Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 17, 2018

Scroll to top

Top

Furnea Maria

Furnea Maria
Administrator
Furnea Maria
Adresa: Strada Simion Balint nr. 9, Arad – România
Tel: +40728.105.008

Dincolo de timp

Prezentare Demers Artistic
Cântec închinat omului, pe melodii de griuri.

Dacă până acum Maria Furnea ne-a obișnuit cu teme variate, însumând peisaje, naturi statice, compoziții, toate ambalate frumos într-o transparentă atmosferă mistică, uneori dând tribut metafizicului, ba chiar și surrealismului, lucrări care te-ndeamnă la o visare cu ochii deschiși, în marea lor majoritate sprijinite de un desen bine realizat, în care culoarea bine dirijată umplea plăcut și convingător spațiile, la lucrările de față observăm ca și la mulți artiști vizuali post-moderni o revenire la figura umană, un fel de recuperare a imaginii figurative, o imagine figurativă trecută prin expresia artei.
Folosește cu brio tehnica mixtă, un fel de fotopictură condimentată cu elemente colate. Plecând de la portrete printate, aduse într-o gamă cromatică adecvată scopului propus, atribuindui-se figurii de bază noi valențe, prin suprapuneri grafice si cromatice, dirijeaza mentalul contemplatorului spre noi modalități de citire a mesajului propus în tablou. De remarcat în majoritatea lucrărilor finețea griurilor de o sensibila muzicalitate, subtil armonizate. În multe lucrări, figura umană învăluită în mistice griuri colorate, este supusă unor jocuri cromatice în care domină ocrurile, brunurile, etc. care au menire de a ne desconspira frământările misterioase ale personajelor, păstrțnd însă nealterat echilibrul cromatic.
Avem de a face cu sensibilități cromatice bine acordate, cu profunzimea discursului artistico plastic . Sunt lucrări profunde în care erupțiile cromatice sunt rodul magmei frământate de sufletul uman. Sunt portrete în viață, marcând un drum ascendent pentru noi provocări artistice.

Kett Groza Ioan

website link: www.facebook.com/maria.furnea

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.