Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 29, 2020

Scroll to top

Top

Realizarea unui grup statuar în Piata Unirii în municipiul Bistrita

Realizarea unui grup statuar în Piata Unirii în municipiul Bistrita
Administrator
ACEST CONCURS ESTE REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2004/18/CE
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
Municipiul Bistrita
Adresa postala:  p-ta Centrala nr. 6 , Localitatea:  Bistrita , Cod postal:  420040 , Romania , Punct(e) de contact:  st.Gheorghe Sincai nr.2 , Tel.  +40 263224917/+40 263223923 , In atentia:  Silasi Dorin ,Email:  achizitii.publice@primariabistrita.ro , Fax:  +40 263237323/+40 263224706 , Adresa internet (URL):  http://www.primariabistrita.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATE (ACTIVITATI) PRINCIPALA (PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Realizarea unui grup statuar în Piata Unirii în municipiul Bistrita.
II.1.2) Descriere succinta
Obiectul principal al concursului este elaborarea unui concept de ansamblu, respectiv a unei solutii artistice care sa cuprinda o propunere de lucrare de sculptura ca monument de for public în Piata Unirii din municipiul Bistrita si amenajarea amplasamentului aferent lucrarii de for public. Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, conform art. 105 lit. b) din Legea nr.98/2016.
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
92310000-7 – Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.2) PARTICIPAREA ESTE REZERVATA PENTRU O ANUMITA PROFESIE
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIP DE CONCURS
Licitatie deschisa
IV.2) NUMELE PARTICIPANTILOR DEJA SELECTATI
IV.3) FACTORI DE EVALUARE A PROIECTELOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.4) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data:  09.03.2018     Ora:  12:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data:  09.03.2018     Ora:  16:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) RECOMPENSE SI JURIU
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Da
Numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate
Premiul pentru lucrarea desemnata castigatoare in cuantum de 500 euro, va fi înmânat câstigatorului în lei la cursul BNR, la data acordarii premiului .
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului:  Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1.  PRESEDINTE: RADU MORARU – Rector al Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca
2.  MEMBRII: SERBAN TIGANAS. – Arhitect – Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romani
3.  GHEORGHE MANDRESCU – Istoric de arta – Universitatea Babes Bolyai Cluj – Napoca
4.  NARCISA TURCANU – Arhitect – Ordinul Arhitectilor din TRANSILVANIA – Cluj – Napoca
5.  OLIV MIRCEA – Presedintele Asociatiei U.A.P. – CLUJ – BISTRITA
6.  ALEXANDRU UIUIU – Directorul DirectieiJudetene pentru Cultura si Patrimoniul National Bistrita-Nas
7.  ALEXANDRU GAVRILAS – Director – Complexul Muzeal Judetean Bistrita- Nasaud
8.  MONICA POP – Arhitectul Sef al municipiului Bistrita
9.  VASILE DUDA – Istoric de Arta – Liceul de Arta “ CORNELIU BABA” Bistrita;
10.  SUPLEANTI: MIHAELA VRABETE – Arhitect – Directia de dezvoltare a primariei municipiului Turda
11.  CORNELIU GAIU – Istoric – Complexul Muzeal Judetean Bistrita- Nasaud.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONCURSUL FACE PARTE DINTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.2) ALTE INFORMATII
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
06.02.2018 09:43