Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 20, 2020

Scroll to top

Top

A fost odată în România @ CAV parter

A fost odată în România @ CAV parter
Administrator

Prin subiectele abordate, Lucian Liciu, fin observator al societăţii, nu îşi propune să dezvăluie, să damneze sau să parodieze. România din proiectul artistului reprezintă un spaţiu pe care acesta îl explorează în cunoştinţă de cauză, din care se inspiră şi pe care îl transpune în semn vizual. În pictura, desenele, obiectele şi instalaţiile sale, cotidianul este reprezentat în ipostaze surprinzătoare, de natură, dacă nu alegorică, cel puţin exemplară. Concepută ca întreg, expoziţia captivează mai degrabă prin aspectele care nu au fost atinse, decât prin identificarea certă a unor “momente şi schiţe” din istoria recentă a ţării. Maniera non-realistă este un argument al artei în faţa subiectului, acesta din urmă constituindu-se doar în ambasador al raţiunilor de natură plastică, nu în miză în sine.

Through the chosen subjects, Lucian Liciu, a fine observer of society, does not intend to reveal, to damn or to parody. Romania from the artist’s project represents a space that he explores knowingly, from which he inspires and which he translates into a visual sign. In his paintings, drawings, objects and installations, the daily realities are represented in surprising aspects, if not allegorical, at least iconic. Conceived as a whole, the exhibition captivates rather through the aspects that have not been approached, than by the clear identification of some moments from the country’s recent history. The non-realistic manner is an argument of art in front of the subject, the latter being merely the ambassador of visual reasons, not the stake itself.

Mihai Plămădeală, curator