Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Tengheru Ion

Administrator
Ion Tengheru
Tengheru Ion
Adresa: Str. Parângului 17, Deva – România
Tel:
e-mail: iontengheru@gmail.com

Portret, 70 x 50 cm. ulei pe panza - Portrait, 70 x 50 cm. oil on canvas

Portret, 70×50-cm. ulei pe panza

Prezentare Demers Artistic

Ion Tengheru aparţine acelei admirabile direcţii a artei româneşti în care logica riguroasă a ideii picturale şi sensibilitatea liniei şi a culorii se asociază într-o viziune personală. Arta lui urmăreşte să descopere ordinea lăuntrică a lucrurilor, raţiunea care orânduieşte şi dă înţeles formelor lumii vizibile.
[…]
Sunt mai mulţi ani de când am descoperit în pictura lui Ion Tengheru dovezile convingătoare ale unei consecvente năzuinţe de a da imaginii rigoarea clară a unei arhitecturi bine gândite, reţionale. În construcţia aceasta de forme geometrice solid clădite, am desluşit – însă – şi vibraţia calmă şi sinceră a unui temperament poetic, rostindu-se într-o armonioasă cromatică.
De atunci, ori de câte ori m-am întâlnit din nou cu arta lui, am putut să observ treptata împlinire a acestei sinteze între viziunea constructivă şi vibraţia calmă a sentimentului. Ion Tengheru e un artist înzestrat cu o certă vocaţie de monumentalist. Fapt pe deplin demonstrat de picturile lui mai recente, în care linia devine mai flexibilă, forma însăşi dobândeşte o unduire muzicală. Pictor narativ prin excelenţă, Tengheru nu reduce imaginea picturală, la o simplă povestire ci – în spiritul tradiţiei româneşti a străvechii arte murale – îi caută înţelesurile alegorice, ce cuprind mai amplu realitatea.

DAN GRIGORESCU

I believe that I. Tengheru belongs to that excellent trend of the Romanian art in which the rigorous judgment of the pictorial idea and the sensitivity of the line and colour are mixed in a personal vision. His art tends to find out the inner order of things, the reason which sets in order and gives a meaning to the forms of the visible world.
[…]
There have been years since I discovered in Ion Tengheru’s painting convincing evidence of a consistent wish to provide image with that clear rigour of a thoughtful rational architecture. I could also distinguish, in that structure of firm built geometrical forms, the sincere and calm vibe of a poetical temperament, conveyed through a harmonious chromatics.
Ever since I have met again his art again, I could notice the step by step fulfilment of this synthesis between the constructive vision and the calm vibe of the feeling. Ion Tengheru is an artist who is gifted with a definite calling of a monumentalist. And this fact is fully proved by his recent paintings, in which the line has become more flexible, shape itself has been endowed with a musical undulation.
DAN GRIGORESCU

website link: www.uapdeva.ro/artisti/ioan-tengheru-html,

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.