Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Candidat Gabriel Cojoc

Administrator

PERFORMANTĂ & EXCELENTA

prin transparentă decizională

(rezumat)

Programul de susţinere a candidaturii la funcţia de Vicepreşedinte / Membru pentru Bucureşti al Consiliului Director al U.A.P. din România, are la bază experienţa managerială şi informaţia dobândită pe parcursul a mai bine de două decade, ca urmare a îndeplinirii funcţiilor de director de revistă şi agenţie de design şi publicitate.

La acestea se adaugă şi o bună cunoştere a problemelor specifice organizaţiilor profesionale, obţinută în calitate de preşedinte al Filialei Design, Bucureşti a U.A.P. din România şi membru în comitetul director al S.D.P.R.

Am participat la următoarele specializări:

1992 – Bursă de Studii în Lyon, Franţa, acordată de Ministerul Francez al Culturii. 1994 – Curs de pregătire în cadrul Simpozionului „Evaluarea Reclamelor Comerciale TV”, desfăşurat la Hamburg, Germania.

1997 – Curs de pregătire în cadrul Simpozionului „Managementul Calităţii si Marketing”, desfăşurat la Atena, Grecia.

Am fost recompensat cu următoarele Premii:

1986 – Premiul Special pentru Grafică la Concursul de Grafică din Turcia, organizat de Crucea Roşie

 • – Premiul I la Concursul de Grafică de Timbre, organizat de Poşta Română
 • – Premiul IV la Concursul Internaţional de Grafică de Timbre din Japonia.
 • – Premiul Academiei Naţionale de Artă pentru realizarea logoului
 • – Bursă „in memoriam” Ion Popa, fost profesor la Secţia Design a Academiei Naţionale de Artă.
 • – Premiul pentru Arte Vizuale acordat de CIAC – Centrul pentru Artă Contemporană, Bucureşti
 • – Premiul pentru Eficienţa Designului acordat de FRD – Fundaţia Română pentru Design

OBIECTIVE GENERALE

de dezvoltare a U.A.P. în perioada 2012-2016

 • Construirea unui complex de 50 ateliere noi, cu spaţii de prezentare si galerie inclusă în partea nord, în zona autostrazii Bucuresti-Ploiesti, ce vor fi închiriate membrilor U.A.P. pentru realizarea proiectelor artistice, în condiţii clare si transparente si pe o perioadă determinată.
 • Igienizarea si renovarea Combinatului Fondului Plastic – repararea acoperişului, asfaltarea căilor de acces, asigurarea pazei, creşterea veniturilor din exploatarea spaţiilor existente, diversificarea producţiei.
 • Dezvoltarea capacităţii U.A.P. de accesare atât a finanţărilor pentru proiecte culturale si editoriale, cât si pentru cele de modernizare si de dezvoltare a capacităţilor de producţie.
 • O relaţie mai strânsă cu autorităţile publice, în general si în mod special cu instituţiile reprezentative pentru domeniul de interes al U.A.P. – Ministerul Culturii / AFCN / ICR.
 • Semnarea unui protocol cu Primăria Capitalei si Primăriile de Sector pentru implicarea U.A.P. în proiectele noi de amenajare a spaţiilor publice si în reabilitarea imobilelor vechi de patrimoniu.
 • Acordarea de facilităţi pentru organizarea expoziţiilor internaţionale, tarife reduse pentru delasarea în străinătate a unor grupuri mai largi de membri U.A.P. pentru participarea la târguri de artă, conferinţe sau simpozioane.
 • Promovarea mărcii „Fondul Plastic” – proiect de care m-am ocupat pesonal înregistrând marca la OSIM în contul U.A.P – prin realizarea unei platforme de vânzare online a lucrarilor de serie mică sau unicat.

COJOC GABRIEL-DECEBAL

Membru al U.A.P. din România, Preşedinte Filiala Design, Bucureşti

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

 • fotografie autor 1 buc.
 • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
 • CV în română și CV în engleză
 • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
 • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.