Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 22, 2019

Scroll to top

Top

APEL DE PROIECTE INTERNAȚIONAL 2017

APEL DE PROIECTE INTERNAȚIONAL 2017
Administrator
Apel International pentru proiecte pentru 2017
http://www.mnac.ro/en/archives/5233

Muzeul Naţional de artă contemporană din Bucureşti – mnac deschide apelul său pentru proiecte pentru 2017 cu un nou format. Mnac invită curatori internaţionale, administratorii culturală, arta lucrătorilor şi tot felul de experţi în cultură vizuală să ia în considerare următoarele linii de finanțare:

1. Cercetător în reşedinţă.
Tema: Re-construirea mnac. Muzeul Naţional de artă contemporană este în mijlocul o transformare radicală: remodelarea de colectare și strategii de colectare, schimbare de locaţie, schimbare de politici în ceea ce privește relația cu culturale şi comerciale, extinderea scene din domeniul cercetării. La rezidenţiat este menit să ajute în pregătirea acestor evoluţii noi cu o perspectivă internaţională.
Perioada: 3-6 luni în 2017 (perioada maximă este încurajată).
Numărul de posturi: doi.
Termenul de aplicare: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: – se va dezvolta un domeniu de cercetare, în scopul de a identifica problemele, problemele şi aspiraţiile din comunitatea locală cu privire la rolul, strategia și activitățile unui nou mnac, reconstruită în funcție de circumstanțele practice în prezent. Sigur va veni cu un set de concluzii la mnac gestionarea și la mnac consiliului științific. Sigur va sumă-up aceste concluzii într-un format deschis, preferabil o expoziţie şi / sau o carte.
Cerințe: Căutăm international curatorii / cercetători de o largă cross-culturale cu viziune, un bun comandant de engleză şi cu bune abilități de comunicare. Munca în echipă, sau cel puțin un schimb strânsă între cele două rezidenţi este de preferat. Locuitorii ar trebui să fie în stare să-mi petrec întreaga perioadă în România.
Condiții: 800 euro netto pe lună. Cazarea, transportul local şi un bilet dus-întors de la locul unde se bazează pe rezident. Spatiu de lucru cu spații de birouri la mnac. În cazul în care proiectul prezentat necesită, cheltuielile de deplasare în România va fi acoperit de până la 300 de euro. Pentru locuitori care petrec întreaga perioadă de 6 luni în România, un extra bilet de întoarcere la baza poate fi negociat. Un buget separat vor fi rezervate pentru ultima livrare. O echipă de specialişti de la mnac va sprijini locuitorii cu cercetarea lor. La capăt de rezidenţiat, subvenţiilor va face o prezentare interne de rezultatele cercetărilor lor pentru personalul de la muzeu.
Aplicarea format: O scrisoare de intenţie; un plan de lucru cu o cronologie; un buget de ultima livrare, având în vedere că mnac va acoperi o sumă de până la 7.000 de euro; CV / serviciu portofoliu. Solicitantul trebuie să elaboreze un plan de convingătoare de explorare și cartografierea de la locul și rolul de mnac în arta locale si nationale scene. În vederea elaborării planului lor de cercetare, am invitat pe candidaţi să ia în considerare resursele de document.
Materialele trebuie să fie transmise în format electronic la info@mnac.ro.

