Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 24, 2017

Scroll to top

Top

Concurs de proiecte curatoriale 2015

Administrator

Uniunea Artistilor Plastici din Romania

Din cauza unor dificultăți de natură tehnică, Uniunea Artiștilor Plastici din România va face publice rezultatele concursului de PROIECTE CURATORIALE în data de 06 februarie 2015.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

CONCURS DE PROIECTE

Uniunea Artiştilor Plastici din România anunță concurs de proiecte curatoriale pentru perioada 2 Februarie 2015 – 31 Ianuarie 2016, în următoarele galerii administrate si finanțate de Uniune:
Centrul Artelor Vizuale – Multimedia Center
Galeria Şelari 13
Atelier 35. Galeria Orizont [subsol]
Galeria CFP – Tipografia
Galeria CFP – Arthale
Galeria Galla [subsol]
Concursul de proiecte al UAP din România se adresează specialiştilor din zona artelor vizuale.
Proiectele admise vor reflecta diversitatea formelor de artă contemporană (arte plastice, arte decorative, design, fotografie, video, arte performative şi arte trans-disciplinare). Elaborate din perspectiva procesului creativ proiectele vor prezenta, de la obiect instalaţie, environment la lucrări de site specific, realizate în mediumuri artistice tradiţionale şi noi media.
Nu există limitări ideologice / artistice.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE
Propunerea de proiect
CV şi Portofoliu curator şi artist / grupuri de artişti

Propunerea de proiect va include:
– denumire, concept, descrierea proiectului (max. 2 pagini)
– menţionarea spaţiului căruia îi e destinat proiectul
– menţionarea perioadei propuse pentru eveniment;
– solicitare sprijin financiar

Toate proiectele propuse trebuie să se afle la prima prezentare publică.
Propunerile vor fi evaluate în cadrul unei Comisii de specialitate, care va stabili o listă de priorităţi pentru a fi analizată în Consiliul director. În urma acestei proceduri se va alcătui planul de activităţi pentru anul 2015-2016.

CALENDAR:
Termen limită de depunere a proiectelor 20.01.2015.
Anunţarea rezultatelor: 23.01.2015
Perioada de desfăşurare a proiectelor câştigătoare: 02.02.2015-31.01.2016

Atenţie! Mărimea totală a mesajului nu trebuie să depăşească 7 MB. În cazul depăşirii ei, vă rugăm trimiteţi documentele utilizând www.wetransfer.com. (Vă rugăm să nu folosiţi alte forme de transfer).

Documentele vor fi transmise la adresa electronică expouapr@yahoo.com, mihai.precup@uap.ro, trimise prin poştă / curier sau depuse la Secretariatul UAP din România – de luni până vineri, între 10:00 şi 16:00 la adresa: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Piața Amzei Nr. 13,Etaj 4, sectorul 1, Bucureşti, până la data de 20.01.2015.

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.