Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 21, 2020

Scroll to top

Top

PROIECT DE PARTENERIAT CULTURAL PMB

PROIECT DE PARTENERIAT CULTURAL PMB
admin
  • On aprilie 23, 2013

Anexa 1

PROIECT DE PARTENERIAT CULTURAL

între PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

și UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Uniunea Artiștilor Plastici din România ( UAP), instituție culturală, recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, înființată în temeiul Decretului nr. 266/ 1950, coroborat cu dispozițiile Decretului lege nr 27/1990 precum și în temeiul art.85 din Ord.Nr.26/ 2000, cu privire la asociații și fundații, modificată prin Legea nr 246/2005, văzând dispozițiile HG 1280/ 2003, privind inventarul spațiilor destinate creatiei artistice, aflate în folosința instituției noastre, propunem realizarea unui parteneriat, destinat susținerii actului de cultură, gestionat prin organizația noastră. In cadrul acestui parteneriat cultural de amploare, propunem:

1- Păstrarea în folosință de către UAP, a GALERIILOR DE ARTĂ, care vor fidestinate organizării de evenimente culturale, cu finanțare din fonduri publice, destinate reabilitării acestora și suportării costurilor de regie a sălilor.

In contrapartida finanțării din fonduri publice, UAP își asumă responsabilitatea coordonării evenimentelor expoziționale, în relația directă cu artiștii plastici, curatoriatului evenimentului cultural, susținerii financiare a promovării acestuia și a tuturor operațiunilor ce însoțesc manifestarile culturale organizate. Evenimentele artistice de înaltă ținută, susținute într-un asemenea parteneriat vor reflecta imaginea Primăriei Municipiului București, dar vor putea transforma Bucureștiul într-o capitală culturală europeană în adevăratul sens al cuvântului.

2- Tinând cont de problema socială, reprezentată de un procent substanțial din numărul artiștilor plastici cu statut de membru UAP, cât și de interesul susținerii tinerilor artiști, cedarea folosinței, în regim de gratuitate a atelierelor de creație, de asemenea înscrise pe lista spațiilor protejate inventariate prin HG 1280/2003, cu obligativitatea acestora de a suporta personal costurile cu utilitățile aferente.

3- De asemenea, în cadrul acestui PARTENERIAT, apreciem necesar ca Primăria Municipiului București, în măsura posibilităților, să analizeze și să propună UAP preluarea în același regim, a unor spații dezafectate ce s-ar afla în viitor în domeniul public și privat al autorității locale, în scopul creșterii numărului de locații cu destinația de ateliere de creație. In această ordine de idei, UAP propune ca reabilitarea locațiilor să se facă pe costurile artiștilor plastici, în măsura posibilităților financiare ale acestora și cu prezentarea, în regim centralizat, a suportului financiar acordat fiecărui spațiu, de către artistul plastic utilizator.

Un asemenea parteneriat cultural ar atrage și scoaterea spațiilor de creație cu destinație de galerii de artă / săli de expoziții și ateliere/ studiouri de creație de sub incidența HCGMB nr 32/ 2007.

CONCLUZII

1.  Primăria Municipiului București în calitate de partener al UAP, se angajează să sustină toate costurile reprezentand cheltuieli de regie și reabilitare, amenajare a galeriilor de artă și sălilor de expoziție vizate de parteneriatul cultural, iar UAP va acoperi toate costurile de realizare a programelor curatoriale în aceste spații culturale.

2.  Toate atelierele/ studiourile de creație vizate de parteneriatul cultural se vor atribui în folosință gratuită Uniunii Artiștilor Plastici din România, pe baza repartiției făcute, conform regulamentului intern al UAP.

3.  Anexa la acest protocol prezintă lista atelierelor și galeriilor deținute în prezent de UAP, prin contracte de închiriere.

Președinte

Conf. univ. dr. Petru Lucaci

Descarcă originalul aici