Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 18, 2018

Scroll to top

Top

Radu Vasile

Radu Vasile
Administrator
Radu Vasile
Radu Vasile
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 10, Cluj Napoca – România
Tel: +40744 544 374
e-mail: artexpertgallery@gmail.com

web: ,

coperta_plesa

Coperta

Prezentare Demers Artistic

[…] Ochiul ca formă a inteligenţei optice defineşte „inţelepciunea” pictorului. Ce s-ar face pictorul fără aceasta? Ar rămâne un explorator anost şi ineficace al realităţii înconjurătoare. N-ar şti să extragă şi să formuleze discursul său artistic cuplat „inteligenţei” naturii. N-ar fi un „filozof” şi, cu atât mai puţin, „un poet”, „un savant”, un „creator”… şi atâtea alte moduri „umane” de-a exploata inteligent „conceptul” naturii. Experienţa sa senzorială devine calitativ o formă ontologică a dotării sale intelectuale. Dar, pentru aceasta, artistul trebuie să rămână… „un copil”, „o inteligenţă” în forma ei pură! Trebuie să ne întoarcem mereu la această vârstă a inteligenţei perceptuale, a cunoaşterii sensibile. Fără ele ajungem repede la starea omului matur, viclean, oportunist, interesat, iar inteligenţa lumii lui decade la forma ei primitivă de adaptabilitate şi auto-protecţie interesată a vieţii. Există un risc major în aceasta: revoluţia mimetică, starea travestiului facil prin care gândacul ia forma frunzei pe care se aşează, şopârla pare o prelungire a ramurii de care se sprijină! Lumina nu este decât altă formă a întunericului. Copile care eşti un izvor de lumină, auzi în prejma ta zgomotul dogit al hârdaielor care se agită, învălmăşindu-se să prindă o frântură din strălucirea ta magică? Lumina, ca şi apa sau mercurul are „geniul” exasperant de-a se împrăştia, de-a se răspândi liber pe cuprinderea plană a vieţii, căzând atât de uşor în capcana oricăror recipiente; şi, tot atât de uşor, evadând din ele! Fereşte-te de cei care deschid teatrele de simulacre, alergând besmetici să rupă de la tine miracolul-spectacol al talentului. […]

Scrisoare către pictorul Corneliu Brudaşcu, la împlinirea vârstei de 75 de ani. (ianuarie, 2013)

website link: ,

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.