Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 7, 2019

Scroll to top

Top

Semnul plastic între gest și scriitură @ Focșani

Semnul plastic între gest și scriitură @ Focșani
Administrator
Expoziția „„Semnul plastic între gest și scriitură” @Galeriile de Artă din Focșani
Vernisajul expoziției va avea loc vineri, șase mai, începând cu ora 15:00.

Evenimentul artististic reunește, la Focșani, un grup de artiști contemporani consacrați: Alexandru Chira, Mihai Chiuaru, Casia Csehi, Ion Grigorescu, Mălina Ionescu, Petru Lucaci, Wanda Mihuleac, Liviu Nedelcu, Romul Nuțiu, Sorin Oncu, Miklos Nicolae Onucsan, Dan Perjovschi, Emilia Persu, Marilena Preda Sânc, Doina Simionescu, Patricia Teodorescu.

„Ansamblu de semne articulate în perspectiva unui sens, opera de artă determină condiția semnelor ce o configurează. Dar între ansamblul responsabil de mesaj și semne relația este de determinare reciprocă, rezultatul acestei duble dependențe generând, odată fixat prin strategiile repetitivității, surprinderii și integrării semnificațiilor adiacente, conotațiilor intenționate și întâmplătoare, un stil. De la ipoteticele sale origini semnul – sistemul de semne – a evoluat pe cel puțin trei direcții, datorate unor sarcini diferite, impuse de scindarea dintre ființa culturală (oricât de aproape de condiția naturală ar fi fost la originile nevoii de semnificare) și natură: cea primară, de expresie a impulsului vital, cea de reducție a infinității disipante a lumii manifeste la o schemă de lectură, și cea mnezică, de capturare și patrimonizare mimetică a imaginilor ei.

Între gest și scriitură, între expresia imediată a impulsului și decantarea impresiilor exterioare și interioare, urma lucid condensată a unei reflecții despre semnalele imediate, semnul se instituie ca elementul fundamental al construirii culturii. Duplicitatea sau, mai curând, anvergura energiei semnului asigură legătura dintre ceea ce Jung numea ”misterul insondabil al subiectului” și ”misterul insondabil al obiectului”. Întâlnirea celor două universuri insondabile sub gestiunea rațiunii, oricât de poetice sau de riguroase, instaurează funcțiile, cu un grad crescut de complexitate și elaborare, ale reprezentării și simbolizării. Atentă la propriile instrumentare și strategii de funcționare, cultura modernă și contemporană/actuală, devenită, sub presiunea monumentalei sale moșteniri și construcții și autoanalitică și atentă la datele ei originare se dezinteresează de complexele ei sinteze pentru a reveni la premizele primelor urgențe și răspunsuri. Scrierea devenită în variantele abstracției sale de o sofisticată diversitate este preluată de artiștii textualismului modernist și conceptualismului. Gestul liber ca duct și sarcină presemantică precisă, alfabetică, se încarcă de povara unei semnificări mai primar sintetice, fie ca refuz al angajării unei poziții într-un discurs elaborat, fie ca expresie vehement lapidară,onomatopeică, prediscursivă.

Expoziția în care am reunit un grup reprezentativ pentru descendențele
actuale ale textualismelor moderniste și ale explorărilor gestualismului derivat din psihologia comportamentalistă oferă imaginea unui fenomen nuanțat de reflexia asupra acestor premize, de interpretarea prin apelul la resurse complementare și prin acceptarea provocărilor realității actuale, realitatea rămânând, dincolo de toate versiunile sale teoretizate, ținta finală a discursului artei.” (Alexandra Titu)

Expoziția poate fi vizitată până pe șase iunie, între orele 12:00 – 16:00.