Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 29, 2017

Scroll to top

Top

Solicitare revista ARTA la MCPN – 2012

Solicitare revista ARTA la MCPN – 2012
admin
  • On aprilie 23, 2013

antet UAP

Către:

M.C.P.N

Stimate domnule Ministru

Uniunea Artiştilor Plastici din România( U.A.P), organizaţie nonprofit, persoană juridică de utilitate publică este constituită din cca 5000 de creatori in domeniul artelor vizuale.

U.A.P a editat, începând cu anul 1954, revista Arta, cu o frecvenţă lunară până în anul 1992, când şi-a încetat brusc apariţia din cauza dificultăţilor de subvenţionare din partea U.A.P. In anul 2001, s-a încercat din nou editarea revistei Arta – serie nouă, dar problemele financiare au determinat din nou încetarea apariţiei după numai 3 numere.

Revista Arta a fost singura publicaţie de profil din ţară timp de aproximativ 50 de ani, cea care a reflectat constant activitatea din domeniul artelor vizuale, înregistrând preocupările, tendinţele, realizările şi performanţele plasticienilor români şi constituindu-se în singura sursa de informaţie profesionistă, sistematică şi cât de cât completă asupra acestei perioade din cultura vizuală română. Reapariţia ei a fost o necesitate stringentă pentru păstrarea memoriei breslei artelor vizuale pentru generaţiile viitoare, deja văduvite de un deceniu de lipsă a unei publicaţii proprii şi pentru o documentare adecvată a dinamicii domeniului artelor vizuale din România. Având în vedere haosul informaţional actual, rapiditatea schimbărilor şi perisabilitatea informaţiei pe internet, recrearea revistei Arta a fost şi este este o datorie culturală majoră.


Înţelegând demersul nostru major, Guvernul României a acordat în anul 2010 o subvenţie în valoare de 200.000 ron, pentru editarea revistei Arta.
Monitorul Oficial 825/ 9.12.2010 – Hotărarea de Guvern nr 1238/ 2010, privind suplimentarea bugetelor MCPN şi Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010-în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale, (Anexa 1).

Cu o apariţie semestrială şi editată în condiţii grafice deosebite, parte din articole traduse în limba engleză, această revistă este singura din România specializată pe artă vizuală contemporană, fapt care a atras atenţia publicului din ţară şi străinatate.

U.A.P a reuşit să susţină apariţia revistei Arta până la nr.6-7/ 2012, din fonduri proprii la care
s-a adaugat suma de 100.000 ron/ 2011.( buget redus cu 50% faţă de anul 2010, acordat conform H.G nr 1238/2010).
In anul 2012 observăm ca subvenţia s-a redus la suma de 50.000 ron, ceea ce face imposibilă editarea în continuare a revistei, cu apariţie semestrială.
Prin urmare vă solicităm acordarea unui sprijin financiar pentru anul 2012, în valoare de
100.000 ron.care să facă posibilă continuarea apariţiei acestei reviste, o platformă de promovare a producţiei vizuale româneşti contemporane în spaţiul intern dar şi internaţional, asa cum menţionam, singura revistă de această anvergură din România.
Totodată va rugăm să aprobaţi introducerea în proiectul de buget al MCPN, susţinerea financiară a revistei Arta a UAP din România şi pentru anul 2013, cu suma de 200.000 ron.
In speranţa că solicitarea noastră va fi onorată, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Cu stimă,

Preşedinte U.A.P din România
Conf. univ. dr. Petru Lucaci

Noiembrie 2012

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.