Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 25, 2020

Scroll to top

Top

Ionescu Doina Reghiş

Administrator
https://uap.ro/wp-content/uploads/2014/06/IONESCU-REGHIS-DOINA
Adresa: Str. Carpați, Nr.12, Bl. F, Ap. 4Deva, Jud. Hunedoara, România
Tel 004 072447512
e-mail: ionescudoina51@yahoo.com

Măiastra

„Măiastra”

Pregătirea în domeniul picturii monumentale și-a pus amprenta asupra creației mele, astfel că multe din lucrările realizate de-a lungul timpului le-am gândit ca posibile proiecte de pictură parietală. Preocuparea constantă în demersul meu a fost construcția compozițională. În compozițiile pe diverse teme se resimte interesul constant pentru o ritmică a formelor și motivelor, a liniilor purtătoare de tensiune, dinamism, care se unduiesc, se întrepătrund și se răsucesc energic și expresiv, creând noi forme și structuri expresive. În elaborerea lucrărilor am recurs la multiple motive figurative și nonfigurative ce dau ansamblului un aspect decorativ. Mi-am propus un periplu într-un univers ideatic în care simbolurile cu o largă semnificație sunt integrate în imagini riguros selectate. Paleta cromatică ce se rezumă la o anumită transparență este întreținută de un bogat repertoriu de tonalități în care predomină griuri calde. Realul și imaginarul se interferează iar elementele prelucrate le redau într-o viziune proprie.