Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 26, 2020

Scroll to top

Top

Idei de artă contemporana – Iași / SEAP

Idei de artă contemporana – Iași / SEAP
Administrator
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Municipiul Iasi
Adresa postala:  Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700064 , Romania , Punct(e) de contact:  Gabriela Badarau , Tel.  +40 0232258190 , In atentia:  Georgeta Termure ,Email:  licitatii@primaria-iasi.ro , Fax:  +40 0232258190 , Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Idei de arta contemporana
II.1.2) Descriere succinta
Idei de arta contemporana va fi organizat ca o procedura independenta, cu acordarea de premii , respectiv: -premiul I-10.000lei; -premiul II- 5.000 lei; -premiul III- 3000lei;
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
Punctaj tehnic 60.00 Punctaj arhitectura 40.00
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  27.10.2017     Ora:  15:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  07.11.2017     Ora:  13:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Concursul de solutii va fi organizat ca o procedura independenta , cu acordarea de premii , respectiv: – premiul I- 10.000lei; – premiul II-5000lei; – premiul III-3.000lei;
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
Achizitorul va acorda premii pentru primele trei solutii declarate catigatoare in maxim 30 zile lucratoare de la declararea de catre juriu a solutiilor castigatoare.
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Nu
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  Presedinte cu drept de vot-Alexandru Florin Mustiata -Arhitect sef
2.  Membru-Dumitru Petru Tomorug -DGTD
3.  Membru-Mihai Codreanu-arhitect
4.  Membru- Mihai Driscu -Arhitect
5.  Membru- Mircea Grigorovschi – arhitect
6.  Presedinte de rezerva – Radu Botez
7.  Membru de rezerva – Dorel Porumb
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
Concursul de solutii se organizeaza ca o procedura distincta, cu premii sau plati acordate participantilor , conf. art.105 ,lit.b).Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa de internet dedicata:http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
05.10.2017 14:55

Pentru detalii privind documentele licitației vă rog să le solicitați la adresa de email it@uap.ro