Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | aprilie 6, 2020

Scroll to top

Top

Hotărârea nr. 1280/2003 privind aprobarea Inventarului spaţiilor destinate creaţiei artistice

admin
  • On noiembrie 17, 2003

Hotărârea nr. 1280/2003 privind aprobarea Inventarului spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii ori autorităţi publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultură, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România

În vigoare de la 17.11.2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 17.11.2003.

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. 

Se aprobă Inventarul spaţiilor destinate creaţiei artistice – ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale şi locale ale uniunilor de creatori, precum şi altele asemenea -, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii ori autorităţi publice sau în patrimoniul regiilor autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artiştii plastici sau de alte categorii de artişti şi oameni de cultură, membri ai uniunilor naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Ministru delegat pentru administraţia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 4 noiembrie 2003.

Nr. 1.280.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

INVENTARUL
spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a
statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau
a altor instituţii ori autorităţi publice sau în patrimoniul regiilor
autonome, pentru care există contracte de închiriere încheiate cu
uniunile de creatori, care sunt folosite de artiştii plastici sau de
alte categorii de artişti şi oameni de cultură, membri ai uniunilor
naţionale de creatori legal constituite în România şi recunoscute
ca persoane juridice de utilitate publică

BUCUREŞTI

Nr. crt.

ADRESA

Destinaţia spaţiului Tip de activitate

Suprafaţa spaţiului+ curte mp

Nr. contract de închiriere

Partener contract

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

1.

Intr. Nicolae Iorga nr. 5 1 atelier de creaţie

81,68

Contract nr. 56/5.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

2.

Str. Ion Câmpineanu nr. 33, ap. 105 1 atelier de creaţie

72,10

Contract nr. 134/05.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

3.

Str. Ion Câmpineanu nr. 31, ap. 16 bis 1 atelier de creaţie

65,35

Contract nr. 0071/05.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

4.

Str. Ion Câmpineanu nr. 27, etaj 9, ap. 80 1 atelier de creaţie

84,08

Contract nr. 0069/05.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

5.

Str. Căderea Bastiliei nr. 24 5 ateliere de creaţie

228,35 + 60-C

Contract nr. 59/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

6.

Str. Căderea Bastiliei nr. 1-3 1 atelier de creaţie

40,76

Contract nr. 106/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

7.

B-dul Lascar Catargiu nr. 22 (Ana Ipătescu) 1 atelier de creaţie

49,90

Contract nr. 77/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

8.

B-dul Lascar Catargiu nr. 23 (Ana Ipătescu) 1 atelier de creaţie

21,47

Contract nr. 78/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

9.

B-dul Lascar Catargiu nr. 40 (Ana Ipătescu) 1 atelier de creaţie

48,44

Contract nr. 79/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

10.

Calea Dorobanţilor nr. 67 1 atelier de creaţie

33,30

Contract nr. 82/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

11.

P-ţa Amzei nr. 5A 1 atelier de creaţie

31,70

Contract nr. 58/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

12.

Str. Xenopol nr. 15 1 atelier de creaţie

25,61

Contract nr. 104/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

13.

Str. Stolnicului nr. 5 1 atelier de creaţie

30,00 + 60-C

Contract nr. 100/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

14.

Str. General Berthelot nr. 29 1 atelier de creaţie

72,41 + 125-C

Contract nr. 99/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

15.

Str. Spiru Haret nr. 9 1 atelier de creaţie

53,60 + 10-C

Contract nr. 97/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

16.

Str. Mendeleev nr. 35 4 ateliere de creaţie

153,52 + 56,40-C

Contract nr. 70/31.07.2000 contract nr. 76/31.07.2000 contract nr. 81/31.07.2000 contract nr. 84/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

17.

Str. George Enescu nr. 9 1 atelier de creaţie

201,98

Contract nr. 83/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

18.

Str. Academiei nr. 15 1 atelier de creaţie

30,46

Contract nr. 55/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P.R.

19.

Calea Dorobanţilor nr. 2 1 atelier de creaţie

43,30 + 123,96-C

Contract nr. 66/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

20.

Calea Griviţei nr. 37 1 atelier de creaţie

41,50

Contract nr. 90/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

21.

Bd. A.I. Cuza nr. 10 1 atelier de creaţie

152,26

Contract nr. 57/17.10.1996 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

22.

Calea Griviţei nr. 37 A 1 atelier de creaţie

23,00

Contract nr. 91/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

23.

Calea Griviţei nr. 39 1 atelier de creaţie

56,72

Contract nr. 93/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

24.

Str. Berzei nr. 63 1 atelier de creaţie

115,56

Contract nr. 1143/18.02.1982 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

25.

Calea Griviţei nr. 520 1 atelier de creaţie

125,00

Contract nr. 88/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

26.

Str. Plevnei nr. 44 4 ateliere de creaţie

160,42

Contracte nr. 100, nr. 101, nr. 102, nr. 103/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

27.

Str. Mircea Vulcănescu nr. 2-4 (Ştefan Furtună) 1 atelier de creaţie

50,08

Contract nr. 98/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

28.

Str. Mircea Vulcănescu nr. 25 (Ştefan Furtună) 1 atelier de creaţie

57,04

Contract nr. 82/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

29.

Str. Ştirbei Vodă nr. 144 1 atelier de creaţie

34,30

Contract nr. 83/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

30.

Str. Pictor Constantin Stahi nr. 8 1 atelier de creaţie

40,92

Contract nr. 94/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

31.

Str. Crişana nr. 3 1 atelier de creaţie

15,69

Contract nr. 86/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

32.

Calea Plevnei 64-66 1 atelier de creaţie

90,52

Contract nr. 84/12.04.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

33.

