Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 23, 2017

Scroll to top

Top

Enescu Eugenia

Administrator
Enescu Eugenia
Enescu Eugenia
Adresa: str. Pușcașului, nr. 22, sect.1, Bucureşti – România
Tel: +40216.652.728
e-mail: enescueugenia@yahoo.com
web:

Sferă ideatică - tehnică sticlă- 26x24x32 cm

„Sferă ideatică – tehnică sticlă- 26x24x32 cm”

Prezentare Demers Artistic
Importanţa cea mai mare a preocupărilor Eugeniei Enescu este aflarea şi ilustrarea sensului nobil al omului. Un sens al profunzimii. O descifrare şi înţelegere a eului care niciodată nu se expune prin ţipăt extern, fiindcă-l avem oricum în conţinut şi chiar ne dirijează în tăcere mişcarea existenţei. Autoarea conştientizează că există frumuseţi care rămân singure şi le păstrăm în tăcerea noastră ca repere. Exceptând câteva dintre ceramicele şi sticla făcute la tinereţe, practică o artă figurativ-simbolistă. Îşi mărturiseşte deschis inapetenţa pentru abstract. Justificată de serioasa pregătire profesională, testează o mulţime din posibilităţile de expresie, oferite de trei din formele plastice de bază: desenul grafic, pictura şi tridimen-sionalul lutului ars sau al sticlei modelate prin topire.

Radu Adrian.

website link

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.