Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Stelian Onica

Stelian Onica
Administrator
Stelian Onica
Stelian Onica
Adresa: Str. Closca NR.10, bl C3, ap 29, Iași – România
Tel: +40232 215 839, +40745 615 354
e-mail: onicas@yahoo.com

web: ,

Evidenta apofatica

Evidenta apofatica, 120/100 cm, acrilic

Prezentare Demers Artistic
scurtă prezentare a demersului

Mitul capătă în Evidenţa apofatică o conotaţie, un sens al vieţii deja întrupat în el însuşi, existenţa umană trăindu-şi mitul în treptele transcendentului predeterminat. Apariţia simultană a universalităţii şi a personalităţii concide cu un transfer al ontologiei, care trece de la exterioritatea miturilor la conştiinţa de sine înţeleasă ca o referinţă transcedentală, ca expresia unei structuri antropologice profunde. Exemplul suprem al sacrificiului, exemplul cristic, ne-a fost oferit prin crucificarea lui Iisus care ne veghează în eternitate, şoptindu-ne, în hipersmerenia sa, că a întins braţele în răstignire, pentru a ne îmbrăţişa mereu, în eternitate, în fiecare clipă. Crucea răstignirii rămâne nemişcată – stigmat al omenirii care încă îl răstignesc pe Cel care desprins de întunericul limitelor umane, a întins braţele să ne îmbrăţişeze cu lumina eterna.
„Omul aparţine atât cerului cât şi pământului: e fiul unuia ca şi al celuilalt. De cer omul s-a desprins mai demult. …Ieşim din perioada solară ca să intrăm în una a tenebrelor (Soarele şi-a întunecat strălucirea sa” – scrie undeva în Apocalips)” Sacrificiul este sacralizarea procesului creator, prin sublimarea trăirilor interioare, nefiind altceva decât o creştere continuă spre abisul de lumină, interior, spre creşterea spirituală a nucleului de lumină cu care ne naştem.
Această alchimie a procesului creator, aceste tatonări ale unui dialog abisal, mai mult sau mai puţin chinuitor, dintre lumea interioară şi lumea exterioară artistului, bântuit nu de puţine ori de nelinişti contradictorii, de angoase existenţiale, visuri obsesive, am putea să spunem că de cele mai multe ori începe cu un tip de introspecţie, care o putem denumi o meditaţie prin autocenzură interioară, un act al „curăţirii” luminii interioare, de umbre sau întuneric. Latura sacrificiului asumat este ca şi o respiraţie, fiind de fapt cauza pentru care creatorul dispare treptat în însăşi opera sa, este latura dimensiunii energetice care transfigurează. Respiraţia creatorului este însăşi opera creată, creaţia nefiind altceva decât un transcendental exerciţiu de împletire perpetuă a vieţii cu moartea, un dans al unei simbioze abisale dintre viaţă şi moarte spre fiinţarea operei în eternitate.
Concluzionând, am putea afirma despre creaţie, că acest fenomen fundamental uman, se poate identifica într-o dimensiune esenţială a existenţei omului în univers, dimensiune aflată la graniţele dintre luciditate şi mister, dintre ştiinţă şi religie, dintre moarte şi nemurire. Creaţia este respiraţia firească a renunţării la limitele lumeşti, la efemerul sterp, respiraţia firească a dobândirii conştiinţei de sine şi de celălalt în profunzimea abisalului, este actul transfigurator ascendent de amplificare a valorilor culturale. Creaţia este a doua jumătate a sacrificiului, aşa cum sacrificiul este cealaltă jumătate a creaţiei. Capodopera este fructul acestei comuniuni care apare atunci când creatorul se confundă cu această entitate antinomică.
Consideram permanent deschis şi inepuizabil acest subiect al existenţei fenomenului sacrificial în creaţie, situîndu-ne în universul conceptului etnic al creaţiei elaborate ca sens suprem al existenţei umane, conform căreia destinul istoric al neamului, plin de vicisitudini, ne-a propus o cale unică de a ne păstra identitatea etnică, valoarea esenţială a oricărei civilizaţii – supravieţuirea prin cultură. Predestinata neîmplinire istorică, putea fi contracarată doar de vigoarea uimitoare a conştientizării sentimentului creativităţii, creaţiei, înfăptuite cu preţul jertfei asumate, condiţie a supravieţuirii spirituale în eternitate.

website link: ,

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.