Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 23, 2017

Scroll to top

Top

ABSTRACT 2016 @ Galeriile de Artă Focșani

ABSTRACT 2016 @ Galeriile de Artă Focșani
Administrator
Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, UAP din România, Filiala Vrancea vă invită la expoziția ABSTRACT 2016 – LIVIU NEDELCU

Vernisaj joi 18 februarie 2016, ora 18.00 la Galeriile de Artă Focșani
prezintă Alexandra Titu și Constantin Prut
curator Liviu Nedelcu

“Gest și materie
Disputată mereu între un figurativism cu investitură culturală, de amplă deschidere conotativă și un expresionism abstract la fel de conștient asumat ca atitudine culturală, în traseul obstinatei căutări/practici a unei libertăți maxime în raport cu realitățile extraestetice, dar cu atât mai atentă la exigențele compoziției pur picturale, creația lui Liviu Nedelcu exploatează fără rezerve, fără prejudecăți, instrumentarul conceptual și expresiv pus la dispoziția unui artist cu experiență de atelier de specificul eclectic al postmodernismului. Totuși, libertatea gestului ca expresie a unei alerte neliniști, a unei energii interioare de natură biologică și, în aceeași măsură, psihică, prezentă în toate/în majoritatea compozițiilor sale, dincolo de angajamentele semantice ale ciclurilor ce le includ, dovedesc opțiunea de fond pentru gestualism, pentru libertatea imperioasă a mișcării în spațiu și preferința pentru spațiile/compozițiile deschise. Această constanță a prezenței traseelor gestuale, uneori tinzând spre stagnarea gestului în pată, asigură omogenitatea stilistică a creației sale angajată în susținerea unor atitudini sociale, spirituale, culturale și chiar polemic culturale cu exigențele lor retorice.
Ciclul de picturi recent realizate, și care fac obiectul actualei expoziții, explorează filonul acestei abstracții esențial legate de concret, de materialitatea substanței picturale, cromatice și de suport concret și, de materialitatea/substanțialitatea psihică. Modernismul istoric pune în dezbatere relația abstract-concret în cadrul defigurativizării raționaliste, al reducției tridimensionalității la planeitate și al diversității formale mimetice la severitatea geometrică. În opoziție cu acest program auster, care exclude în aceeaşi măsură proliferarea/descriptivitatea formală analitică și substanțialitatea cromatică, expresionismul abstract la fel de ostil reprezentării, debutează la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, sub semnul protestului politic, la fel de violent ca tensiune a mișcării, ca regim cromatic, ca și realitatea la care reacționează, transferând-o în limbaj artistic.
Dacă semanticitatea abstracționismului conceptual, geometric, este fie de încărcătură metafizică, fie de referință filozofică, neoplatonică, fie de citare științifică, (până la totala autoreferențialitate a minimalismului), abstracționismul liber, expresionist deschis unor angajamente tematice subiective la fel de limitate în afara primei vehemențe retorice, se asociază explorărilor psihologice care caută un eu primitiv de dincolo de primele schițe de limbaj, de pe pragul dintre civilizație și naturalitatea pură, în care „gestul și cuvântul” sunt încă solidare, dar este și deschis hibridărilor cu discursul figurativ și în continuitatea complementarității cu discursul vorbit, cu cuvântul, gestul devine scriitură, semn, text. Acest traseu al depășirii primei investituri protestatare, de anvergură politică a gestualismului i se încadrează creația lui Liviu Nedelcu, uneori de un gestualism pur, total liber de sarcina figurativă, deși alteori foarte coerent integrat, mai precis integrând discursul figurativ.
Ciclul Abstract, căruia i-a integrat și lucrări din subciclul Cuiburi aduce în pictura lui Liviu Nedelcu un plus remarcabil de concretețe materială, o densitate a traseului cromatic la care participă atât consistența suportului pigmentar, cât și intensitatea- armonică – a culorii. Raporturile între tonurile de roșu, tonurile de albastru, secondate de alb, sunt uneori extinse pe suprafețe ample în economia compoziției, și de trasee de un negru intens, și la care participă uneori și alte culori verde, orange, galben, brunuri calde. Dinamismul gestual susține o tramă narativă la fel de consistentă, deși lipsită de suportul explicit al unei „istorii”, confruntarea, continuitatea dintre mișcarea energic-deschisă, angajând spațiul, și nuclee care convertesc această mișcare, uneori curbilinie spre o circularitate aproape închisă, cu tensiuni de tridimensionalitate (cuiburile, sau simple aluzii la nod sau centru) generând, un centru spațial și de condensare temporală.”
Alexandra Titu

ABSTRACT 2016

 

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.