2. Curator în reşedinţă.
Tema: tânăr român arta într-un context internaţional. Muzeul Naţional de artă contemporană a stabilit deja o poziţie ca promotor al tinerelor talente în domeniul româneşti şi internaţionale cultura vizuală. Solicitanții Internaţionale sunt invitate să atrag pe scena înfloritoare din România, cu un accent special pe generaţiilor tinere, şi să o pui în context într-o perspectivă mai largă. Relaţiile cu arta scene din regiune sunt încurajate.
Perioada: 3-6 luni în 2017 (perioada maximă este încurajată).
Numărul de posturi: doi.
Termenul de aplicare: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: – o cercetare pe plan local conform cadru conceptual preliminară a pus în aplicare de stabilire a liniilor de conectare, în România, cât şi pe plan internaţional între diverse personalităţi şi tendinţe creative. Acest lucru va avea ca rezultat o expoziţie + publicare. Noul nume de artisti care încă nu au fost expuşi la mnac sunt preferate.
Cerințe: Căutăm curatori internaţionale de o mare diversitate culturală încrucişată cu viziune, un bun comandant de engleză şi cu bune abilități de comunicare. Echipele vistieriei sunt, de asemenea, încurajate să aplice. Locuitorii ar trebui să fie în stare să-mi petrec întreaga perioadă în România.
Condiții: 800 euro netto pe lună. Cazarea, transportul local şi un bilet dus-întors de la locul unde se bazează pe rezident. Spatiu de lucru cu spații de birouri la mnac. În cazul în care proiectul prezentat necesită, cheltuielile de deplasare în România va fi acoperit de până la 300 de euro. Pentru locuitori care petrec întreaga perioadă de 6 luni în România, un extra bilet de întoarcere la baza poate fi negociat. Un buget separat vor fi rezervate pentru expoziţia + publicare. La început de rezidenţiat, subvenţiilor va face o prezentare interne pentru muzeul specialist. Locuitorii pot lucra cu un facilitator de la muzeu în echipă şi va fi susținută de mnac pentru producția de ultima livrare.
Aplicarea format: O scrisoare de intenţie; un plan de lucru cu o cronologie; un buget de ultima livrare; CV / serviciu portofoliu.
Sigur va prezenta o propunere de cercetare vistieriei menit să cadru conceptual câmpul de cercetare. Solicitantul trebuie să desenez o hartă şi munca cronologie. Solicitantul trebuie să prezinte în detaliu bugetul pentru livrarea finală, având în vedere că mnac va acoperi o sumă de până la 7.000 de euro. Fonduri suplimentare pot fi negociate cu artişti selectate pentru producția de noua lucrare.
Materialele trebuie să fie transmise în format electronic la info@mnac.ro.

Cererile vor fi revizuite pe plan intern, cu sprijinul experților invitați. La selectie preliminară va fi prezentată la Consiliul științific pentru discuții și aprobarea finală. Rezultatele vor fi comunicate la 09.12.2016.
———————————————————————–
>>>Română<<<

APEL DE PROIECTE INTERNAȚIONAL 2017
http://www.mnac.ro/archives/5233

Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București relansează apelul de proiecte pentru perioada 2017 într-un nou format. MNAC invită curatori, manageri culturali, persoane active în domeniul artei și experți în cultura vizuală să ia în considerare următoarele linii de finanțare:

1. Cercetător în rezidență
Tema: Reconstruind MNAC. Muzeul Național de Artă Contemporană se află într-un proces de transformare radicală. Remodelarea colecției și a strategiilor de colecționare, schimbarea sediului și a politicilor în relația cu scena culturală, expansiunea domeniului de cercetare. Rezidența are ca scop crearea unui cadru teoretic de sprijin în pregătirea acestor noi dezvoltări.
Perioada: 3 până la 6 luni în 2017 (este încurajată perioada maximă).
Numărul pozițiilor: Două.
Termen limită: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: Câștigătorul grantului va dezvolta o cercetare pe teren pentru a identifica preocupările și aspirațiile comunității locale cu privire la locul, rolul, strategia și activitățile unui nou MNAC, reconstruit în concordanță cu condițiile obiective și aspirațiile prezentului. Totodată, acesta va prezenta conducerii și Consiliului Științific MNAC o serie de concluzii, rezumate finalmente într-un format deschis, de preferință o expoziție și/sau o carte.
Cerințe: Căutăm curatori/cercetători cu o viziune transculturală largă, care stăpânesc bine limba engleză și care au competențe de comunicare. Este preferat lucrul în echipă, sau, cel puțin, un schimb consistent între cei doi rezidenți. Câștigătorii trebuie să își poată petrece în România întreaga perioadă de rezidență.
Condiții: 800 de euro (net) pe lună. Cazare, transport local și decontarea unei călătorii din țara de reședință a rezidentului. Spațiu de lucru și birou în MNAC. Dacă în proiect se specifică această necesitate, vor fi decontate costuri de călătorie pe teritoriul României, în valoare maximă de 300 de Euro. Există posibilitatea de a negocia decontarea unui drum suplimentar către țara de reședință pentru rezidenții care aleg perioada maximă de ședere (6 luni). Un buget separat va fi alocat prezentării finale. Rezidenții vor fi sprijiniți pe parcursul cercetării lor de o echipă de specialiști MNAC. La sfârșitul rezidenței, cercetătorii vor susține o prezentare a rezultatelor cercetării pentru colegii din muzeu.
Formatul înscrierii: Scrisoare de intenție; plan și calendar de lucru; buget orientativ pentru prezentarea finală a cercetării, ținând cont de faptul că MNAC va acoperi o sumă de maximum 7.000 de Euro; CV / portofoliu profesional.
Candidatul trebuie să ofere un plan convingător cu privire la explorarea și maparea locului și rolului MNAC pe scena artistică locală și națională. Pentru pregătirea planului de cercetare, invităm candidații să consulte documentul cu resurse.
Materialele se vor trimite în format electronic la adresa info@mnac.ro.

