Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 18, 2019

Scroll to top

Top

Arta la fereastră – NONA ȘERBĂNESCU @ Simeza

Arta la fereastră – NONA ȘERBĂNESCU @ Simeza
Administrator
ARTA LA FEREASTRĂ
NONA ȘERBĂNESCU
Letters for Aleppo. This war has to end! // Scrisori pentru Alep. Acest război trebuie să înceteze!
23-29 august 2016

Coordinated and curated by / Coordonare și curatoriat proiect::
Anca Boeriu and Corina Gabriela Duma

”Arta la fereastră – Galeria Simeza” (Art in the Window – Simeza Gallery) is a project organized by UAP Bucharest in order to draw attention upon disappearance /closing of art exhibiting and working spaces in Bucharest. // ”Arta la fereastră – Galeria Simeza” este un proiect organizat de UAP București pentru a atrage atenția publcului larg asupra dispariției/închiderii spațiilor de expunere și lucru

Six long years passed by now since ”The Great Battle of Aleppo” started (as there can be anything great about a civil war), and it seems as the siege is as far from it’s end as the international genuine care for the wounded people of Syria. The carnage is happening just a few kilometers away from us and yet mass-media and somehow relevant voices of Romanian culture concentrate exclusively on a permanent campaign of fear and hatred directed towards refugees and the Muslim community, seen as a unitary, indistinct and dangerous block. The public speech is defined by rough strokes, lack of concrete data and silence upon relevant historic facts. It is these so rough strokes that made me feel the urge of a human, personal, artistic approach upon the Syrian conflict – taking advantage of the visibility and transparence that the windows of Simeza Gallery are offering these days.
I am half Syrian and never got the chance to visit my family in Aleppo. For such a long time, the only link between me and my Syrian origins were the letters and postcards my father used to send when I was a child. Sometimes the letters contained photos of my father or other members of the family. Most of them lost, these letters were never answered. Maybe now, when all communication is broke, when siege has isolated Aleppo like never before, when water and aliments cannot pass the blockage to reach the starving population, nevertheless postal correspondence could reach any address of a demolished by bombs city, I guess the time came for me to answer the letters from Aleppo.
//
Șase ani lungi au trecut deja de la începutul ”Marii bătălii a Alepului” (de parcă există ceva măreț într-un război civil) și pare că doar intersul internațional nedisimulat față de încercatul popor al Siriei este mai îndepărtat decât sfârșitul asediului. Carnagiul are loc la doar câțiva kilometri de noi și totuși mass-media și importante voci ale culturii din România se concentrează exclusiv asupra unei campanii permanente de diseminare a urii și a fricii direcționate către refugiați și către comunitatea musulmană, văzută ca un bloc unitar, indivizibil și periculos. Discursul public este lipsit de nuanțe, definit de tușe grosiere, lipsit de date concrete și păstrând o tăcere complice asupra adevărului istoric relevant. Aceste tușe brute sunt cele care au trezit în mine nevoia unei abordări artistice umane și personale asupra conflictului sirian – exploatând totodată vizibilitatea și transparența oferite zilele acestea de ferestrele galeriei Simeza.
Deși sunt pe jumătate siriană, nu am avut niciodată ocazia să îmi vizitez familia din Alep. Pentru atât de mult timp, singura mea legătură cu originea arabă au fost scrisorile și vederile pe care tatăl meu obișnuia să mi le trimită când eram copil. Uneori scrisorile erau însoțite de fotografii ale tatălui meu sau ale altor membri ai familiei. Cele mai multe pierdute acum, acestor scrisori nu li s-a răspuns niciodată. Poate acum când orice comunicare este oprită, când asediul a izolat Alepul mai mult ca niciodată, când nici măcar apa și alimentele nu pot trece de blocadă pentru a ajunge la o populație decimată de foamete, iar o corespondență poștală nu ar putea ajunge niciodată la vreo adresă dintr-un oraș ruinat de bombardamente, poate acum e în sfârșit momentul pentru a răspunde scrisorilor mele din Alep.

Nona Șerbănescu (b.1982) is a Romanian artist, cultural manager and mother of two. In 2004 she graduated Painting at the University of Arts in Bucharest at the class of Alexandru Chira. Her preocupations vary in between creating art projects, art mechanisms and art works. In 2010 she started the Association for Contemporary Art Promotion, an NGO responsible for projects such as Bucharest Art Week, ART HUB or Maternity (ART) Leave. As an artist, she subordinates different media to a personal approach or a social message. Latest art projects are ”Rom-anian Dream” video and instalation solo show at Dianei 4 in 2014, ”Baby Traces || Letters for Indira”, painting and video solo show at ART HUB in 2013 or Wicked, a three artist show in an unconventional, alternative location on Transilvaniei street in Bucharest, 2011.
//
Nona Șerbănescu (n.1982) este o artistă din România, manager cultural și mamă a doi copii. În 2004 a absolvit Universitatea Națională de Arte București la secția Pictură, clasa profesorului Alexandru Chira. Preocupările ei variază între crearea de proiecte artistice, mecanisme artistice și lucrări de artă. În 2010 a demarat Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, un ONG responsabil pentru proiecte precum Bucharest Art Week, ART HUB sau Maternity (ART) Leave. Ca artistă, subordonează diferite medii de lucru unei abordări personale sau mesajului social transmis. Ultimele proiecte artistice sunt ”Rom-anian Dream” expoziție personală, video și instalație la Dianei 4 în 2014, ”Urme de bebeluș || Scrisori pentru Indira”, expoziție personală pictură și video la ART HUB in 2013 sau Wicked, expoziție a trei artiste într-un spațiu alternativ neconvențional pe strada Transilvaniei la București în 2011.

Nona Serbanescu