Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 19, 2017

Scroll to top

Top

Bâtcă Mircea

Administrator
BATCA_MIRCEA
Bâtcă Mircea
Adresa: Str. Al. Neptun, Bl. 34, Sc. D, Ap. 41 – Deva – jud. Hunedoara – România
Tel: +40254.228.222; +40745.462.480
e-mail: mirceabitca@yahoo.com
web:
Antropograme-Anthropograms - ulei-pânză - oil-canvas - 92x95 cm
Antropograme – ulei-pânză – 92×95 cm
Prezentare Demers Artistic

Dându-mi seama că preluarea directă a naturii nu se potrivea cu ideile mele plastice privind realizarea unor forme şi a unor ambianţe proprii picturii, m-am raportat la cuvânt, la cuvântul din textele beletristice şi textele filozofice, în special textele lui Emil Cioran şi ale lui Lucian Blaga.
Lucrările mele au pornit de la abordarea fiinţei umane, interpretarea şi compunerea ei în diverse ipostaze. Interferenţele între fiinţele umane, deformările expresive ale corpului uman, fracţionările, compunerile, simbioza om-obiect, simbioza om-animal, imaginarul crează o lume în care imaginea plastică vine din informaţiile prilejuite de lectură, zona de inspiraţie fiind starea de meditaţie şi contemplaţie care mi-a creat idei plastice generale, concretizate apoi cu spontaneitate, după principiul dicteului automat.
După raportarea la logos există tendinţa de a mă contopi cu mistica numărului, cu combinaţiile numerice, mai ales în ceea ce priveşte proporţia formelor, relaţia formelor cu cadrul. În aceste lucrări figurativul este abandonat şi abstracţiunea pură este susţinută în planul realităţii de materialitatea suprafeţelor, care încearcă să iasă în tridimensional, să poată fi palpată, să poată fi observată prin efectele diverse ale luminii.
Prin redarea unor texturi ale materiei se crează un fel de relaţie între geometrie şi natură.

Artistic approach
Realizing a direct taking on nature did not fit with my artistic ideas regarding forms and painting environment, I related to word, the word of belletristic and philosophical works especially those of Emil Cioran and Lucian Blaga.
My works have started by addressing the human being, its interpretation and its composition in various hypostases. Interferences among human beings, expressive distortions of the human body, fractions, compositions, human-object symbiosis, human-animal symbiosis, the imaginary create a world where artistic image is occasioned by reading, inspiration area being meditation and contemplation giving me general artistic ideas, then spontaneously materialized by automatic dictation principle.
After relating to the Logos there is a tendency to merge myself with mystical of the number, with numerical combinations, especially in terms of the proportion of forms and relationship between forms and framework. In these works the figurative is abandoned and pure abstraction is supported by the reality of plane surface materiality, trying to get into tridimensional stage, being palpable, being observed through various light effects. Some sort of relationship between geometry and nature is being created by rendering some of the textures of the matter


website link

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.