Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 21, 2019

Scroll to top

Top

Visualizing the Sound // the third opening at WASP

Visualizing the Sound // the third opening at WASP
Administrator
Visualizing the Sound continuă miercuri, 8 noiembrie, de la 19.30 la WASP Working Art Space and Production cu prezentarea proiectelor artiștilorClaudiu CobilanschiDiana Dulgheru și Iulia Toma Gabriela.

În aceeași seară proiectele (E)motion of sound al Augmented Space Agencyși Aritificial Lungs al artistei Andreea Vladut, din cadrul Visualizing the Sound, vor putea fi vizionate, publicul având astfel acces la diversitatea propunerilor care vizează conceptul curatorial din acest an.

……………………..…….
CLAUDIU COBILANSCHI „meta-diegetica. research-footage b”, 2017, HD, 8’20

Claudiu Cobilanschi își antrenează curiozitatea cu uneltele modeste ale filmului de început de secol 20. Pelicula, mut, alb-negru – elemente auto-impuse pentru un experiment în care memoria și sunetele se testează reciproc provocate de imagini aproape neclare, aproape nemișcate. Seturile de imagini sunt discontinue, spațiile întunecate separă intențiile și te obligă să ieși din percepția inertică, iluzia indusă este blocată și forțată să funcționeze defectuos, mecanic. Eterul povestii nu se acumulează, start și imediat stop, apoi pauză din nou. Meta-diegeticele sunt din nou pe străzi, care este sunetul pe care toți îl aud? Când murmurele devin strigăte – liniștea este asurzitoare. Ce este vuietul acesta despre care nimeni nu vorbește?
//
Claudiu Cobilanschi lucrează la granița dintre artă și presă, folosindu-se, în calitate de jurnalist, de diverse mijloace de exprimare aplicate în derularea și dezbaterea temelor socio-politice și, este interesat, ca artist, de analiza și estetica influențelor din aceste teme. A abordat subiecte preferate, precum stereotipurile de gândire, mass-media și ego-casting-ul, imigrația și sărăcia, prin utilizarea de diverse tehnici și metode de lucru, cum ar fi fotografierea și performance-ul, experimentele cinema super-8, guerilla publishing & poster bombing.
Claudiu colaborează cu diverse instituții din țară și străinătate, cum ar fi ParadisGaraj București, Kunsthalle Winterthur, Salonul de proiecte București, Depo Istanbul, Galeria Rotwand, idea.ro, GallleriaPiu Bologna, IG Bildende Kunst Viena, kunsthalle.ro, Tranzit / Erste, Institutul, MotorenHalle Dresden, Prototyp Praga, etc.

……………………..………
DIANA DULGHERU I minim | diffuse

Diffuse este o instalație audiovizuală care folosește fenomenul difuziei luminii drept
pretext pentru construirea unei poetici sonore și vizuale prin intermediul tehnologiilor
digitale. Se urmărește atât evidențierea specificității acestui fenomen prin reprezentarea sintetizată a formei și a sunetului, cât și transmiterea unei anumite impresii. Sunetul este utilizat pentru valoarea sa proprie, iar forma devine lumină. Sunetul repetitiv, relația sinestezică a acestuia cu forma, integrarea formei în spațiu, toate urmăresc crearea unui loc de meditație.
//
minim | Diana Dulgheru
Locuiește și lucrează în București, România. A studiat grafica la Universitatea “George Enescu”, Iași, facultatea de arte plastice, decorative si design. Având la bază o educație care implică desenul și compoziția figurativă, estetica lucrărilor a evoluat către o abordare minimalistă care include tehnologia digitală ca mediu de expresie. A lucrat cu medii ca fotografia, desenul, instalația iar mai târziu, performance-uri audio-video care explorează relația dintre sunet și formă, vizualizarea sunetului și posibilitățile estetice ale erorii tehnologice digitale.

