Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | martie 31, 2020

Scroll to top

Top

Bienala de Arte Miniaturale Timișoara 2016

Bienala de Arte Miniaturale Timișoara 2016
Administrator
Bienala de Arte Miniaturale – Timișoara 2016 – este un proiect multidisciplinar de educaţie culturală, care are ca obiectiv deschiderea de noi perspective şi posibilităţi de interacţionare între artiști, studenți și iubitori de artă.
Ajunsă la a doua ediție manifestarea încearcă să stabilească punţi de legătură între cultură şi educaţie, facilitând astfel accesul tineretului la cultură. Promovând creativitatea, dezvoltarea de noi forme de expresie artistică şi socializarea intercomunitară, evenimentul contribuie la promovarea diversităţii culturale şi la schimbarea mentalităţilor.
Începând cu această ediție Bienala de Arte Miniaturale Timișoara a dezvoltat un parteneriat cu Bienala de Arte Miniaturale din Québec, Canada, manifestări înfrățite ce au un scop comun – să promoveze arta miniaturală, să micșoreze distanțele, să încurajeze creația.
Organizator:
Universitatea de Vest Timișoara, România – Facultatea de Arte și Design
Partener principal:
Primăria Municipiului Timișoara, România
Partener cultural:
Bienala de Arte Miniaturale din Québec, Canada
Condiții de participare:
1. Poate participa orice artist a cărui vârstă minimă este de 18 ani și este de acord cu prevederile prezentului regulament, orice creator în domeniul artelor vizuale, elev, student, specialist, proiectant, creatori care au statutul de artiști profesioniști.
2. Sunt acceptate lucrări din domeniul artelor vizuale: pictură, grafică (toate tehnicile sunt admise, inclusiv cele digitale), sculptură, ceramică, arte textile, fotografie (fotografie experimentală).
Organizatorii BIAMT își rezervă dreptul de a schimba categoria selectată, dacă este considerată nepotrivită. În acest caz artistul va fi notificat.
3.Dimensiunile maxime acceptate sunt: 15/15cm – pentru lucrări bidimensionale; 15/15/15cm – pentru lucrări tridimensionale, greutate maximă admisă – 350 grame.
Dacă se depășesc dimensiunile oricărei laturi a lucrării, aceasta va fi descalificată.
3.Fiecare operă de artă trebuie să poată fi identificată printr-o etichetă aplicată pe reversul acesteia, care să conțină: numele și prenumele autorului, țara/orașul, titlul lucrării, secțiunea, tehnica, dimensiunile, anul realizării și o săgeată care să indice partea de sus a piesei.
4.Un artist poate participa cu maxim două lucrări. Participarea la expoziţie este gratuită.
6.Pentru realizarea catalogului, fiecare participant va trimite, odată cu formularul de participare și lucrările, câte o fotografie de calitate a fiecărei lucrări în format digital (cd-dvd, jpg, 300 dpi). Subliniem necesitatea unei fotografii de calitate.
7.Data limită pentru trimiterea formularului de participare semnat (în original) și a lucrării prin poștă este 08 aprilie 2016.
Formularul de participare și fotografiile lucrărilor se vor trimite pe mail până la aceeași dată limită – 08 aprilie 2016.
8.Lucrările vor fi donate de către fiecare participant și vor intra în patrimoniul Bienalei de Arte Miniaturale Timișoara – respectiv a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
9. Completarea formularului de înscriere a Bienalei de Arte Miniaturale Timișoara și semnarea acestuia, confirmă acceptarea regulamentului manifestării.
10. Organizatorii Bienalei de Arte Miniaturale Timișoara nu au nici o responsabilitate față de deteriorările lucrărilor apărute în timpul transportului.
11. Costurile ocazionate de expedierea lucrărilor către bienală, sunt suportate de către participanți.
12.Lucrările expuse pot forma obiectul unor emisiuni televizate, pot fi reproduse în presă şi publicate sub forma unor buletine, cataloage sau materiale video, fără obligaţii din partea organizatorilor către autori.
13. În cazul în care lucrările se constată că sunt deteriorate în timpul transportului, nu respectă specificaţiile tehnice (dimensiuni, etichetare, fotografia de calitate necesară catalogului) precizate în prezentul regulament sau sunt în contradicţie cu regulamentul bienalei, juriul îşi rezervă dreptul de a respinge aceste proiecte.
Premii:
Se vor acorda șase premii egale pentru următoarele categorii: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie experimentală.
Juriul:
Juriul este compus din cinci artiști profesioniști recunoscuți în domeniul artelor vizuale.
Juriul va selecta lucrările și ulterior va desemna premile acordate pe secțiuni.
Deciziile juriului sunt definitive și fără drept de apel.
Reguli generale
Artistul dă dreptul Bienalei de Arte Miniaturale Timișoara să copieze, să publice și să facă publicitate prin intermediul imaginilor trimise de autor, în scopul de a promova expoziția. Această licență nu are o limită geografică sau de timp.
Odată cu realizarea materialelor promoţionale, organizatorii vor edita un catalog al manifestării, câte un exemplar din acesta fiind expediat gratuit fiecărui participant.
Comunicare
Artiști participanți vor primi confirmarea participării prin e-mail. Este responsabilitatea artistului de a scrie corect și clar datele de contact pe formularul de înscriere. În cazul în care e-mail-ul artistului sau adresa poștală este incorectă sau ilizibilă, BIAMT nu va fi responsabilă pentru netransmiterea informațiilor.
Adrese:
Adresa de mail la care vor fi trimise fotografiile(format jpg) împreună cu formularul de înscriere (format doc): secretariat.arte@e-uvt.ro
Adresa la care vor fi trimise lucrările împreună cu formularul de înscriere semnat în original:
BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTE MINIATURALE – TIMIȘOARA 2014; FACULTATEA DE ARTE ŞI DESIGN DIN TIMIŞOARA; STR. OITUZ, NR. 4, cod 300086, TIMIŞOARA, jud.TIMIŞ, ROMANIA
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Directorul Bienalei de Arte Miniaturale – lect.univ.dr. Valentina Ștefănescu, e-mail: valentina.stefanescu@e-uvt.ro
și link-ul http://arte.uvt.ro/
Termeni
Perioada, pentru trimiterea formularelor de participare și a lucrărilor, este: 01 martie 2016 – 08 aprilie 2016
Jurizare: 20 aprilie – 21 aprilie 2016
Decizia juriului va fi transmisă prin e-mail participanților în data de 25 aprilie 2016
Deschiderea expoziției: 05 mai 2016, ora 14.00
Durata expoziției: 05 mai – 03 iunie 2016

