Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 29, 2020

Scroll to top

Top

Regulamentul Bienalei concurs de artă plastică ”Gheorghe Petrașcu” @ Târgoviște

Regulamentul Bienalei concurs de artă plastică ”Gheorghe Petrașcu” @ Târgoviște
Administrator

 

REGULAMENTUL BIENALEI CONCURS DE ARTĂ ,,GHEORGHE PETRAȘCU”

Ediția a XIV–a 2018

În anul 2018 Complexul Național Muzeal ,,Curtea Domnească” Târgoviște organizează cea de-a XIV – a ediție a BIENALEI DE ARTĂ PLASTICĂ ,,GHEORGHE PETRAȘCU”, ce poartă numele marelui artist care și-a legat viața și opera de meleagurile târgoviștene.

Tema concursului este liberă, la alegerea participanților. Participarea este gratuită.

Condiții de participare

Concursul este deschis membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România și Republica Moldova, studenȚilor (ultimul an, masterat) Și absolvenților Academiilor de Artă care pot participa cu cel mult două lucrări:

– PICTURĂ – lucrări cu dimensiunea maximă de 100 x 100 cm încadrate și cu sistem de

prindere;

– SCULPTURĂ – material definitiv, dimensiunea maximă 100 cm.

Lucrările, executate în perioada 2016 – 2018, vor fi însoțite de formularul de participare la bienală, CV cu fotografia artistului, copie după legitimația de membru al UAP, fotografiile color ale lucrărilor, adresa, numărul de telefon și/sau e-mail. Acestea vor fi expediate, corespunzător ambulate (cutii de lemn), până la 26 OCTOMBRIE 2018, data poștei / curierului, la una din adresele:

– complexul NAȚIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ „TÂRCOVIȘTE, Str. Justiției, nr. 7, cod poștal 130017, mun. Târgoviște, județul Dâmbovița – pentru coletele

expediate prin intermediul Poștei Române

și

– complexul NAȚIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ „TÂRCOVIȘTE , MUZEUL DE ARTĂ, Calea Domnească nr. 185, cod 130167, mun. Târgoviște, județul Dâmbovița – pentru coletele expediate prin intermediul firmelor de curierat rapid.

– Fiecare arțist va completa formularul citeț, cu majuscule, pentru ca datele să fie utilizate la redactarea pliantului

– Prin semnarea formularului, fiecare artist acceptă necondiționat regulamentul Bienalei de artă plastic ,,Gheorghe Petrașcu”.

Relații suplimentare la secretariatul instituției: telefon 0245613946, fax 0245612877 sau email:

contact@muzee-dambovitene.ro.

Persoană de contact Maria Neacău – muzeograf

Tel 0736394086.

Rugăm popularizați această manifestare în rândul colegilor dumneavoastră.

Desfășurarea concursului

Juriul alcătuit din rnembri ai U.A.P și ai Complexului Național Muzeal ,,Curtea Domnească” Târgoviște, se va întruni pentru dezbatere și avizarea lucrărilor participante la expoziție și va stabili operele premiate în perioada 19 – 23.11.2018.

Se vor acorda premii:

PICTURĂ

Premiul I-2.600lei

Premiul II – 2.000 lei

Premiui III – 1.500 lei

Mențiune – 1.100 lei

Mențiune – l.100 lei

SCULPTURĂ

Premiul l-2.900 lei

Premiul II – 2.200 lei

Premiul III – 1″600 Iei

ATENȚIE!

În situația neacordării unor premii, Juriul își rezervă dreptul de a redistribui sumele respective prin atribuirea mai multor mențiuni. Cuantumul premiilor anunțate constituie suma netă.

Dispoziții finale

Valoarea premiilor se constituie în preț de achiziție a lucrărilor premiate, care vor

deveni proprietatea Complexului Național Muzeal ,,Curtea Domnească” Târgoviște.

Expoziția va fi deschisă publicului până la 3l.01.2019.

Vernisajul și festivitatea de înmânare a premiilor vor avea loc la Muzeul de istorie, Calea Domnească, nr. 189, moment pentru care premianții și participanții vor fi informați din timp.

Organizatorii își rezervă dreptul de a expune, reproduce și publica lucrările participante la

expoziție în scopuri promoționale.

Se va realiza un pliant care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziție în format electronic.

Participanții își pot ridica lucrările numai după închiderea expoziției și obligatoriu, până la

data de 01.03.2019, dată după care organizatorii sunt absolviți de orice obligație în legătură cu

depozitarea și protecția lucrărilor trimise.

Cheltuielile de expediere (trimitere – returnare) vor fi suportate de participanți.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în

timpul transportului.

Nerespectarea condițiilor regulamentului duce la eliminarea artistului din concurs.

NOTĂ:

Având în vedere prevederile Regulamentului European privind protecția datelor personale, intrat în vigoare la 25 mai 2018, Complexul Național Muzeal ,,Curtea Domnească” vă solicită acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata raporturilor de colaborare.

 

REGULAMENT Bienala Gh Petrascu 2018