B-dul Ion Mihalache nr. 47 5 ateliere de creaţie

263,80

Contract nr. 1267/04.09.1986 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM-VIAL S.A. U.A.P. din România

34.

Str. Aurel Vlaicu nr. 85 5 ateliere de creaţie

321,07 + 1298-C

Contract nr. 1101/04.02.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România

35.

Str. Aurel Vlaicu nr. 60 6 ateliere de creaţie

410,00

Contract nr. 1103/04.02.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România

36.

Str. Viitorului nr. 133 1 atelier de creaţie

24,00

Contract nr. 1095/04.02.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

37.

Str. Batiştei nr. 11 1 atelier de creaţie

45,75

Contract nr. 79722/03.06.1978 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România

38.

Str. Suvenir nr. 2 1 atelier de creaţie

18,30

Contract nr. 1099/04.09.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România

39.

Str. Drumul Taberei nr. 40 1 atelier de creaţie

41,02

Contract nr. 185/18.09.1996 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ORIZONT S.A. U.A.P. din România

40.

Str. Logofăt Tăutu nr. 51 1 atelier de creaţie

21,50

Contract nr. 321/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. TITAN S.A. U.A.P. din România

41.

Str. Ionescu Gion nr. 13A 2 ateliere de creaţie

209,00

Contract nr. 335/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. TITAN S.A. U.A.P. din România

42.

Str. Caporal Ruică nr. 23 1 atelier de creaţie

23,50

Contract nr. 325/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. TITAN S.A. U.A.P. din România

43.

Str. Rodiei nr. 48 1 atelier de creaţie

48,48

Contract nr. 2542/14.04.1989 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. TITAN S.A. U.A.P. din România

44.

Str. Matei Voievod nr. 60 1 atelier de creaţie

22,45

Contract nr. 76/27.04.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

45.

Str. Matei Voievod nr. 62 1 atelier de creaţie

82,49

Contract nr. 74/1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

46.

Str. Mecet nr. 48 1 atelier de creaţie

32,80

Contract nr. 109/08.07.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

47.

Bd. Carol I nr. 40-42 1 atelier de creaţie

66,65

Contract nr. 73/22.04.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

48.

Piaţa C.A. Rosetti nr. 1 1 atelier de creaţie

31,30

Contract nr. 69/22.04.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

49.

Bd. Pache Protopopescu nr. 79A 10 ateliere de creaţie

359,25 + 602-C

Contract nr. 72/22.04.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. FOIŞOR S.A. U.A.P. din România

50.

Piaţa Kogălniceanu nr. 1 1 atelier de creaţie

37,86

Contract nr. 56/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

51.

Piaţa Kogălniceanu nr. 1 1 atelier de creaţie

39,96

Contract nr. 55/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

52.

Piaţa Kogălniceanu nr. 1 1 atelier de creaţie

38,22

Contract nr. 54/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

53.

Piaţa Kogălniceanu nr. 1 1 atelier de creaţie

38,81

Contract nr. 53/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

54.

Str. Lipscani nr. 9 1 atelier de creaţie

48,32

Contract nr. 57/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

55.

Str. Sabinelor nr. 46 4 ateliere de creaţie

149,79

Contract nr. 257/01.11.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

56.

Str. Elefterie nr. 18 1 atelier de creaţie

44,64

Contract nr. 50/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

57.

Str. Nedeea nr. 25 1 atelier de creaţie

59,00 + 100-C

Contract nr. 3032/01.04.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

58.

Str. F. Joliot Curie nr. 26 1 atelier de creaţie

67,58

Contract nr. 34/30.11.1988 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

59.

Str. Elie Radu nr. 1 30 ateliere de creaţie

850,05 + 77,70-C

Contract nr. 52/07.06.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. COTROCENI S.A. U.A.P. din România

60.

Str. Principatele Unite nr. 33-35 1 atelier de creaţie

47,87 + 9,97-C

Contract nr. 20/31.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

61.

Str. Poiana Florilor nr. 12 1 atelier de creaţie

61,43

Contract nr. 16/28.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

62.

Bd. Regina Maria nr. 23 1 atelier de creaţie

82,12

Contract nr. 10/23.04.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

63.

Bd. Regina Maria nr. 74 1 atelier de creaţie

34,25

Contract nr. 11/23.04.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

64.

Str. 11 Iunie nr. 3 1 atelier de creaţie

138,54

Contract nr. 22/31.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

65.

Str. Principalele Unite nr. 41 (Olimpului 2) 1 atelier de creaţie

64,59

Contract nr. 8/26.03.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

66.

Str. G. Georgescu nr. 12-14 1 atelier de creaţie

51,30 + 10-C

Contract nr. 18/31.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

67.

Intr. Ovidiu nr. 3 1 atelier de creaţie

100,48

Contract nr. 12/23.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

68.

Str. Poenaru Bordea nr. 18 (Artei 6) 1 atelier de creaţie

40,68

Contract nr. 15/28.05.2001 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 4 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

69.

Calea Victoriei nr. 16-20 1 atelier de creaţie

84,68

Contract nr. 82/22.01.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

70.

Str. Academiei nr. 4 3 ateliere de creaţie

88,82

Contract nr. 313/23.10.1973 Contract nr. 314/23.10.1973 contract nr. 315/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

71.

Str. Baia de Fier nr. 8 1 atelier de creaţie

11,00

Contract nr. 323/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

72.

Str. Covaci nr. 2 1 atelier de creaţie

34,00

Contract nr. 86/22.09.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

73.

Str. Filitti nr. 10 1 atelier de creaţie

56,44

Contract nr. 85/22.09.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

74.

Str. Sarmisegetuza nr. 6 1 atelier de creaţie

40,15

Contract nr. 331/21.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

75.

