Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 16, 2018

Scroll to top

Top

Ionescu Doina Reghiş

Administrator
http://uap.ro/wp-content/uploads/2014/06/IONESCU-REGHIS-DOINA
Adresa: Str. Carpați, Nr.12, Bl. F, Ap. 4Deva, Jud. Hunedoara, România
Tel 004 072447512
e-mail: ionescudoina51@yahoo.com

Măiastra

„Măiastra”

Pregătirea în domeniul picturii monumentale și-a pus amprenta asupra creației mele, astfel că multe din lucrările realizate de-a lungul timpului le-am gândit ca posibile proiecte de pictură parietală. Preocuparea constantă în demersul meu a fost construcția compozițională. În compozițiile pe diverse teme se resimte interesul constant pentru o ritmică a formelor și motivelor, a liniilor purtătoare de tensiune, dinamism, care se unduiesc, se întrepătrund și se răsucesc energic și expresiv, creând noi forme și structuri expresive. În elaborerea lucrărilor am recurs la multiple motive figurative și nonfigurative ce dau ansamblului un aspect decorativ. Mi-am propus un periplu într-un univers ideatic în care simbolurile cu o largă semnificație sunt integrate în imagini riguros selectate. Paleta cromatică ce se rezumă la o anumită transparență este întreținută de un bogat repertoriu de tonalități în care predomină griuri calde. Realul și imaginarul se interferează iar elementele prelucrate le redau într-o viziune proprie.

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.