Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 24, 2017

Scroll to top

Top

Comunicat privind plata cotizațiilor

Comunicat privind plata cotizațiilor
Administrator
COMUNICAT

Conform Statutului UAP, membrii au drepturi şi îndatoriri speciale, de care se bucură numai uniunile de creatori care s-au constituit în Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori (ANUC).

(vezi STATUT pe site-ul U.A.P  www.uap.ro, http://uap.ro/wpcontent/uploads/2013/02/STATUT-1865-DIN-IULIE-2015.pdf)

În conformitate cu acesta,

Uniunea Artiștilor Plastici din România este organizația unică a artiștilor plastici din România, ca persoană juridică de utilitate publică, care potrivit Legii nr.8/2006, ”privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public”, respectiv artiștii plastici profesioniști, criticii şi teoreticienii de artă,  membri ai U.A.P din România, beneficiază de o îndemnizație lunară, reprezentând echivalentul a 50% din pensia cuvenită.

De asemenea, membrii U.A.P pot beneficia de ajutoare sociale, ateliere de creație, precum și de indemnizații de merit conform Legii nr. 118/2002 (în număr limitat).

Totodată membrii U.A.P au obligația de a plăti cotizația, în cuantum de 220 lei pe an, integral la filiale pentru anul în curs, până la data de 31 martie, în caz contrar, conform Statutului UAP, aceștia pot fi suspendați sau excluși din UAP.
Cităm:
Art. 12. Încetarea calității de membru al U.A.P

Calitatea de membru al U.A.P încetează prin retragere, suspendare, excludere sau deces.

  1. Retragerea se face pe baza cererii personale, prezentată în formă scrisă, adusă la cunoştinţa reprezentanţilor filialei;
  2. Suspendarea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei o perioadă de un an sau pentru alte cauze. În urma suspendării, membrul U.A.P. pierde toate drepturile prevăzute în Statut la art. 10, cu excepţia dreptului înscris în aliniatul f).
  3. Excluderea se produce automat ca urmare a neachitării cotizaţiei timp de doi ani; în cazul achitării cotizaţiei restante, artistul poate să facă o nouă cerere de primire în U.A.P;

Considerăm prezenţa d-voastră ca membru U.A.P, ca pe o deosebită onoare, fapt pentru care vă rugăm să respectați Statutul şi să achitaţi cotizaţia în cel mai scurt timp posibil, la casieria U.A.P, din Piața Amzei nr. 13, etaj 4, în zilele de marţi, miercuri și joi, între orele 13.00 – 18.00.

Persoană de contact: Carmen Albăstroiu, tel: 0758 042 284
Respectarea prevederilor Statutului este o dovadă de respect reciproc, absolut necesară unei bune funcționări a U.A.P.

COMUNICAT PLATĂ COTIZAȚII UAP.

UAPR460

 

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.