Str. Colţei nr. 14 1 atelier de creaţie

30,75

Contract nr. 2259/12.09.1983 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

76.

Str. Radu Calomfirescu nr. 1 1 atelier de creaţie

77,46

Contract nr. 2206/10.05.1982 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

77.

Str. Şelari nr. 13 14 ateliere de creaţie

504,87

Contract nr. 319/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

78.

Str. Doamnei nr. 1 23 ateliere de creaţie

892,38

Contract nr. 83/22.09.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

79.

Str. Doamnei nr. 5 12 ateliere de creaţie

1363,72

Contract nr. 84/22.09.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

80.

Bd. Carol I nr. 10 60 ateliere de creaţie

476,52

Contract nr. 2274/19.01.1984 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

81.

Str. Ion Neculce nr. 36 1 atelier de creaţie

26,29

Contract nr. 10/2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. U.A.P.R.

82.

Bd. Magheru nr. 20 „OB ART” 1 galerie de artă

30,04

Contract nr. 65/18.03.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

83.

Calea Victoriei nr. 132 1 galerie de artă

45,65

Contract nr. 74/18.03.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

84.

Bd. Magheru nr. 20 „SIMEZA” 1 galerie de artă

101,86

Contract nr. 65/18.03.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

85.

B-dul Ion Mihalache nr. 113 1 galerie de artă

789,15

Contract nr. 1195/24.01.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM VIAL S.A. U.A.P. din România

86.

Bd. Gării de Nord nr. 6-8 2 galerii de artă

534,32

Contract nr. 59/17.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. ROM VIAL S.A. U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

87.

Str. Biserica Enei nr. 16 3 galerii de artă

481,00

Contract nr. 80/31.07.2000 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

88.

Str. Şelari nr. 13 1 galerie de artă

80,00

Contract nr. 319/23.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

89.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 23A 1 galerie de artă

606,75

Contract nr. 67/18.03.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

90.

Str. Speranţei nr. 15 1 atelier de creaţie/ galerie de artă

294,83

Contract nr. 1094/04.02.1993 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – S.C. APOLODOR S.A. U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999

91.

Str. Lipscani nr. 63-65 14 galerii de artă

720,00

Contract nr. 1944/15.12.1977 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 3 U.A.P. din România Contract prelungit până în 19.04.2004 prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţănr. 40/1999

92.

Str. Nicolae Iorga nr. 21 Sediu

1866,74 + 1230-C

Contract nr. 106/10.04.2002 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

93.

Str. G-ral Berthelot nr. 12 21 ateliere de creaţie

934,35 + 634-C

Contract nr. 23/20.01.1993 Liceul de Artă „Nicolae Tonitza” Bucureşti U.A.P. din România

94.

Str. Biserica Amzei nr. 7-9 26 ateliere de creaţie

861,00

Contract nr. 4290/17.12.1999 Muzeul Municipiului Bucureşti U.A.P. din România

95.

Str. Intr. Iulia Haşdeu nr. 3 19 ateliere de creaţie

1034 + 654-C

Contract nr. 12465/13.08.1992 Ministerul Culturii şi Cultelor U.A.P. din România

96.

Str. Vasile Lascăr nr. 47-49 2 ateliere de creaţie

8692,00

Contract nr. 354/19.07.1986 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – Regia Autonomă de Transport Bucureşti U.A.P. din România

97.

Str. Barbu Delavrancea nr. 26 2 ateliere de creaţie

48,00

Contract nr. 0060/31.03.1994 contract nr. 0061/31.03.1994 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

98.

Str. Regina Elisabeta nr. 7-9 1 atelier de creaţie

136,56

Contract nr. 990/02.09.2002 Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat – S.A.I.F.I. U.A.P. din România

99.

Str. Menuetului nr. 8 1 atelier de creaţie

400,00

Contract nr. 78270/25.10.1973 Consiliul General al Municipiului Bucureşti – A.F.I. Oficiul 2 U.A.P. din România

TERITORIU

Nr. Crt.

Adresa

Destinaţia spaţiului tip activitate

Suprafaţa mp

Număr contract de închiriere

Partener contract

Observaţii

1.

BAIA-MARE Piaţa Libertăţii nr. 6 Atelier de creaţie

132,14 mp

Contract nr. 445/05.02.2003 Consiliul Local al Municipiul Baia-Mare U.A.P. din România

2.

BAIA-MARE Piaţa Libertăţii nr. 16/1 atelier de creaţie

40,20 mp

Contract nr. 9873/10.05.2003 Consiliul Local al Municipiul Baia-Mare U.A.P. din România

3.

BAIA-MARE Piaţa Libertăţii nr. 10 atelier de creaţie

91,63 mp

Contract nr. 9873/10.05.2002 Consiliul Local al Municipiul Baia-Mare U.A.P. din România

4.

BAIA-MARE Str. Teatrului nr. 1 et. 2 atelier de creaţie

15 mp

Act adiţional 345/05.05.2003 la contractul de închiriere nr. 16/05.12.1994 Radef RomâniaFilm – Filiala Cinematografică Maramureş U.A.P. din România

5.

BAIA-MARE Str. Teatrului nr. 2 et. 1 atelier de creaţie

30 mp

Act adiţional 345/05.05.2003 la contractul de închiriere nr. 16/05.12.1994 Radef RomâniaFilm – Filiala Cinematografică Maramureş U.A.P. din România

6.

BAIA-MARE B-dul Bucureşti nr. 6 galerie de artă

222 mp

Contract nr. 9876/10.05.2000 Consiliul Local al Municipiul Baia-Mare U.A.P. din România

7.

