Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 23, 2019

Scroll to top

Top

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA
Administrator
ATENȚIE, TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU FILIALELE DIN BUCUREȘTI SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA DATA DE 21 IULIE INCLUSIV!

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.
Procedura de titularizare se va desfășura conform metodologiei prevăzute în noul Regulament pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, după cum urmează:
CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE
Art. 14 Titularizarea membrilor se va face prin prezentarea unei mape şi a unui
număr de lucrări.
Mapa trebuie să cuprindă:
– cerere tip completată;
– C.V care să cuprindă participări la expoziţii naţionale şi internaţionale cu juriu, expoziţii personale, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere);
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P;
– chitanţa pentru plata sumei de 50 Euro, la cursul zilei în care se face plata;
– un portofoliu cu fotografii sau un C.D cu lucrări creaţie proprie, texte critice;
– lucrări în original, creaţie proprie, realizate în perioada de stagiatură, conform prezentului Regulament.
Art. 15 Cererile pentru titularizare se primesc în perioada şi la locul stabilit de Consiliul Director al U.A.P.
Art. 16
a) În cazul lucrărilor de mari dimensiuni, pentru oricare din domeniile menționate, se poate prezenta pentru  titularizare, un film video de maxim 1-2 minute.
b) În urma vizionării dosarelor și a lucrărilor în original, comisiile organizate de fiecare filială recomandă Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări, candidații selecționați pentru titularizarea în UAP.
Filialele vor organiza o expoziție cu lucrările originale și vor transmite Comisiei Naționale filmul expoziției (captură pentru fiecare lucrare expusă), însoțit de procesul-verbal al Comisiei.
Comisia Națională va decide primirea de membrii titulari în U.A.P. pe baza dosarelor selecționate de filiale și a filmului expoziției.
c) Titularizarea membrilor se face anual.
Numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru titularizare, va fi în funcţie de specificul fiecărui domeniu al artelor vizuale, astfel:
– PICTURĂ – şapte lucrări în original
– SCULPTURĂ – cinci lucrări în original
– GRAFICĂ – şapte lucrări în original
– GRAFICĂ PUBLICITARĂ – cinci lucrări în original
– CERAMICĂ – şapte lucrări în original
– STICLĂ – şapte lucrări în original
– METAL – cinci lucrări în original
– TEXTILE – trei tapiserii cu dim. de minim 1 m. sau alte obiecte textile – şapte lucrări
– DESIGN – cinci proiecte / machete
– SCENOGRAFIE – două spectacole de teatru – decor / costume şi un proiect
– MULTIMEDIA – cinci concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital, (video, film, etc)
– CRITICĂ şi TEORIA ARTEI – două studii publicate sau un studiu şi 10 cronici (altele decât cele prezentate la primire)
– ARTĂ RELIGIOASĂ – MONUMENTALĂ
1 – material documentar de la cel puţin şapte lucrări finalizate (lucrări parietale, icoane, mozaic, frescă, vitralii);
2 – pentru realizarea de creaţii în domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general, se va prezenta şi documentaţiatehnică privind lucrările a trei obiective sau trei piese restaurate sau în curs de execuţie (în funcţie de mărimea obiectivului).

Descarcă de aici:
– Fisa personală titularizare
– Cerere titularizare
– Regulament pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România