Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 20, 2019

Scroll to top

Top

ILUMINĂRI DIN NEVĂZUT @ Iași

ILUMINĂRI DIN NEVĂZUT @ Iași
Administrator
Inspirație, creație, restituire… În Arta laicizată factorii determinanți ai acestor stări si acțiuni se apropie de cei din Arta sacră, neindendificându-se în totalitate, deoarece îi întâlnim mai mult în sensul conservării și restaurării unor realizări, pentru ca acestea să poată fi apreciate în continuare și de alte generații. Cu alte cuvinte aflăm destulă creativitate procedurală, cu tangențe științifice, în cazul fiecărui obiect conservat-restaurat, pentru că problematicile întâlnite se pot asemăna dar nu se identifică în totalitate.

În privința inspirației și creației artistice, fiecare credință și specific imagistic de Artă sacră își are invocări și canoane caracteristice, care mențin reguli de bază. Cu toate acestea, referitor la ortodoxie, există destulă libertate creativă, nu numai în cadrul lucrului cu forma în sine ci și în sens compozițional. Practicarea artei de inspirație bizantină nu exclude cunoașterea vizuală a altor exprimări religioase, chiar dacă accentul este pe înțelegerea și aprofundarea caracteristicilor iconografiilor ortodoxe, în miniaturi, icoane, picturi murale, obiecte de cult, ilustrări etc. Exprimând diversitatea fazelor de formare și de exprimare a unor limbaje plastice, laice și iconografice, ca și strădanii de salvare prin conservare-restaurare a unor bunuri bisericești, Expoziția ILUMINĂRI DIN NEVĂZUT și Workshop-ul, aferent ei, reunesc exemplificări din mai multe strădanii creative și de enunțări privind aspecte de prezervări pentru icoane- lemn policrom și cărți-documente. Expozanții și participanții la Workshop sunt  studenți și absolvenți, de la licență Artă sacră și master Artă sacră în Patrimoniul cultural, ai Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iași, secondați de cadre didactice coordonatoare.

ILUMINĂRI DIN NEVĂZUT se referă cu precădere la Lumina spirituală, la energiile benefice care ne inspiră și ne diriguiesc atitudinile și acțiunile în sensuri pozitive, constructive ori creative și recuperatorii de valori. Ele se pot însă exprima vizual mai evident prin intermediul unor reguli recognoscibile în timp și în spațiu, fapt care explică însăși apariția și perpetuarea existenței modelelor iconografice, în care Lumina Necreată, Aurele Persoanelor Sfinte, sunt însăși expresia iluminărilor dobândite de acestea pe parcursul vieții terestre și starea de transcendență pe care au căpătat-o apoi, în viața veșnică.

Iluminările din Nevăzut sunt mesajele pe care fiecare le putem avea la dispoziție, dacă ne deschidem către ele, în funcție de nivelele energetice cât mai înalte pe care ni le propunem, de menținere în cugete și în fapte a valorilor creștine, bazate pe iubire, credință și speranță. Binele, Frumosul și Adevărul pot căpăta astfel nu numai forța necesară de a avea câștig de cauză ci și valențele unui mesaj multilateral, căci  în funcție de cum suntem și ce facem avem șansa să exprimăm Lumina interioară și exterioară, cel puțin la nivel terestru, stare de preluat ca ștafetă pentru cei care ne vor urma.

Disoluția, dezintegrarea, descompunerea, chiar dacă fac parte din existență, se subsumează de fapt, în cele din urmă, Ordinii de ansamblu și organizărilor cuprinse în ea, aspecte detectabile de la microcosmos la macrocosmos, pe toate nivele vizibile și invizibile. Deoarece ceea ce putem vedea, cu ochii fizici, este infim față de nevăzutele aspecte și taine care ne înconjoară, să lăsăm Iluminărilor ce le primim liberul acces către sufletele, gândurile și exprimările noastre, pentru a le susține și spori potențialul regenerator, recuperator și restaurator.