BAIA-MARE Str. Nicolae Iorga nr. 6 atelier de creaţie

24,58 mp

Contract nr. 9876/10.05.2000 Consiliul Local al Municipiul Baia-Mare U.A.P. din România

8.

BACĂU Str. Ştefan cel Mare nr. 15 galerie de artă

54 mp

Act adiţional la contract nr. 135/09.03.1998 Complexul Muzeal din Piatra-Neamţ U.A.P. din România

9.

BRAŞOV Str. Hărmanului nr. 13, bl. 33 bis 6 ateliere de creaţie

60 mp

Contract nr. 944/08.07.1991 Act adiţional nr. 2/1997 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

10.

BRAŞOV B-dul Victoriei nr. 2, bl. 40 6 ateliere de creaţie

60 mp

Contract nr. 143/25.06.1991 Act adiţional nr. 2/1997 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

11.

BRAŞOV Str. Lungă nr. 10 atelier de creaţie

29,77 mp

Contract nr. 397/24.06.1991 Act adiţional nr. 3/1997 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

12.

BRAŞOV Str. Lungă nr. 152 atelier de creaţie

27,45 mp

Contract nr. 24/S/24.06.1991 Act adiţional nr. 2/1996 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

13.

BRAŞOV Str. Lămâiţei nr. 76 atelier de creaţie

12 mp

Contract nr. 180/08.07.1991 Act adiţional nr. 2/1997 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

14.

BRAŞOV Str. Mureşenilor 1 galerie de artă

63 mp

Contract nr. 172/1991 Act adiţional nr. 2/1996 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

15.

BRAŞOV Str. Poarta Schei nr. 1 sediu

154,64 mp

Contract nr. 171/1991 Act adiţional nr. 2/1996 S.C. RIAL Braşov U.A.P. din România

16.

CLUJ-NAPOCA Str. Universităţii nr. 1 sediu

108,73 mp

Contract nr. 2047/15.05.2000 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

17.

CLUJ-NAPOCA Str. Iuliu Maniu nr. 4 galerie de artă

249,37 mp

Contract nr. 2045/15.05.2000 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

18.

CLUJ-NAPOCA Str. Albac nr. 25 7 ateliere de creaţie

193,64 mp

Contract nr. 2044/15.05.2000 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

19.

CLUJ-NAPOCA Str. Brassai nr. 7 10 ateliere de creaţie

499,43 mp

Contract nr. 2046/15.05.2000 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

20.

CLUJ-NAPOCA Str. George Bariţiu nr. 30 atelier de creaţie

48,7 mp

Contract nr. 2095/01.06.2000 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

21.

CLUJ-NAPOCA Str. Albac 25 atelier de creaţie

27,67 mp

Contract nr. 1813/20.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

22.

CLUJ-NAPOCA Str. Bolyai 4 4 ateliere de creaţie

58,53 mp

Contract nr. 1863/20.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

23.

CLUJ-NAPOCA Str. Baba Novac 8 atelier de creaţie

21,57 mp

Contract nr. 1864/20.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

24.

CLUJ-NAPOCA Str. Brassai Samuel nr. 7 6 ateliere de creaţie

252,29 mp

Contract nr. 1806/17.11.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

25.

CLUJ-NAPOCA Calea Dorobanţilor nr. 21 atelier de creaţie

18,00 mp

Contract nr. 1873/28.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

26.

CLUJ-NAPOCA B-dul Eroilor nr. 4 atelier de creaţie

12,76 mp

Contract nr. 1808/17.11.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

27.

CLUJ-NAPOCA B-dul Eroilor nr. 4 atelier de creaţie

43,57 mp

Contract nr. 1809/17.11.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

28.

CLUJ-NAPOCA Str. Iuliu Maniu 7 2 ateliere de creaţie

43,04 mp

Contract nr. 1872/28.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

29.

CLUJ-NAPOCA Parcul Feroviarilor nr. 1 atelier de creaţie

57,00 mp

Contract nr. 2887/31.10.2002 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

30.

CLUJ-NAPOCA Str. O. Goga 35 10 ateliere de creaţie

130,13 mp

Contract nr. 1861/20.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

31.

CLUJ-NAPOCA Str. Emil Racoviţă nr. 29 2 ateliere de creaţie

37,68 mp

Contract nr. 1862/20.12.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

32.

CLUJ-NAPOCA Str. Şt. O. Iosif 6 2 ateliere de creaţie

25,12 mp

Contract nr. 2886/31.10.2002 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

33.

CLUJ-NAPOCA Str. Universităţii nr. 1 2 ateliere de creaţie

86,36 mp

Contract nr. 1805/17.11.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

34.

CLUJ-NAPOCA Piaţa Unirii nr. 14 4 ateliere de creaţie

97,67 mp

Contract nr. 1807/17.11.1999 Primăria Municipiului Cluj-Napoca U.A.P. din România

35.

CONSTANŢA Str. Ştefan cel Mare nr. 15 galerii de artă

171 mp

Contract nr. 1133/2003 RAEDPP Constanţa U.A.P. din România

36.

CONSTANŢA Str. Ferdinand 79, bloc AR2/parter 3 ateliere de creaţie

101 mp

Contract nr. 1132/2001 RAEDPP Constanţa U.A.P. din România

37.

CONSTANŢA Str. Mihai Eminescu nr. 22 Casa de creaţie „Constanţa”

142 mp

Contract nr. 1130/2000 RAEDPP Constanţa U.A.P. din România

38.

CONSTANŢA B-dul Mamaia nr. 302 4 ateliere de creaţie

241 mp

Contract nr. 6/2000 RAEDPP Constanţa U.A.P. din România

39.

