Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 18, 2020

Scroll to top

Top

Solicitare revista ARTA la MCPN – 2012

Solicitare revista ARTA la MCPN – 2012
admin
  • On aprilie 23, 2013

antet UAP

Către:

M.C.P.N

Stimate domnule Ministru

Uniunea Artiştilor Plastici din România( U.A.P), organizaţie nonprofit, persoană juridică de utilitate publică este constituită din cca 5000 de creatori in domeniul artelor vizuale.

U.A.P a editat, începând cu anul 1954, revista Arta, cu o frecvenţă lunară până în anul 1992, când şi-a încetat brusc apariţia din cauza dificultăţilor de subvenţionare din partea U.A.P. In anul 2001, s-a încercat din nou editarea revistei Arta – serie nouă, dar problemele financiare au determinat din nou încetarea apariţiei după numai 3 numere.

Revista Arta a fost singura publicaţie de profil din ţară timp de aproximativ 50 de ani, cea care a reflectat constant activitatea din domeniul artelor vizuale, înregistrând preocupările, tendinţele, realizările şi performanţele plasticienilor români şi constituindu-se în singura sursa de informaţie profesionistă, sistematică şi cât de cât completă asupra acestei perioade din cultura vizuală română. Reapariţia ei a fost o necesitate stringentă pentru păstrarea memoriei breslei artelor vizuale pentru generaţiile viitoare, deja văduvite de un deceniu de lipsă a unei publicaţii proprii şi pentru o documentare adecvată a dinamicii domeniului artelor vizuale din România. Având în vedere haosul informaţional actual, rapiditatea schimbărilor şi perisabilitatea informaţiei pe internet, recrearea revistei Arta a fost şi este este o datorie culturală majoră.


Înţelegând demersul nostru major, Guvernul României a acordat în anul 2010 o subvenţie în valoare de 200.000 ron, pentru editarea revistei Arta.
Monitorul Oficial 825/ 9.12.2010 – Hotărarea de Guvern nr 1238/ 2010, privind suplimentarea bugetelor MCPN şi Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010-în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale, (Anexa 1).

Cu o apariţie semestrială şi editată în condiţii grafice deosebite, parte din articole traduse în limba engleză, această revistă este singura din România specializată pe artă vizuală contemporană, fapt care a atras atenţia publicului din ţară şi străinatate.

U.A.P a reuşit să susţină apariţia revistei Arta până la nr.6-7/ 2012, din fonduri proprii la care
s-a adaugat suma de 100.000 ron/ 2011.( buget redus cu 50% faţă de anul 2010, acordat conform H.G nr 1238/2010).
In anul 2012 observăm ca subvenţia s-a redus la suma de 50.000 ron, ceea ce face imposibilă editarea în continuare a revistei, cu apariţie semestrială.
Prin urmare vă solicităm acordarea unui sprijin financiar pentru anul 2012, în valoare de
100.000 ron.care să facă posibilă continuarea apariţiei acestei reviste, o platformă de promovare a producţiei vizuale româneşti contemporane în spaţiul intern dar şi internaţional, asa cum menţionam, singura revistă de această anvergură din România.
Totodată va rugăm să aprobaţi introducerea în proiectul de buget al MCPN, susţinerea financiară a revistei Arta a UAP din România şi pentru anul 2013, cu suma de 200.000 ron.
In speranţa că solicitarea noastră va fi onorată, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Cu stimă,

Preşedinte U.A.P din România
Conf. univ. dr. Petru Lucaci

Noiembrie 2012