Efortul de a înțelege mai mult din profunzimile existente în ceea ce vedem sau chiar Arta de a vedea ne pot fi încununate nu numai prin Iluminările primite ci și de obținerea stării de înțelepciune, care ne transmite că suntem doar o parte infimă, dar foarte importantă, dintr-un angrenaj în care trebuie să ne păstrăm în armonie, indiferent la ce nivel ne aflăm ori ne propulsăm.

Conceptual, în iconografie modelele sfințeniei nu sunt monede de schimb, nu le crește sau le scade cota valorică, conform pieții și intereselor subsidiare ei. Nu se supralicitează, nu se modifică valoarea lor intrinsecă, conform fluctuațiilor unor dependențe materiale. Nu se înlocuiesc, cu obstinație, ca în modă și design, unde sunt absolut necesare variațiile, pentru că modelele sfințeniei se corelează atemporalității. Sunt imuabile, ca sens. Acesta nu se modifică, tocmai pentru a rămâne sfințenia ca reper de raportare pentru evoluția ființei umane, pentru ca aceasta să se poată dezvolta autoperfecționându-se, nu numai pentru sine ci și în relație cu semenii și mediul de existență terestră. Cu alte cuvinte, se vizează nu numai binele propriu ci și cel lărgit, al comunității. Astfel, fundamentul conceperii iconografice, expresie a unor învățăminte creștin-ortodoxe, nu se modifică, nu se aliază modelor vizuale, pentru că ne transmite despre permanență într-un alt registru energetic, tainic, față de cele detectabile de către om.

În icoană imaginea ei ne vorbește despre transfigurare, căci ființa umană tinde să atingă, asimptotic, Dumnezeirea, propulsându-se într-o perspectivă inversă, autocuprinzându-se și trăind efectiv starea iconografică, nu doar contemplând-o dintr-o realitate fizică, precum are ocazia în raport cu tabloul religios. În acesta primează ineditul imaginii, cu contraste și tensionări, urmare a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos ; în icoană am trecut deja de faza terestră, pentru că Invierea ne-a oferit o altă optică, a existenței în Veșnicie.

În ambele situații de vizualizări, ucenicia și dezvoltarea celui care învață, de fapt nu numai în anii de școală ci și pe tot parcursul vieții,  trece prin similitudini de trudă formatoare față de redarea văzutului și nevăzutului pe care îl percepe și îl simte fiecare.

Iluminările se reflectă în rezultatele alegerilor de sensuri, opțiunilor de aprofundare și străduințelor repetat întreprise. Icoana, incluzând exprimarea Luminii Necreate, se referă din start la Prototipul Divin.

Este important pentru contemporaneitate ca icoanele, miniaturile, scrierile religioase și obiectele de cult, plus alte bunuri culturale, îndeosebi cele autohtone, să se conserve și să se restaureze, pentru că astfel nu se prezervă numai niște valori patrimoniale ci se susține implicit și ideea de continuitate a credinței, împreună cu mărturisirea ei și prin noi iconografii. Sunt aspecte esențiale pe care se structurează creația umană, în raport cu modelele insuflate de Creația Divină.

ILUMINĂRI DIN NEVĂZUT invită nu numai la introspecții personale ci și la punerea în practică a remediilor care să ofere, odată cu liniștea și mulțumirea de sine  dar și în comunități, posibilitatea racordării, cu asiduitate, la ceea ce ne transmit și ne îndeamnă să facem, în sens pozitiv, mesajele primite dinspre Energiile Benefice, Divine !

 

Conf.dr. DOMINTE Georgeta Merișor

ELENA-CRISTINA BOTAN-POTOP

 

Referent

U.A.P. – Filiala Iaşi

Galeria „Theodor Pallady”

str. Lăpuşneanu, nr. 7-9

  1.  0232-210.066
  2. 0752-550184

Urmariti-ne si pe site-ul nostru: http://uapriasi.ro/