……………………..………
IULIA GABRIELA TOMA „Tensiune în fir”, 2017, HD, 11’10

În sala de expunere Iulia Toma ascultă micile ecouri ale pașilor ei. Traversează spațiul în linie dreaptă, se răsucește pe călcâie, pornește din nou. Ecourile sosesc întâziat, se lovesc de ziduri. Trei pași la stânga, nici unul la dreapta, ridică culoarea galbenă și o întinde camerei, privim silueta ei ca pe cea a unui performer. Ecranul se rupe violent, pașii se transformă în sunete secționate, violența naște violență. Albastrul este moale, iar albul sună înnegurat. Iulia Toma testează percepția sunetelor ascunse în suprafețele textile și astfel le face să vorbească. Secțiunile devin linii rotunde, sunete frânte sau culori discontinue și se aranjează astăzi în forma unui tsunami alb-alb-albastru.
//
Iulia Gabriela Toma trăieşte şi lucrează în Bucureşti, utilizând ca mediu preferat materialul textil însoţit de fotografie, instalaţie sau text. Temele sociale precum feminismul, drepturile omului, relaţiile interpersonale din comunităţile închise, materialitatea urbană a locuirii sau echitatea socială fac obiectul preocupărilor sale. Predă în cadrul Departamentului Arte & Design Textil al Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti. A expus la VIENNA BIENNALE 2015: Mapping Bucharest: Art, Memory and Revolution 1916 – 2016, (MAK Contemporary Art Collection), în 2016, în Bologna, “Buongiorno Varvara Stepanova!”, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi (Galleriapíu, Bologna, Italy), solo show, “Dura Europos” (Galeria Ivan, Bucureşti), 2016, “Twilled conections”, Tranzit.ro, Bucureşti, 2015
astazi@iuliatoma.ro | http://www.iuliatoma.ro/

//

Conceptul curatorial al proiectului Visualizing the Sound 2017

“Printr-o deschidere internațională, proiectul Visualizing the Sound a reușit de la prima ediție să activeze un segment insuficient explorat în zona multimedia inter și transdisciplinară a artei contemporane locale. Astfel, instalațiile de sunet și video au integrat variate dimensiuni tehnologice și performative, având loc o serie de transferuri de limbaj și concept la granița dintre sunet, imagine generată și construcție vizuală. În arhitectura sonoră a spațiilor de la WASP (white box și black box) au fost introduse noi soluții de creație audio-video de la muzica electroacustică, sisteme chinetice, sound performance, instalație imersivă, computer sound grafics, operă live, open sound-art software și bursa financiară, sound environment real și artificial. Visualising the Sound aduce laolaltă nu doar un public variat, ci și grupuri creative din diverse zone ale culturii audio-vizuale, compozitori, muzicieni, performeri, computer scientists, artiști vizuali, DJ și VJ, șamd.
Noua ediție a proiectului urmărește continuitatea acestui concept introducând o nouă provocare în relația dintre sunet și imagine, anume componenta light art.
Light art este o formă de artă cultivată începând cu modernismul și dezvoltarea urbană, însă predecesorii energiei electrice folosite în scop artistic au fost vitraliile catedralelor și templelor dependente de lumina naturală, artificiile din China secolului IX, și nu în ultimul rând teatrul cu umbre descris de Platon în Alegoria Peșterii. O serie de curente s-au născut în jurul luminii precum Op Art, Neon Art, Kinetic Art și Lumino Kinetic Art. Arta contemporană juxtapune tot mai des tehnologiile media care presupun ca implicită lumina, precum arta video, fotografia, instalația multimedia, proiecția și 3D mapping, însă utilizarea luminii ca mediu artistic mută accentul de la instrument la creație vizuală și mesaj artistic.
Într-o zonă a precarității economice relația dintre artă și tehnologie se confruntă cu limite serioase de dezvoltare cu toate că sistemele capitaliste se folosesc la maximum de oportunitățile tehnologice pentru profit și entertainment. Totodată acolo unde există resurse tehnologice minime creația tehnologică se dezvoltă prin prisma imaginației și a unor opțiuni auto-sustenabile și procese de tip DIY (do it yourself/făcută de tine). Susținerea dezvoltării tehnologice inclusiv în mediul artistic este importantă pentru trecerea unor noi granițe creative cu profund impact la nivelul dinamicii societății contemporane. Aici nu ne referim doar la impactul social direct asupra comunitățior defavorizate (precum Little Sun, proiectul artistului Olafur Eliasson și inginerului Frederik Ottesenand dedicat unei forme de energie sustenabilă și accesibilă tuturor), ci și la impactul asupra dezvoltării comunităților artistice și a valorizării muncii creative.
Visualising the Sound urmărește realizarea unor instalații de sunet, imagine și lumină încurajând folosirea soluțiilor alternative, soluțiilor proprii în relație cu tehnologia disponibilă din spațiile puse la dispoziția artiștilor. Este un proiect care urmărește să diversifice perspectivele asupra creației contemporane mizând pe colaborări inter și transdisciplinare și pe dezvoltarea imaginativă cu resurse minime a artei cu componente tehnologice. Ediția curentă pune accent pe light art, o componentă cu propriile sale dimensiuni în procesul de vizualizare a sunetului.“

