Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Romanescu Mircea Titus

Administrator
Romanescu Mircea Titus
Romanescu Mircea Titus
Adresa: Piatra Neamț – România
Tel: +40
e-mail:

web: ,

Nat stat cu fructe si ciulini

Natură statică cu fructe și ciulini

Prezentare Demers Artistic

„Romanescu, chiar când goleşte paginaţia de respiro, rămâne alert, savant impulsiv. El epuizează spaţiul suportului cu o virtuozitate decorativă, cu un fel de aplecare spre horror vacui (oroarea de vid), epuizându-l atât simbolic, dar şi ca plan decorativ. Elimină în întregime pauze şi goluri, conferind o unitate absolută imaginii. Există, fireşte, o anumită îndreptăţire în a-l apropia înainte de toate de Braque. Dar acesta nu prolifereaza atât de bogat motivele fundamentale ale geometrizării, ci păstreză o anumită zgârcenie însoţită de economie cromatică. În consecinţă, afirmaţia judicioasă a lui Valentin Ciucă, anume că Romanescu reînvie cubismul într-o cheie personalizată, este întru totul valabilă. Oricât de ispititor ar fi a revendica un creator estic dintr-o sorginte consacrată, cred că este mai de preţ a consemna ceea ce este nou şi personal în demersul său stilizator.Frazarea imagistică a lui Romanescu este clară, lipsită de subterfugii. Oricât de repetitivă ar fi abordarea motivului geometric, acesta se supune unei ritmici riguroase, explicite. Desfăşurarea plastică este întotdeauna inginerească – cum s-a mai spus – amintindu-se formaţia sa politehnică primordială. El este condus de o nevoie aproape tiranică de a coordona structura tabloului, mai ales când se lasă cuprins de o nobilă atracţie ludică, cu un fel de elan pasional, de altfel inteligent disimulat. Lectura este întotdeauna limpede, personalitatea sa puternică îi îngăduie să inventeze o anume ordine creatoare. Voliţional şi selectiv, artistul se comportă asemenea unui demiurg stăpânitor. Îşi supune propriei voinţe coordonatoare posibilitatea bivalentă (real – geometric) şi ajunge la finalitatea dorită, prin conversia sensurilor picturale, dominat de un instinct impetuos. Este ceea ce îl face atât de original, deşi ar putea intriga reacţiile unor pedanţi, prin surprinderea pe care o stârneşte.”
Viorica Guy Marica, „Invitaţiile ARTEXPERT GALLERY”, Tribuna Nr. 235, 16-30 Iunie 2012, Atelier, pag. 268

website link: ,

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.