Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 21, 2019

Scroll to top

Top

Bienala de Arte Miniaturale Timișoara 2018 @ Timișoara

Bienala de Arte Miniaturale Timișoara 2018 @ Timișoara
Administrator
Bienala de Arte Miniaturale – Timișoara 2018– este un proiect multidisciplinar de educaţie culturală, care are ca obiectiv deschiderea de noi perspective şi posibilităţi de interacţionare între artiști, studenți și iubitori de artă.

Ajunsă la a trei ediție BIAMT stabilește punţi de legătură între cultură şi educaţie, facilitând astfel accesul publicului la cultură. Promovând creativitatea, dezvoltarea de noi forme de expresie artistică şi socializarea intercomunitară, evenimentul contribuie la promovarea diversităţii culturale şi la schimbarea mentalităţilor.

Organizator:
Universitatea de Vest Timișoara, România – Facultatea de Arte și Design

Limbile oficiale ale Bienalei: sunt româna și engleza.
Condiții de participare:
1. Poate participa orice artist a cărui vârstă minimă este de 18 ani și este de acord cu prevederile prezentului regulament.
2. Sunt acceptate lucrări din domeniul artelor vizuale: pictură, grafică (toate tehnicile sunt admise, inclusiv cele digitale), sculptură, ceramică, arte textile, fotografie (fotografie experimentală).
3. Un artist poate participa cu maxim două lucrări. Participarea la expoziţie este gratuită.
4. Dimensiunile maxime admise, pentru lucrările bidimensionale sunt de 10x10cm. Dimensiunile exterioare maxime, dacă există un cadru sau un passepartout, sunt de 15x15cm. Pentru lucrările tridimensionale, dimensiunile maxime admise sunt de 10x10x10cm. Dacă există un soclu, dimensiunile maxime sunt de 20x20x20cm. Greutatea maximă admisă – 350 grame. Respectarea dimensiunilor și a greutății maxime ale lucrărilor sunt obligatorii. Lucrările necorespunzatoare acestei cerințe nu vor intra în concurs.
5. Pentru înscrierea lucrărilor în cadrul expoziției BIAMT fiecare participant va trimite on-line formularul de înscriere în format .doc și fotografia lucrării/lucrărilor în format jpg, separat de formular.
6. Pentru înscrierea lucrărilor în vederea jurizării fiecare participant va trimite un e-mail ce va conține două atașamente: formularul de înscriere completat digital în format editabil (.doc, .docx) și fotografia lucrării/lucrărilor în format jpg. Fotografiile vor fi numite obligatoriu astfel: prenume, nume autor, țara, titlul lucrării, secțiune (Ex. Valentina Ștefănescu – Romania Noduri Arte textile).
Pentru realizarea unei jurizări corecte fiecare participant va trimite, odată cu formularul de participare, câte o fotografie de calitate, a lucrării/lucrărilor, cu următoarele cerințe minime: 300 dpi, latura lungă 1200 pixeli. Subliniem necesitatea unei fotografii de calitate. Pentru lucrările tridimensionale solicităm transmiterea a două fotografii cu vederi diferite.
Formularul de înscriere trebuie completat în mod digital, cu toate informațiile necesare, cerute de organizatori.
7. Data limită pentru trimiterea formularului de înscriere și a fotografiilor este 01 septembrie 2018.
8. Lucrările admise în urma jurizării vor fi transmise prin poștă sau curier. Formularul tipărit și semnat în original va fi transmis odată cu trimiterea lucrării/lucrărilor prin poștă.
9. O comisie tehnică va examina și verifica starea lucrărilor în momentul primirii acestora. În cazul constatării unor daune, se va întocmi un raport, acesta fiind transmis autorului. Organizatorul nu este responsabil pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului.
În cazul în care se constată că lucrările sunt deteriorate în timpul transportului, nu respectă specificaţiile tehnice (dimensiuni, etichetare, fotografia de calitate necesară catalogului) precizate în prezentul regulament sau sunt în contradicţie cu regulamentul bienalei, organizatorul îşi rezervă dreptul de a respinge aceste proiecte.
10. Fiecare lucrare trebuie să aibă eticheta atașată prezentului regulament, aplicată pe reversul acesteia, completată pe calculator cu: prenumele și numele autorului, țara/orașul, titlul lucrării, secțiunea, anul realizării lucrării și o săgeată care să indice partea de sus a piesei.
11. Costurile ocazionate de expedierea lucrărilor către bienală, sunt suportate de către participanți. Atenție! Coletele internaționale vor fi transmise FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ, în caz contrar acestea nu vor fi ridicate de la oficiul poștal vamal.
12. Lucrările participante vor fi donate de către fiecare participant și vor intra în patrimoniul Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara – respectiv a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Această donație se certifică prin semnarea acordului scris pe partea de jos a formularului de participare.
13. Completarea formularului de înscriere a Bienalei de Arte Miniaturale Timișoara și semnarea acestuia, confirmă acceptarea regulamentului manifestării.
14. Lucrările expuse pot forma obiectul unor emisiuni televizate, pot fi reproduse în presă şi publicate sub forma unor buletine, cataloage sau materiale video, fără obligaţii din partea organizatorilor către autori.

Premii:
Se vor acorda șase premii onorifice pentru următoarele categorii: pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte textile, fotografie.

Juriul:
Fiecare secțiune este jurizată de un juriu de specialitate compus din artiști profesioniști recunoscuți în domeniul artelor vizuale.
Juriul va selecta lucrările și ulterior va desemna premiile acordate pe secțiuni.

Deciziile juriului sunt definitive.

Reguli generale
Organizatorii vor edita un catalog al manifestării în format pdf., ce va putea fi accesat online, pe adresa: http://arte.uvt.ro/ / expediat pe adresa de e-mail a autorilor.

Comunicare
Artiști participanți vor primi confirmarea participării prin e-mail. Este responsabilitatea artistului de a scrie corect și clar datele de contact pe formularul de înscriere. În cazul în care e-mail-ul artistului este incorect, BIAMT nu va fi responsabilă pentru netransmiterea informațiilor.

Adrese:
Adresa de mail la care vor fi trimise pentru jurizare fotografiile (format jpg) împreună cu formularul de înscriere (format doc): secretariat.arte@e-uvt.ro
Adresa la care vor fi trimise lucrările împreună cu formularul de înscriere semnat în original:
BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTE MINIATURALE – TIMIȘOARA 2014; FACULTATEA DE ARTE ŞI DESIGN DIN TIMIŞOARA; STR. OITUZ, NR. 4, cod 300086, TIMIŞOARA, jud.TIMIŞ, ROMANIA
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Directorul Bienalei de Arte Miniaturale – conf.univ.dr. Valentina Ștefănescu, e-mail: valentina.stefanescu@e-uvt.ro
și link-ul http://arte.uvt.ro/

Calendar
Perioada înscrierii: 01 iulie 2018 – 01 septembrie 2018

Jurizare: 03 – 06 septembrie 2018
Decizia juriului va fi transmisă prin e-mail participanților în intervalul: 07 – 11 septembrie 2018
Transmiterea lucrarilor: 12 septembrie – 26 septembrie 2018 (data poștei)
Deschiderea expoziției: 26 octombrie 2018, ora 14.00
Durata expoziției: 26 octombrie 2018 – 15 noiembrie 2018

Descarcă de aici: Formular de participare Bienala Internationala de Arte Miniaturale Timisoara 2018-1