Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 16, 2018

Scroll to top

Top

Șusnea Valeriu

Administrator
SUSNEA VALERIU
Șusnea Valeriu
Adresa: B-dul N.Balcescu, bl.Crinul Alb, mezanin, Buzău – România
Tel: +40338.104.042, +40744.334.497
e-mail: valeriu_susnea@yahoo.com

Basm-Fairytale - ulei-pânză - oil-canvas - 70-50 cm. x 2

Basm-ulei-pânză-70-50-cm.

Prezentare Demers Artistic

Depăşind etapa compoziţiilor figurative cu încărcătură religioasă, definită printr-un pesimism care controla obsesiv diafanul, pictura lui Valeriu Şuşnea îşi propune, acum, să desfacă straturile protectoare ale vieţii, şi implicit să reducă povara tensiunilor arhaice. Mijlocul utilizat este cel al călătoriei iniţiatice, de fapt o veritabilă trecere cu creionul şi penelul prin istoria desenului şi a picturii. Tablourile sale dezvălue o informaţie culturală complexă, filtrată printr-o lentilă (oglindă, i-ar spune autorul) cu irizări expresioniste. Este etapa unei decantări către semn şi simbol: combinaţile baroce, de elemente bizare şi capricioase, miniaturizăriile zoomorfe cu iz oriental sau microscomosul de obiecte ce amintesc de camera de studiu a Sfântului Girolamo, se împletesc cu scene renascentiste al corpului uman şi aluzii discrete la un suprarealism de bună calitate. Tehnica în ulei dar şi grafica în tehnici mixte, susţin acest demers inedit, racordat la realitate printr-o autentică triadă hegeliană: oglindire-semn-simbol. Aerul metafizic al gesturilor, solemnitatea ritualică, fineţea tuşelor de culoare, simţul riguros al spaţiului, toate acestea conturează un univers neaşteptat. Iar privitorul creaţilor lui Valeriu Şuşnea rămâne cu o succesiune de naraţiuni, departe de realism, dar aproape de un post-modernism cultural sui-generis, în care fiecare îşi poate contientiza şi trăi propria poveste.

Prof. Dr. George Tarara

website link www.valeriususnea.ro

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate). Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.