CRAI0VA Str. Unirii nr. 16 sală de expoziţie + magazin + birou

253,20 mp

Contract nr. 20/1992 RAAFLS Craiova U.A.P. din România

40.

CRAIOVA Ştirbei Vodă nr. 9 (23 August) 4 ateliere de creaţie + sediu

457 mp

Contract nr. 16/1992 RAAFLS Craiova U.A.P. din România

41.

CRAIOVA Str. Lotru nr. 1 atelier de creaţie

30,86 mp

Contract nr. 19/1993 RAAFLS Craiova U.A.P. din România

42.

CRAIOVA Str. Unirii nr. 77 2 atelier de creaţie

62,04 mp

Contract nr. 17/1992 RAAFLS Craiova U.A.P. din România

43.

TÂRGU-JIU Str. Traian nr. 27 magazin

115 mp

Contract nr. 692/1992 RAIL Târgu-Jiu U.A.P. din România

44.

GALAŢI Str. Domnească nr. 22 Sala de expoziţie „Nicolae Mantu”

101,50 mp

Contract nr. 64796/29.10.2002 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

45.

GALAŢI Str. Domnească 19 galerie de artă + magazin F.P.

95,92 mp

Contract nr. 64792/29.10.2002 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

46.

GALAŢI Str. Independenţei 20 atelier de creaţie

50,97 mp

Contract nr. 64790/29.10.2002 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

47.

GALAŢI Str. Saturn 32, cartier Tiglina I, bl. I 6 atelier de creaţie

305,93 mp

Contract nr. 64794/29.10.2002 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

48.

GALAŢI Str. Regiment 11 Siret Punct termic atelier de creaţie

120,90 mp

Contract nr. 4512/89/09.04.1997 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

49.

GALAŢI Str. Mircea cel Bătrân nr. 5 atelier de creaţie

25,00 mp

Contract nr. 294/122/18.04.2000 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

50.

GALAŢI Str. Mircea cel Bătrân nr. 5 atelier de creaţie

25,00 mp

Contract nr. 294/18/18.04.2000 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

51.

GALAŢI Str. Mircea cel Bătrân nr. 5 atelier de creaţie

25,00 mp

Contract nr. 294/86/16.04.2000 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

52.

GALAŢI Str. Mircea cel Bătrân nr. 5 atelier de creaţie S.C. „Ergoline” S.R.L.

25,00 mp

Contract nr. 294/11/02.02.2000 Primăria Municipiului Galaţi U.A.P. din România

53.

IAŞI Str. Cuza-Vodă nr. 2 galerie de artă

58,68

Contract nr. 77/16.04.2002 Act adiţional nr. 11520/04.06.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

54.

IAŞI Str. Cuza-Vodă nr. 2 sală de expoziţie

345,90

Contract nr. 77/16.04.2002 Act adiţional nr. 11520/04.06.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

55.

IAŞI Str. Împăcării 7 Bl. 911, etaj 1, tronson II atelier de creaţie

46,72

Contract nr. 636/21.06.2002 Act adiţional nr. 396/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

56.

IAŞI Str. Împăcării nr. 2 Bl. 907, tronson V atelier de creaţie

14,62 mp

Contract nr. 637/21.06.2002 Act adiţional nr. 389/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

57.

IAŞI Str. Împăcării nr. 7, bl. 911, parter atelier de creaţie

42,60 mp

Contract nr. 639/21.06.2002 Act adiţional nr. 378/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

58.

IAŞI Str. Împăcării nr. 19, bl. 915, parter, tronson I atelier de creaţie

73,97 mp

Contract nr. 638/21.06.2002 Act adiţional nr. 401/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

59.

IAŞI Str. Lăpuşneanu, nr. 7-9 sală de expoziţie

126,27 mp

Contract nr. 420/05.06.2002 Act adiţional nr. 145/24.04.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

60.

IAŞI Str. Lăpuşneanu nr. 7-9 atelier de creaţie

742,30 mp

Contract nr. 420/05.06.2002 Act adiţional nr. 145/24.04.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

61.

IAŞI Str. Lăpuşneanu nr. 7-9 galerie de artă

42,27 mp

Contract nr. 420/05.06.2002 Act adiţional nr. 145/24.04.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

62.

IAŞI Str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6, tronson III, parter atelier de creaţie

124,10 mp

Contract nr. 418/05.06.2002 Act adiţional nr. 243/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

63.

IAŞI Str. Străp. Silvestru nr. 35, bl. T6, tronson III, parter atelier de creaţie

109,65 mp

Contract nr. 417/5.06.2002 Act adiţional nr. 242/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

64.

IAŞI Str. Străp. Silvestru nr. 35, T6, tronson III, parter atelier de creaţie

39,18 mp

Contract nr. 419/05.06.2002 Act adiţional nr. 241/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

65.

IAŞI Str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6, tronson III, parter atelier de creaţie

130,97 mp

Contract nr. 416/05.06.2002 Act adiţional nr. 244/27.05.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

66.

IAŞI Str. Cuza Vodă nr. 41 sediu

198,33 mp

Contract nr. 78/16.04.2002 Act adiţional nr. 521/04.06.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

67.

IAŞI Str. I.C. Brătianu nr. 16 atelier de creaţie

18,68 mp

Contract nr. 79/16.04.2002 Act adiţional nr. 522/04.06.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

68.

IAŞI Str. Moldovei nr. 21, Paşcani atelier de creaţie

28,16 mp

Contract nr. 1765/27.04.2001 Act adiţional HCL 3/27.01.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

69.

IAŞI Str. N. Bălcescu, nr. 12 Botoşani galerie de artă

80,00 mp

Contract nr. 285/01.05.1998 Act adiţional nr. 383/01.04.2003 Primăria Municipiului Iaşi U.A.P. din România

70.

