizuale – împărtășind în același timp părerea că acest concurs aduce un aport important la actuala dezbatere despre viitorul Europei.

Der Verband ist von der Idee des Wettbewerbs – die Beschreibung des möglichen Prozesses der Entwicklung der europäischen Völker zu einem europäischen Bürgertum mit den Mitteln der Bildenden Kunst – überzeugt und teilt die Ansicht, dass dieser Wettbewerb einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Zukunft Europas leisten kann.

Uniunea va susține asociația atât la mediatizarea și promovarea concursului în România cât și la acțiunea de căutare a artiștilor, la alegerea și organizarea juriului.

Der Verband wird den Verein sowohl beim Bekanntmachen und Promoten des Wettbewerbs in Rumänien als auch bei der Suche nach geeigneten Künstlern sowie bei der Organisation und Durchführung der Juryarbeit unterstützen.

Cooperarea este prevăzută până la sfârșitul anului 2013. Există posibilitatea prelungirii și redefinirii acestei colaborării în momentul în care se va organiza, anul viitor, expoziția itinerantă cu lucrările premiate.

Die Zusammenarbeit wird bis Ende 2013 vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit der Verlängerung und Neudefinition dieser Kooperation, sobald feststeht, dass im nächsten Jahr eine Ausstellung mit den prämiierten Arbeiten organisiert wird.

București, 30 mai 2013

Bukarest, den _________                                                 Düsseldorf, den ____________

Uniunea Artiștilor Plastici din România                            We are Europe! e.V.

Der Verband der Bildenden Künstler Rumäniens           We are Europe! e.V.

Cristiana Russu                                                                    Dr. Jens Baganz

Vicepreședinte                                                                     Președinte

Vorstand                                                                               Vorstandsvorsitzender

Doina Talmann

Șef de ptoiect

Projektleiter

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.