Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | aprilie 9, 2020

Scroll to top

Top

Comunicat 21.03.2013

admin
 • On martie 28, 2013

Recent Uniunea Artiştilor Plastici din România (denumită în continuare „U.A.P”) a constatat existenţa unor acte de încălcare a drepturilor sale şi a legii, şi încercările anumitor persoane şi entităţi de a destabiliza sistemul uniunilor de creatori şi de a crea confuzie cu privire la originea acestora, a activităţilor şi drepturilor lor şi ale membrilor acestora.

În concret, U.A.P denunţă astfel de acte săvârşite de un fost membru al U.A.P şi de entitatea pe care o conduce, denumită în mod nelegal Uniunea Artiştilor Plastici, respinge în mod ferm afirmaţiile acestuia, astfel cum au fost perpetuate pe mai multe căi, dar cel mai recent prin intermediul site-ului său http://uniuneaartistilorplastici.ro/ sau a presei locale din Alba Iulia, şi face următorul anunţ:

 • –  U.A.P din România este o uniune de creatori în domeniul artelor plastice şi vizuale legal înfiinţată, persoană juridică română de drept privat, organizaţie profesională neguvernamentală, fără scop patrimonial, constituită din creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. UAP este continuatoarea juridică a Sindicatului Artelor Frumoase din Bucureşti (S.A.F), fondat în 1921 şi înscris ca persoană juridică în 1946) şi a Sindicatelor Mixte ale Artiştilor Plastici din Provincie. Documentele originale privind crearea sa, aflate în posesia U.A.P şi a Arhivelor Naţionale şi recunoscute de autorităţile şi instanţele de judecată din România, demonstrează acest aspect;
 • –  Activitatea U.A.P este guvernată de Legea nr. 21/1924, de Decretul – lege nr. 266/1950, de Decretul – lege nr. 27/1990, căci potrivit art. 85 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete- lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.
 • –  U.A.P este Uniunea Artiştilor Plastici din România constituită prin Decretul – lege nr. 266/1950 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, pentru recunoaşterea Uniunii Artiştilor Plastici împreună cu patrimoniul identificat la nivel teritorial, realizat de această instituţie prin intermediul Fondului Plastic, ca instituţie constituită legal în baza Decretului nr. 343/1949, abrogat prin Decretul nr. 294/1954, completat şi modificat potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 333/1958, care a asigurat constituirea bazei materiale a acesteia.
 • –  În prezent, U.A.P cuprinde aprox. 5000 de membri, creatori şi teoreticieni din domeniul artelor plastice şi vizuale. Aceştia sunt absolvenţi ai unor institute superioare de artă iar admiterea în U.A.P are loc în urma unei jurizări făcută de o Comisie naţională. U.A.P este membră A.N.U.C (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creaţie) care cuprinde Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi UNITER, toate din România, precum şi membră A.I.A.P (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi E.C.A (Consiliul European al Artiştilor).
 • –  Domnul Traian Mârza şi entitatea condusă de acesta, denumită în mod ilegal „Uniunea Artiştilor Plastici” nu fac parte din U.A.P şi nu sunt recunoscuţi de aceasta. Dl. Traian Mârza a fost exclus din U.A.P la data de 31.03.2012, de către Adunarea Generală a U.A.P prin Hotărârea Adunării Generale a U.A.P nr. 1/2012;
 • –  După ce a fost exclus din UAP, dl. Traian Mârza a întreprins o serie de activităţi prin intermediul cărora drepturile subscrisei, în special drepturile de proprietate intelectuală, au fost grav încălcate. Cele mai grave dintre aceste acţiuni au fost:

o preluarea în mod abuziv a Filialei din Alba Iulia a Uniunii Artiştilor Plastici, filială creată de UAP al cărei preşedinte fusese la un moment dat şi dl. Mârza, înlocuirea conducerii şi statutului acesteia

prin încălcarea dispoziţiilor legale şi transformarea acesteia în entitatea denumită „Uniunea Artiştilor Plastici”, pentru a profita de personalitatea juridică dobândită de această filială odată cu crearea sa de către U.A.P şi de înscrierea sa în Registrul special ţinut de Judecătoria Alba Iulia în scopul de a destabiliza activitate U.A.P şi de a-şi aroga drepturi care aparţin exclusiv U.A.P;

o promovarea acesteia prin denigrarea U.A.P şi lansarea unor informaţii false cu privire la U.A.P în presă prin interviuri care denaturează adevărul, aşa cum sunt interviurile publicate pe site-ul http://uniuneaartistilorplastici.ro/;

o inducerea voită în eroare a publicului larg şi a artiştilor cu privire la statutul şi caracterul de utilitate publică al acestei entităţi în vederea racolării de membri, chiar şi persoane care nu sunt artişti plastici, ci absolvenţi ai unor şcoli de arte ale spectacolului;

o emiterea de adeverinţe în temeiul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, deşi numai membrii U.A.P pot beneficia de aceste drepturi şi numai U.A.P are dreptul legal de a le emite.

o Folosirea denumirii de „Uniunea Artiştilor Plastici” fără consimţământul U.A.P, trecând peste interdicţiile exprese ale U.A.P în acest sens transmise prin intermediul unor notificări privind interzicerea dreptului de a folosi denumirea subscrisei.

 • –  Această entitate nu este recunoscută de U.A.P şi atât prin denumire cât şi prin activitatea sa încalcă drepturile UAP asupra mărcii combinate (text şi semn) „Uniunea Artiştilor Plastici din România”, înregistrată în Registrul Mărcilor sub nr. R043528, având durată de protecţie până la data 05.10.2020;
 • –  Pentru apărarea drepturilor sale, U.A.P a demarat litigii civile împotriva dlui. Traian Mârza, privind încetarea acţiunilor de folosire ilegală a drepturilor la marcă ale subscrisei şi privind repararea prejudiciului produs prin utilizarea ilegală a mărcii subscrisei şi diseminarea de informaţii false, înşelătoare în presă, precum şi plângeri penale împotriva dlui. Traian Mârza, pentru săvârşirea unor infracţiuni de contrafacere, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals. Aceste litigii sunt în curs de judecată.
 • –  Având în vedere cele de mai sus, atragem atenţia în mod ferm asupra faptului că dl. Mârza şi entitatea condusă de acesta – Uniunea Artiştilor Plastici – diseminează informaţii false şi că nu funcţionează în limitele legii şi că în niciun caz nu este „singura UNIUNE de creaţie din România” aşa cum declară în mod înşelător în presă şi pe site-ul acestei entităţi şi pe alte materiale promoţionale.
 • –  De asemenea, atragem atenţia că numai membrii U.A.P se pot bucura de drepturile prevăzute de Legea nr. 8/2006 şi de toate celelalte drepturi legale prevăzute pentru membrii uniunilor de creaţie legal constituite şi care au statut de utilitate publică.Uniunea Artiştilor Plastici din România Consiliul Director21 martie 2013

Pentru versiunea puteti descarca documentul aici COMUNICAT 21-03-13