ORADEA Str. Republicii nr. 15 sală de expoziţie

101,30 mp

Contract Ordin de repartizare nr. 5718/06.06.2001 Consiliul Local Oradea U.A.P. din România

71.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

60,40 mp

Contract nr. 200960/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

72.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

36,44 mp

Contract nr. 200961/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

73.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

28,70 mp

Contract nr. 200958/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

74.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

22,57 mp

Contract nr. 200967/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

75.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

17,22 mp

Contract nr. 200964/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

76.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

35,89 mp

Contract nr. 200955/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

77.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

43,80 mp

Contract nr. 200957/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

78.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

36,70 mp

Contract nr. 200968/29.06.2003 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

79.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

71,92 mp

Contract nr. 200956/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

80.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

55,84 mp

Contract nr. 200959/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

81.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

18,70 mp

Contract nr. 200969/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

82.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

54,45 mp

Contract nr. 200963/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

83.

ORADEA P-ţa 1 Decembrie 1918 atelier de creaţie

63,00 mp

Contract nr. 200962/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

84.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

30,55 mp

Contract nr. 200948/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

85.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

32,25 mp

Contract nr. 200945/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

86.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

33,50 mp

Contract nr. 200946/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

87.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

30,20 mp

Contract nr. 200949/29. 06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

88.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

33,00 mp

Contract nr. 200950/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

89.

ORADEA Str. Republicii nr. 12 atelier de creaţie

23,35 mp

Contract nr. 200947/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

90.

ORADEA P-ţa Victoriei nr. 12 atelier de creaţie

35,96 mp

Contract nr. 200965/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

91.

ORADEA Str. Madacs Imre nr. 5 atelier de creaţie

45,65 mp

Contract nr. 200966/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

92.

ORADEA Str. Ady Endre nr. 28 atelier de creaţie

59,79 mp

Contract nr. 200999/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

93.

ORADEA Str. T. Vladimirescu 24 atelier de creaţie

23,55 mp

Contract nr. 200969/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

94.

ORADEA Str. Postăvarului 5 atelier de creaţie

20 mp

Contract nr. 200970/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

95.

ORADEA Str. Porţile de Fier 5 atelier de creaţie

51 mp

Contract nr. 200971/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

96.

ORADEA Str. Porţile de Fier 5 atelier de creaţie

50 mp

Contract nr. 200972/29.06.2001 Consiliul Municipal Oradea – Direcţia Patrimoniului Imobiliar U.A.P. din România

97.

PLOIEŞTI Str. Ion Creangă nr. 15 7 ateliere de creaţie

212,68 mp

Contract nr. 02/1305/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

98.

PLOIEŞTI Str. Mihai Bravu nr. 49 atelier de creaţie

16,00 mp

Contract nr. 02/1307/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

99.

PLOIEŞTI Str. George Coşbuc nr. 8 atelier de creaţie

48,50 mp

Contract nr. 02/1308/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

100.

PLOIEŞTI Str. Romană nr. 63 atelier de creaţie

27,75 mp

Contract nr. 02/1306/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

101.

PLOIEŞTI Str. Vlad Ţepeş nr. 21 atelier de creaţie

49,45mp

Contract nr. 02/1299/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

102.

PLOIEŞTI Str. Vlad Ţepeş nr. 21 atelier de creaţie

79,34 mp

Contract nr. 02/1300/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

103.

PLOIEŞTI Str. Văleni nr. 24 atelier de creaţie

31,70 mp

Contract nr. 02/1304/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

104.

PLOIEŞTI Str. Poştei nr. 6 atelier de creaţie

65,60 mp

Contract nr. 02/1303/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

105.

PLOIEŞTI Str. Poştei nr. 6 atelier de creaţie

47,80 mp

Contract nr. 52/1302/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

106.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 8 apart. 38 atelier de creaţie

38,60

Contract nr. 02/1312/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

107.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 8 apart. 37 atelier de creaţie

38,16

Contract nr. 02/1311/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

108.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 8 apart. 37 atelier de creaţie

23,11

Contract nr. 02/1310/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

109.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 9 apart. 75 atelier de creaţie

20.07

Contract nr. 02/1314/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

110.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 9 apart. 74 atelier de creaţie

26,96

Contract nr. 02/1313/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

111.

PLOIEŞTI Str. Jianu nr. 9 apart. 75 atelier de creaţie

42,99

Contract nr. 02/1309/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

112.

PLOIEŞTI Str. Panselei nr. 5-7 sediu

42,40 mp

Contract nr. 02/1298/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

113.

PLOIEŞTI Str. P-ţa Victoriei nr. 4 galerie de artă

162,3 mp

Contract nr. 02/1301/06.02.2003 Primăria Municipiului Ploieşti U.A.P. din România

114.

PITEŞTI Piaţa Vasile Milea 4 5 ateliere de creaţie + sală de expoziţie + galerie de artă

357,17 mp

Contract nr. 8/11.07.1992 Poşta Municipiului Piteşti U.A.P. din România

115.

PITEŞTI Str. Târgul din Vale 20 13 ateliere de creaţie

330 mp

Contract nr. 8/11.05.1991 REGOTRANS Piteşti U.A.P. din România

116.

PIATRA-NEAMŢ Aleea Viforului nr. 14, bl. D1, et. 4 Complexul Expoziţional Municipal 20 ateliere de creaţie atelier de creaţie – sculptură

220 mp

Contract nr. 1810/31.12.2002 Contract nr. 1021/02.04.1996 Primăria Piatra-Neamţ – S.C. „Salubritas” U.A.P. din România Pe perioadă nedeterminată

117.