Olivia Nițiș și Ciprian Ciuclea
Curatori Visualizing the Sound 2017

Producător: WASP Studios
Co-producător: Asociatia 4Culture

Parteneri: UNArte – National University of Arts – Universitatea Nationala de Arta, Zeppelin, Modernism Punct RoPostModernism Museum, kinema ikon,Centrul de Fotografie Contemporană, Iaşi – RO

Proiect cultural co-finantat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național.

Acest proiect cultural este finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de catre Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

……………………..………….
……………………..………….

ENG

Visualizing the Sound continues on 8th of November, starting 19.30, at WASP Working Art Space and Production with the latest projects of the visual artists Claudiu Cobilanschi, Diana Dulgheru and Iulia Gabriela Toma.

The same evening the projects (E)motion of sound of Augmented Space Agency and Andreea Vladut ‘s – Artificial lungs, both part of the Visualizing the Sound 2017, can be viseted, the audience having acces to the diversity of the proposals of this year curatorial concept.

……………………..…..
CLAUDIU COBILANSCHI „meta-diegetica. research-footage b”, 2017, HD, 8’20

Claudiu Cobilanschi takes his curiosity using the modest tools of the early 20th century film. The film, silent, black and white – elements self-imposed for an experiment in which memory and sounds are tested by each other, caused by images almost unclear, almost motionless. Image sets are discontinuous, dark spaces separate intentions and force you to come out of inertial perception, induced illusion is blocked and forced to function mechanically defective. The ether of the story does not accumulate, start and immediately stop, then pause again. Meta-diegetics are back on the streets, which is the sound that we all hear? When the murmurs become shouting – the peace is deafening. What is this noise that nobody talks about?
……………………..………….
Claudiu Cobilanschi works at the boundary between art and the press, using, as a journalist, various media of expression applied to the unfolding and debate of socio-political themes, and is interested, as an artist, in the analysis and aesthetics of the influences of those themes. He approached favorite topics, like thinking stereotypes, mass media and ego-casting, immigration and poverty, a.s.o., by using techniques and methods such as photography & performance, super-8 cine-experiments, guerilla publishing & poster bombing. He has collaborated with institutions from Romania and abroad, like ParadisGaraj Bucharest, Kunsthalle Winterthur, Salonul de Proiecte Bucharest, Depo Instanbul, Rotwand Gallery, idea.ro, GallleriaPiu Bologna, IG Bildende Kunst Vienna, kunsthalle.ro, Tranzit/Erste, Romanian Cultural Institute, MotorenHalle Dresden, Prototyp Prague, a.s.o.

……………………..………….
Diana Dulgheru | minim | diffuse

Diffuse is an audiovisual installation that uses the phenomenon of light diffusion as a pretext for developing a sonic and visual poetics by digital technologies. The purpose is the highlighting of the specificity of this phenomenon by a synthesized representation of the form and sound, as well as to convey a certain impression. The sound is used for its own value and the form becomes light.
The repetitive sound, its synaesthetic relation with the shape, the integration of the form in space, all aim at creating a place for meditation.

……………………..………….
Diana Dulgheru
Lives and works in Bucharest, Romania.Studied graphics at the University “George Enescu”,Iasi, the Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design. Based on an education involving drawing and figurative composition the works’ aesthetics evolved to a minimalist approach that includes the digital technology as medium of expression. She has worked with media such as photography, drawing, installation and later audiovisual performances that explore the relation between sound and form and the aesthetic possibilitiesof the digital technology error.

……………………..………….

IULIA GABRIELA TOMA „Tensiune in fir”, 2017, HD, 11’10

In the gallery, Iulia Toma listens to the little echoes of her steps. She crosses the space in the right line, twists on the heel and starts again. The echoes arrive late, they hit the walls. Three steps to the left, none to the right, raise the yellow color and stretch it to the room, look at her silhouette as that of a performer. The screen breaks violently, the steps turn into cut-off sounds, and violence raises violence. The blue is soft and the white is blacked. Iulia Toma tests the perception of the hidden sounds on the textile surfaces and thus she makes them talk. The sections become round lines, broken sounds and discontinued colors, and they rearrange today in a shape of a white-white-blue tsunami.