2. Curator în rezidență
Tema: Arta românească tânără în context internațional. Muzeul Național de Artă Contemporană deține deja o poziție consacrată ca promotor al tinerelor talente din zona culturii vizuale românești și internaționale. Candidații sunt invitați să se apropie de scena înfloritoare din România, cu un accent special pe tinerele generații și pe situarea lor în contextul internațional. Sunt încurajate relații cu scenele de artă din regiune.
Perioada: 3 până la 6 luni în 2017 (este încurajată perioada maximă).
Numărul pozițiilor: Două.
Termen limită: 30.10.2016, 24:00 h.
Obiective: Câștigătorul grantului va cerceta scena locală conform cadrului conceptual propus în candidatură, realizând conexiuni între personalități și tendințe creative de pe planul local și cel internațional. Rezultatul se va materializa într-o expoziție și o publicație. Sunt preferate noi nume de artiști, care nu au fost încă expuși la MNAC.
Cerințe: Căutăm curatori din afara României, cu o viziune transculturală largă, care stăpânesc bine limba engleză și care au competențe de comunicare. Echipele curatoriale sunt de asemenea încurajate să candideze. Câștigătorii trebuie să își poată petrece în România întreaga perioadă de rezidență.
Condiții: 800 de euro (net) pe lună. Cazare, transport local și decontarea unei călătorii din țara de reședință a rezidentului. Spațiu de lucru și birou în MNAC. Dacă în proiect se specifică această necesitate, vor fi decontate costuri de călătorie pe teritoriul României, în valoare maximă de 300 de Euro. Există posibilitatea de a negocia decontarea unui drum suplimentar suplimentar către țara de reședință pentru rezidenții care aleg perioada maximă de ședere (6 luni). Un buget separat va fi alocat expoziției și publicației. La începutul rezidenței, câștigătorii vor susține o prezentare internă pentru colegii din muzeu. Rezidenții pot lucra cu un interlocutor la muzeu și vor fi sprijiniți de echipa MNAC pentru producția prezentării finale.
Formatul înscrierii: Candidatul va înainta o propunere de cercetare curatorială care va încadra conceptual cercetarea pe teren. Candidatul va trasa un plan și un calendar de lucru și își va detalia bugetul pentru proiectul final, ținând cont de faptul că MNAC va acoperi o sumă de maximum 7.000 de Euro. Pentru producția de noi lucrări, se poate negocia o finanțare suplimentară cu artiștii selectați.
Materialele se vor trimite în format electronic la adresa info@mnac.ro.

Candidaturile vor fi evaluate intern, cu sprijinul unor experți invitați. Selecția preliminară va fi înaintată Consiliului Științific pentru aprobarea finală. Rezultatele vor fi comunicate în data de 09.12.2016.
———————————————————————–

MNAC – Muzeul Național de Artă Contemporană /
Muzeul Naţional de artă contemporană din Bucureşti (mnac)
PALATUL PARLAMENTULUI / THE PALACE OF PARLIAMENT
Str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, aripa / wing E4, 050563 Bucureşti 5
Accesul prin / Acces from Calea 13 Septembrie, B3

logo uap