Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 25, 2018

Scroll to top

Top

Sentința pronuntata de ICCJ-Sectia a-II-a Civila din 13.02.2018

Administrator

1.Dosar nr.578/1/2017 -Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sect.a-II-a civila, avand ca obiect actiune in constatare-revizuire-recursul formulat de Uniunea Artistilor Plastici Alba Iulia, impotriva Deciziei nr. 2490 din 03.12.2015, pronuntata de ICCJ-Sectia a-II-a Civila, instanta a dispus: respinge ca nefondata cererea de repunere in termen formulata de revizuenta Uniunea Artistilor Plastici Alba Iulia.Admite exceptiile inadmisibilitatii si tardivitatii invocate de intimata Uniunea Artistilor Plastici din Romania si de intervenienta accesorie Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori; Respinge ca inadmisibila cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art.509 pct.1 si 5 Cod procedura civila, formulata de revizuenta Uniunea Artistilor Plastici Alba Iulia impotriva Deciziei nr. 2490 din 03 decembrie 2015, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia a-II-a Civila, in dos. nr.33496/3/2013.Respinge ca tardiva cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art.509 pct.8 Cod procedura civila,formulata de aceeasi revizuenta (UAP Alba Iulia), impotriva aceleiasi decizii. Admite cererea de interventie accesorie formulata de Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori in interesul intimatei-parate -UAP din Romania. Obliga pe revizuenta (UAP Alba Iulia) la plata sumei de 4.780 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre intimata intervenienta accesorie.Definitiva cu privire la solutia data asupra cererii de revizuire intemeiata pe dispozitiile art.509 pct.1 si 5 Cod procedura civila. Cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii la Completul de 5 Judecatori cu privire la solutia data asupra cererii de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 509 pct.8 /care a fost tocmai respinsa ca tardiva. 2.Dosar nr. 20045/299/2017-Tribunalul Bucuresti-Sectia a-III-a Civila, avand ca obiect modificari acte constitutive , persoane juridice -radiere mentiuni pct.10-RegistrulAsociatiilor si Fundatiilor , in care Uniunea Artistilor Plastici Alba Iulia are calitatea de intervenienta in nume propriu, instanta a dispus: in temeiul art. 29 alin.5 din Leg.nr.47/1992, respinge , ca inadmisibila , cererea apelantei Uniunea Artistilor Plastici privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a Decretului nr.266/1950.Cu drept de recurs, in termen de 48 de ore de la pronuntare.Respinge, ca lipsita de interes, exceptia de nelegalitate a Decretului nr.266/1950.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000710236&id_inst=3 fotografiile reprezinta Dosar nr. 20045/299/2017

Dosar nr. 20045/299/2017-Tribunalul Bucuresti-Sectia a-III-a Civila.

Numărul dosarului:

578/1/2017

Numărul vechi al dosarului:

Data formării dosarului la ÎCCJ: 23.02.2017

Data inițială a dosarului: 10.06.2013

Materia juridică din care face parte obiectul dosarului: Civil

Secție: Secţia a II-a civilă

Obiectul dosarului: acţiune în constatare

Obiectele secundare ale dosarului: 

Stadiul procesual: Revizuire – Recurs

Stadiul procesual combinat: –

Părțile din dosar:

 • UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI ALBA IULIA – Revizuent
 • UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA – Intimat
 • ALIANŢA NAŢIONALĂ A UNIUNILOR DE CREATORI – Intervenient în numele altei persoane (- Titular cerere de intervenţie accesorie în interesul intimatei)

Ședințe de judecată:

Dată de ședință

Ora de începere a ședinței

 

23.05.2017

9:00

 • Complet de judecată: Completul nr. 5 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare:
 • Data documentului de soluționare: 23.05.2017
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie:

24.10.2017

9:00

 • Complet de judecată: Completul nr. 5 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare:
 • Data documentului de soluționare: 24.10.2017
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: pentru a se lua la cunoştinţă de cererea de intervenţie

13.02.2018

9:00

 • Complet de judecată: Completul nr. 5 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 319/2018
 • Data documentului de soluționare: 13.02.2018
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Revizuirea – Respinge revizuirea
 • Detalii soluţie: Respinge ca nefondată cererea de repunere în termen formulată de revizuenta Uniunea Artiştilor Plastici Alba Iulia. Admite excepţiile inadmisibilităţii şi tardivităţii invocate de intimata Uniunea Artiştilor Plastici din România şi de intervenienta accesorie Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori. Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 1 şi 5 Cod procedură civilă, formulată de revizuenta Uniunea Artiştilor Plastici Alba Iulia împotriva deciziei nr. 2490 din 03 decembrie 2015, pronun?ată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 33496/3/2013. Respinge ca tardivă cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 8 Cod procedură civilă, formulată de aceeaşi revizuentă împotriva aceleiaşi decizii. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori în interesul intimatei-pârâte. Obligă pe revizuentă la plata sumei de 4.780 lei reprezentând cheltuieli de judecată către intimata-intervenientă accesorie. Definitivă cu privire la soluţia dată asupra cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 1 şi 5 Cod procedură civilă. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii la Completul de 5 Judecători cu privire la soluţia dată asupra cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 8 Cod procedură civilă. Recursul se depune la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
 • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.