Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 19, 2020

Scroll to top

Top

Enescu Eugenia

Administrator
Enescu Eugenia
Enescu Eugenia
Adresa: str. Pușcașului, nr. 22, sect.1, Bucureşti – România
Tel: +40216.652.728
e-mail: enescueugenia@yahoo.com
web:

Sferă ideatică - tehnică sticlă- 26x24x32 cm

„Sferă ideatică – tehnică sticlă- 26x24x32 cm”

Prezentare Demers Artistic
Importanţa cea mai mare a preocupărilor Eugeniei Enescu este aflarea şi ilustrarea sensului nobil al omului. Un sens al profunzimii. O descifrare şi înţelegere a eului care niciodată nu se expune prin ţipăt extern, fiindcă-l avem oricum în conţinut şi chiar ne dirijează în tăcere mişcarea existenţei. Autoarea conştientizează că există frumuseţi care rămân singure şi le păstrăm în tăcerea noastră ca repere. Exceptând câteva dintre ceramicele şi sticla făcute la tinereţe, practică o artă figurativ-simbolistă. Îşi mărturiseşte deschis inapetenţa pentru abstract. Justificată de serioasa pregătire profesională, testează o mulţime din posibilităţile de expresie, oferite de trei din formele plastice de bază: desenul grafic, pictura şi tridimen-sionalul lutului ars sau al sticlei modelate prin topire.

Radu Adrian.

website link