Iulia Gabriela Toma lives and works in Bucharest, using as preferred media textile fabrics, accompanied by photography, installation and text. Social themes such as feminism, human rights, inter-personal relations in closed communities, urban materiality of inhabitation or social equity are the object of her pursuits. She teaches in the Arts & Textile Design Department of the National Arts University of Bucharest. She exhibited at the VIENNA BIENNALE 2015: Mapping Bucharest: Art, Memory and Revolution 1916 – 2016, (MAK Contemporary Art Collection), in 2016, in Bologna, “Buongiorno Varvara Stepanova!”, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi (Galleriapíu, Bologna, Italy), solo show, “Dura Europos” (Ivan Gallery, Bucharest), 2016, “Twilled conections”, Tranzit.ro, 2015

//

Curatorial concept

„Through an international opening, Visualizing the Sound project has managed since the first edition to activate an insufficiently explored segment in the interdisciplinary and transdisciplinary multimedia area of contemporary local art. Thus, the sound and video installations have integrated various technological and performative dimensions, with a series of language and concept transitions at the boundary between sound, generated image and visual construction. In the sound architecture of WASP (white box and black box), new audio and video creation solutions from electro-acoustic music, kinetic systems, sound performance, immersive installation, computer sound graphics, live opera, open sound art Software and financial exchange, real and artificial environmental sound. Visualizing the Sound brings together not only a diverse audience, but also creative groups from different areas of audio-visual culture, composers, musicians, performers, computer scientists, visual artists, DJs and VJs, and so on.
The new edition of the project follows the continuity of this concept introducing a new challenge in the relation between sound and image, namely light art.
Light art is a form of art cultivated starting with modernism and urban development, but the predecessors of electrical power used for artistic purposes were the stained glasses of cathedrals and temples, dependent on natural light, the nineteenth-century Chinese fireworks, and last but not least the shadow theater described by Plato in the Allegory of the Cave. A series of currents were born around light such as Op Art, Neon Art, Kinetic Art, and Lumino Kinetic Art. Contemporary art juxtaposes increasingly media technologies that imply light, such as video art, photography, multimedia, projection and 3D mapping, but using light as an artistic medium moves the focus from the instrument to visual creation and artistic message.
In an area of economic precariousness, the relationship between art and technology is confronted with serious limits of development, although capitalist systems make the most of technological opportunities for profit and entertainment. At the same time, where technological resources are minimal, technological creation develops through imagination and self-sustaining options and DIY (do it yourself). Supporting technological development, including in the artistic environment, is important for the passage of new creative borders with profound impact on the dynamics of contemporary society. Here we are not just referring to the direct social impact on disadvantaged communities (such as Little Sun, the project by Olafur Eliasson and engineer Frederik Ottesenand dedicated to a sustainable and accessible energy form), but also to the impact on the development of artistic communities and the valorisation of creative work.
Visualizing the Sound aims at creating sound, image and light installations, encouraging the use of alternative solutions, their own solutions in relation to the technology available in the spaces provided to artists. It is a project that aims to diversify the perspectives on contemporary creation by relying on inter and transdisciplinary collaborations and imaginative development, with minimal resources, of art with technological components. The current edition focuses on light art, a component with its own dimensions in the sound viewing process. ”

Olivia Nitis and Ciprian Ciuclea
Curators Visualizing the Sound 2017

……………………..………….

VISUALIZING THE SOUND 2017

Producer: WASP Studios
Co-producer: 4Culture

Partners: UNArte – National University of Arts, Zeppelin, Modernism Punct Ro, kinema ikon, Centrul de Fotografie Contemporană, Iaşi – RO

Visualizing the Sound is a cultural project co-funded by AFCN – National Cultural Fund Administration.

This project is financed in the frame of the Cultural Program „Bucharest Participatory City” by the Bucharest County Hall through the Cultural Center of Bucharest – ARCUB.

The project does not necessarily represent the National Cultural Fund Administrationțs point of view. AFCN cannot be held responsible for the contents of the project or for any use which may be made of the information contained therein. These are entirely the authors’ responsibility.

credit foto Diana Dulgheru