Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 18, 2020

Scroll to top

Top

Candidatura Neculai Băndărău

admin

CERERE

 

Către Adunarea Generală a Uniunii Artistilor Plastici din Romania ( UAP)

Subsemnatul Neculai Băndărău, legitimat  cu CI seria RR, nr. 831152, domiciliat in Bucureşti Str.Albă nr.12,ap.1,corp B , sector IV, artist plastic, membru al UAP din anul 1981, în Filiala Sculptură, în conformitate cu Statutul UAP, prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcţia de membru în Consiliu Director UAP, pentru Bucureşti, perioada 2012 – 2016, precum şi toate documentele solicitate în acest scop.

PROIECT DE CANDIDATURA

 

MOTIVATIA CANDIDATURII

 

Subsemnatul, am calitatea de membru UAP din 1981 secţia (Filiala) Sculptură Bucureşti. Paralel cu interesele personale legate de calitatea  profesională, am iniţiat şi organizat expoziţii de grup şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

În perioada 2005 – 2012 am activat în cadrul U A P în calitate de cenzor 2005- 2010 şi membru C O în perioada mai 2010 – martie 2012.

Contactul direct cu problemele U A P , în plan profesional, economic, juridic îmi permit să am imaginea de ansamblu a parcursului U A P în ultimii 7 ani.

Personal consider că o STRATEGIE  privind evoluţia viitoare a U A P , trebuie să fie concepută de o echipă bine informată, motivată şi responsabilă.În situaţia că nu vom crea şi alte surse de venituri, U A P va fi vulnerabilă la capitolul obligaţii de natură fiscală.

Nu in totdeauna strategia „ USI DESCHISE”,  prin angajarea U A P în diverse parteneriate, sponsorizări, înţelegeri, au fost succese, din contra, în multe cazuri U A P, a fost victima unor manevre oculte.

Este necesară o schimbare de atitudine în abordarea situaţiei U A P, este necesar un PROGRAM care sa pună în acord mai multe proiecte de interes general.

 

PROPUNERI

 

  1. Dezvoltarea capacităţii de producţie a Fabricii de culori C F P şi lărgirea pieţii de desfacere.

 

 

  1. Negocierea cu Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea perfectării unor contracte de comodat pentru atelierele de creaţie şi galeriile de artă.

 

  1. Editarea unui Buletin informativ „ ARTE ÎN BUCUREŞTI” care să cuprindă toate informaţiile privind activitatea artistică, pagină de informare juridică, cazuri în discuție la Comisia de Onoare, precum şi alte informații de interes general: calendarul evenimentelor artistice, concursuri, licitații, burse. Am făcut această propunere având în vedere programul „ARTE ÎN BUCUREŞTI”, program care poate fi extins cu acceptul P M B.
  2. Proiect  simpozion „ SCULPTURĂ AMBIENTALĂ”, locaţia C F P şi concursul secției de turnătorie a C F P. Se vor face oferte de parteneriat individuale cu posibili finanţatori; artiştii participanţi, autori ai lucrărilor vor primi dreptul de achiziţii private.

 

  1. Continuarea demersurilor legate de proiectul Centrul   Artelor Vizuale,de interes naţional şi internațional în paralel cu demararea unui proiect pilot, având ca scop reconversia şi punerea in circuit a spaţiilor dezafectate, aflate în paraigină  cu investiţii minime si fără să poată afecta un proiect viitor.  Accesarea fondurilor nerambursabile prin programe europene pre cum şi atragerea de investiţii publice sau private necesare unui proiect de amploare, presupune o marje de aşteptare, proiectul pilot poate fi considerat un început, investiţiile fiind minime. Spaţiile în discuţie sunt generoase, foste hale industriale şi pot găzduii evenimente din domeniul artelor vizuale şi nu numai.

 

  1. Constituirea unui cont de solidaritate al membrilor U A P. Acest cont va fi folosit pentru:

a)      Întreţinerea proprietăţilor U A P, din Bucureşti şi din teritoriu ( reparaţii, amenajări, modernizări)

b)      Acoperirea în caz de forţă majoră a unor datorii şi obligaţii privind impozitele şi taxele locale.

c)      Înfiinţarea şi susţinerea unor galerii de artă cu scopul valorificării lucrărilor membrilor U A P.

În situaţia că va exista interes pentru aceste propuneri, ele vor fi dezvoltate şi dezbătute urmând a fi supuse aprobării Adunării Generale a U AP.

 

 

 

Neculai Băndărău