REŞIŢA Complexul Agrocomercial Reşiţa Nord Et. 2 atelier de creaţie

36 mp

Contract nr. 14639/04.09.1998 Primăria Municipiului Reşiţa U.A.P. din România Contractul de închiriere s-a reînnoit anual prin act adiţional

118.

REŞIŢA Complexul Agrocomercial Reşiţa Nord Et. 2 atelier de creaţie

22 mp

Contract nr. 14639/04.09.1998 Primăria Municipiului Reşiţa U.A.P. din România Contractul de închiriere s-a reînnoit anual prin act adiţional

119.

REŞIŢA Complexul Agrocomercial Reşiţa Nord Et. 2 atelier de creaţie

19 mp

Contract nr. 14639/04.09.1998 Primăria Municipiului Reşiţa U.A.P. din România Contractul de închiriere s-a rennoit anual prin act adiţional

120.

REŞIŢA Complexul Agrocomercial Reşiţa Nord Et. 2 atelier de creaţie

40 mp

Contract nr. 14639/04.09.1998 Primăria Municipiului Reşiţa U.A.P. din România Contractul de închiriere s-a reînnoit anual prin act adiţional

121.

SFÂNTU-GHEORGHE Str. Libertăţii nr. 1 galerie de artă

135,60 mp

Act adiţional nr. 6 la Contractul nr. 12/23.03.1995 Primăria Municipiului Sf. Gheorghe U.A.P. din România

122.

SLOBOZIA Centru Cultural UNESCO „I. Perlea” sediu

6 mp

Contract nr. 54/11.2001 Consiliul Judeţean Ialomiţa U.A.P. din România Contract pe 4 ani

123.

TIMIŞOARA Str. Nicolae Iorga 1 ateliere de creaţie

54,42 mp

Contract nr. 1036/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

124.

TIMIŞOARA Ion Ghica 10 atelier de creaţie

76,41 mp

Contract nr. 1017/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

125.

TIMIŞOARA Str. Tache Ionescu 44/8 atelier de creaţie

31,17 mp

Contract nr. 1055/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

126.

TIMIŞOARA Str. Tache Ionescu 44/13 atelier de creaţie

34,49 mp

Contract nr. 1053/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

127.

TIMIŞOARA Str. Gheorghe Lazăr atelier de creaţie

153,28 mp

Contract nr. 1016/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

128.

TIMIŞOARA Str. Andrei Mureşan 6 ateliere de creaţie

31,24 mp

Contract nr. 1042/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

129.

TIMIŞOARA Str. Mangaliei 53 ateliere de creaţie

54,54 mp

Contract nr. 1040/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

130.

TIMIŞOARA Str. Mercy 2 ateliere de creaţie

38,54 mp

Contract nr. 1045/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

131.

TIMIŞOARA Str. Narciselor 1/11 ateliere de creaţie

24,27 mp

Contract nr. 1035/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

132.

TIMIŞOARA Str. Narciselor 1/9 ateliere de creaţie

12,49 mp

Contract nr. 1034/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

133.

TIMIŞOARA Str. Narciselor 1 ateliere de creaţie

33,71 mp

Contract nr. 1031/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

134.

TIMIŞOARA Str. Narciselor 1 atelier de creaţie

33,94 mp

Contract nr. 1033/2000 Primăria Municipiului Timişoara Expiră în anul 2015

135.

TIMIŞOARA Str. C. Porumbescu nr. 66 ateliere de creaţie

56,20 mp

Contract nr. 1041/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

136.

TIMIŞOARA Str. Asăneşti nr. 1 ateliere de creaţie

57,48 mp

Contract nr. 1049/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

137.

TIMIŞOARA Str. Bicaz nr. 15, 7 ateliere de creaţie

55,25 mp

Contract nr. 1051/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

138.

TIMIŞOARA Str. Brediceanu 2 ateliere de creaţie

64,73 mp

Contract nr. 1022/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

139.

TIMIŞOARA Str. Brâncoveanu 47/2 ateliere de creaţie

58,57 mp

Contract nr. 1050/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

140.

TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 11/16 ateliere de creaţie

33,92 mp

Contract nr. 1028/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

141.

TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 11/15 ateliere de creaţie

31,34 mp

Contract nr. 1044/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

142.

TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 11/14 ateliere de creaţie

39.54 mp

Contract nr. 1027/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

143.

TIMIŞOARA Str. Miron Costin 6 ateliere de creaţie

54,10 mp

Contract nr. 1043/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

144.

TIMIŞOARA Str. Paul Chinezul 5 ateliere de creaţie

32,26 mp

Contract nr. 1047/2000 Primăria Municipiului Timişoara U A. P. din România Expiră în anul 2015

145.

TIMIŞOARA Str. 16 Decembrie 1989 nr. 16 ateliere de creaţie

50,92 mp

Contract nr. 1080/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

146.

TIMIŞOARA Str. G-ral Dragalina 7/17 ateliere de creaţie

19,74 mp

Contract nr. 1025/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

147.

TIMIŞOARA Str. G-ral Dragalina 29-29/a ateliere de creaţie

81,54 mp

Contract nr. 1023/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

148.

TIMIŞOARA Str. G-ral Dragalina 29/31 ateliere de creaţie

49,20 mp

Contract nr. 1024/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

149.

TIMIŞOARA Str. Filipescu 8/15 ateliere de creaţie

25,82 mp

Contract nr. 373/2510/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

150.

TIMIŞOARA Str. Filipescu 8/14 ateliere de creaţie

45,93 mp

Contract nr. 372a/2510 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

151.

TIMIŞOARA Str. Filipescu 8 ateliere de creaţie

55,04 mp

Contract nr. 372/2510 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

152.

TIMIŞOARA Str. Prislop 23 ateliere de creaţie

59,15 mp

Contract nr. 1039/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

153.

TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 11/17A ateliere de creaţie

23,56 mp

Contract nr. 1029/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

154.

TIMIŞOARA Str. Eugeniu de Savoya 11/17B ateliere de creaţie

18,19 mp

Contract nr. 1030/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

155.

TIMIŞOARA Str. Paris 11 ateliere de creaţie

30,07 mp

Contract nr. 953/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

156.

TIMIŞOARA Str. P-ţa Victoriei 6 galerie de artă

194,17 mp

Contract nr. 861/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

157.

TIMIŞOARA Str. Robespierre 2 ateliere de creaţie

66,42 mp

Contract nr. 1056/2000 Primăria Municipiului Timişoara U.A.P. din România Expiră în anul 2015

158.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

30,00 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

159.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

50,43 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

160.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

29,86 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

161.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

52,68 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

162.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

51,45 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

163.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

58,95 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

164.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

69,05 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

165.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

201,35 mp

Contract nr. 114/24.08. 1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

166.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

39,73 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

167.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

56,87 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

168.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

27,53 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

169.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

17,62 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

170.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

40,15 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

171.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

19,64 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

172.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

54,91 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

173.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

46,57 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

174.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

95,12 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

175.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

34,71 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

176.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

79,35 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

177.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

40,67 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

178.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

25,25 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

179.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

28,65 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

180.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

24,09 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

181.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

61.80 mp

Contract nr. 114/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

182.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

45,00 mp

Contract nr. 116/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

183.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

71,00 mp

Contract nr. 116/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

184.

TÂRGU MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 atelier de creaţie

87,74 mp

Contract nr. 116/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

185.

TÂRGU-MUREŞ Str. Nicolae Filimon nr. 1 atelier de creaţie

30,60 mp

Contract nr. 112/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

186.

TÂRGU-MUREŞ Str. Nicolae Filimon nr. 25 atelier de creaţie

60,00 mp

Contract nr. 113/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

187.

TÂRGU-MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 5 galerie de artă + pivniţă

133,80 mp

Contract nr. 115/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

188.

TÂRGU-MUREŞ Piaţa Trandafirilor nr. 31 atelier de creaţie

26,48 mp

Contract nr. 119/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

189.

TÂRGU-MUREŞ Piaţa Trandafirilor nr. 31 atelier de creaţie

46,46 mp

Contract nr. 120/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

190.

TÂRGU-MUREŞ Piaţa Trandafirilor nr. 31 atelier de creaţie

42,46 mp

Contract nr. 121/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

191.

TÂRGU-MUREŞ Str. Călăraşilor nr. 35 atelier de creaţie

38 mp

Contract nr. 118/24.08.1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

192.

TÂRGU-MUREŞ Str. Solidarităţii nr. 2 atelier de creaţie

21,69 mp

Contract nr. 79/31.10.2000 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

193.

TÂRGU-MUREŞ Piaţa Bolyai nr. 40 atelier de creaţie

50,70 mp

Contract nr. 392/12071994/1999 S.C. Locativ S.A. Târgu-Mureş U.A.P. din România

194.

TÂRGU-MUREŞ Str. Enescu nr. 2 galerie de artă + magazin

53,80 mp

Contract nr. 03/10.01.2003 Palatul Culturii din Târgu-Mureş U.A.P. din România

195.

TÂRGU-MUREŞ Str. Enescu nr. 2 birouri

37,50 mp

Contract nr. 03/10.01.2003 Palatul Culturii din Târgu-Mureş U.A.P. din România

196.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 1 sediu

43,4 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Administraţia Patrimoniului Local Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

197.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 1 Cameră de protocol

22 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Administraţia Patrimoniului Local Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

198.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 1 atelier de creaţie

22 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

199.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 2 atelier de creaţie

43,4 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

200.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 2 2 ateliere de creaţie

44 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

201.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 3 2 ateliere de creaţie

88 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

202.

TULCEA Str. Unirii B2 Et. 4 2 ateliere de creaţie

44 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

203.

TULCEA Str. Unirii B2 atelier de creaţie

44 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

204.

TULCEA Str. Isaccei Bl. M1 galerie de artă

180 mp

Contract nr. 24560/10.11.1999 Primăria Tulcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

205.

RM. VÂLCEA Str. A. Ivireanu nr. 17 5 ateliere de creaţie

1589,66 mp + teren

Contract încheiat în 1 noiembrie 1990 Muzeul Judeţean Vâlcea U.A.P. din România Expiră în anul 2004

206.

SATU-MARE B-dul I.C. Brătianu nr. 10 Galeriile de artă „1” Contract de închiriere nr. 62/11.03.1996 Consiliul Local Satu-Mare U.A.P. din România Prelungit pentru 5 ani, prin aplicarea O.U.G. 21/2003

IMOBILE DIN TERITORIU, PENTRU CARE EXISTĂ ÎNCHEIATE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE, REVENDICATE DE FOŞTII PROPRIETARI

Nr. Crt.

Adresa

Destinaţia spaţiului tip activitate

Suprafaţa mp

Număr contract de închiriere

Parteneri contract

Observaţii

1.

CRAIOVA Str. Ialomicioara nr. 3 atelier de creaţie

29,80 mp

Contract nr. 12/1992 RAAFLS Craiova U.A.P. din România Revendicat

2.

CRAIOVA Str. Unirii nr. 108 2 ateliere de creaţie

104 mp

Contract nr. 14/1992 RAAFLS Craiova U.A.P. din România Revendicat

3.

CRAIOVA Str. Unirii nr. 132 atelier de creaţie

28,34 mp

Contract nr. 23/19.06.1995 RAAFLS Craiova U.A.P. din România Revendicat