Adresa de mail pentru transmiterea formularului de participare și a fotografiilor lucrării participante: secretariat.arte@e-uvt.ro
Adresa pentru transmiterea lucrărilor și a formularului de participare semnat: Facultatea de Arte și Design, str. Oituz, nr. 4 cod. 300086, Timișoara, Romania
FORMULAR DE PARTICIPARE
Bienala Internațională de Arte Miniaturale Timișoara 2016
Termenul limită de transmitere a formularului și a lucrării: 08 aprilie 2016
Numele, prenumele:
Data nașterii:
Adresa:
Tel:
E-mail:
Lucrarea 1: Nume autor:
Țara / Orașul: Titlu lucrare: Tehnica: Dimensiuni: Anul realizării:
Subliniați secțiunea la care participați: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie experimentală
Lucrarea 2: Nume autor:
Țara / Orașul: Titlu lucrare: Tehnica: Dimensiuni: Anul realizării:
Subliniați secțiunea la care participați: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie experimentală
Sunt de acord să donez lucrarea/lucrările pentru patrimoniul Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara 2016
Semnătura ………………………………………………………….. Data……………………..
Vă rugăm tăiați și lipiți pe spatele fiecărei lucrări pentru identificare:
Etichetă pentru Lucrarea 1:
Nume autor:
Țara / Orașul: Titlu lucrare: Tehnica: Dimensiuni: Anul realizării:
Subliniați secțiunea la care participați: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie (fotografie experimentală)
Etichetă pentru Lucrarea 2:
Nume autor:
Țara / Orașul: Titlu lucrare: Tehnica: Dimensiuni: Anul realizării:
Subliniați secțiunea la care participați: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie (fotografie experimentală).

image003