Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | martie 29, 2020

Scroll to top

Top

Candidatură Vicepreședinte Cristiana Russu 2012 – 2016

admin

PROIECT DE CANDIDATURĂ

MOTIVAŢIA CANDIDATURII

In anul 1980 am devenit membru UAP, din convingerea ca această organizaţie poate să susţină şi să promoveze artiştii vizuali, în acel moment, mai mult decât oricare altă instituţie. Printr-o implicare activă, nu numai ca membru al UAP, dar şi ca membru în conducerea Filialei Arte Decorative, am acumulat o experienţă pe care doresc să o valorific în continuare. M-am dedicat idealurilor acestei uniuni, în ultimii ani mai mult decât oricând, promovând artiştii şi arta românească.

Astfel, în anul 1997 am devenit membru al asociaţiei “ Kuratorium Europaische Kulturarbeit “ Beratzhausen / Germania, pentru activitatea desfăşurată încă din 1992, de promovare a artei româneşti în Germania, cu sprijinul iniţial al MCPN. Oraşului Beratzhausen i s-a conferit Diploma şi Steagul Uniunii Europene pentru relaţiile româno- germane şi germano – franceze în plan cultural. In 2005 am fost admisă ca membru, iar în anii 2007-2008, am făcut parte din conducerea ICCA (International Contemporary Ceramic Art) Viena / Austria, pentru merite artistice, organizatorice şi de promovare. In anul 2007, prin concurs, am devenit membră a prestigioasei Academii Internaţionale a Ceramicii (International Academy of Ceramics) – Geneva/ Elvetia, unde sunt în prezent cinci artişti din România, şi unde mi-am exprimat dorinţa de a promova arta ceramică românească în plan internaţional.

In data de 28.02.2008 am fost aleasă, de către Consiliul Naţional, membru în conducerea UAP din România, pentru implicarea mea anterioară în activităţile U.A.P. A fost anul de criză majoră, generată de evacuarea, prin executarea silită, a U.A.P din sediul din Str N. Iorga nr 21, dar şi din cauza riscului de declarare a U.A.P în incapacitate de plată. Ca membru în Conducerea Operativă, în anul 2008 am propus şi am lucrat luni de zile pentru identificarea proprietăţilor UAP din România, atât a celor din Bucureşti, cât şi a celor din ţară, în vederea obţinerii drepturilor de proprietate ale uniunii. S-a reuşit astfel intabularea majorităţii imobilelor din Bucureşti.

Mai mult, am rezolvat înscrierea terenului de la C.F.P pe rolul fiscal al UAP, cu plata impozitului aferent, în situaţia în care acesta nu fusese plătit niciodată. In condiţiile în care UAP nu îşi putea permite susţinerea costurilor efectuării cadastrului şi intabulării imobilelor din Bucureşti, proprietate UAP, am obţinut acceptul plăţii în lucrări de artă, ceea ce s-a realizat, conform Hotărârii Adunării Generale din data de 25.04.2009. In anul 2010 am contribuit efectiv la reevaluarea majorităţii proprietăţilor din Bucureşti.

Iniţierea unor demersuri, proiecte, în aceşti ultimi ani din istoria UAP, care este cu certitudine o perioadă de reconstrucţie instituţională, încă nefinalizată, m-a determinat să-mi depun candidatura pentru conducerea UAP.

Astfel:

–  din 2008 am susţinut promovarea ceramicii româneşti, construind o strategie, ale cărei obiective au fost: recensământul ceramiştilor din ţară, crearea unei baze de date care să fie extinsă la toate domeniile artelor vizuale, organizarea de manifestări în străinătate, în numele UAP, pentru vizibilitatea pe plan internaţional a uniunii şi implicit a membrilor. In acel an am participat în China (XI AN) la cea de-a 43- a Adunare Generală a International Academy of Ceramics ( AIC) şi am pus bazele participării României la următoarea manifestare internaţională de la Paris din 2010;

–  în 2009 am iniţiat şi coordonat o mare expoziţie naţională, “Ceramica contemporană românească azi”, în parteneriat UAP cu Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti- Mogoşoaia – şi prin relaţiile personale pe plan internaţional am reuşit să creez pentru UAP un parteneriat cu asociaţii similare din Europa ( Austria, Ungaria, Croaţia) şi să avem premisele de a participa la lansările de selecţie de proiecte finanţate din fonduri europene. (ex., Programul “South East Europe “ – Transnational Cooperation Program);

–  în 2009- 2010 am fost iniţiatoarea şi managerul de proiect Galeria Galateea – am coordonat toate lucrările şi am lucrat împreună cu grupul de iniţiativă, artiştii ceramişti Bianca Boeroiu, Adela Bonaţ, Vasile Cercel, Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Romana Mateiaş, Aniela Ovadiuc, Monika Pădureţ, Ioana Şetran, Simona Tănăsescu, pentru remodelarea galeriei şi introducerea acesteia in circuit internaţional, ceea ce s-a întamplat în ianuarie 2011 (apariţia în revista New Ceramics/ Neue Keramik- Germania); am fost sponsor şi am găsit sponzori pentru galerie; am obţinut personal sponzorizări pentru UAP ( mobilier pentru sediul Artis) şi, împreună cu Vasile Tolan, pentru amenajarea sediului Artis;

–  în 2010 am fost manager de proiect cu beneficiar UAP şi parteneri Muzeul de istorie, MCPN, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti – Mogoşoaia, în cadrul manifestării internaţionale “Teritorii in mişcare,” organizate la Paris, cu conferinţe la sediul UNESCO şi fosta Manufactură Regală Sevres şi expoziţie la Muzeul Sevres şi ICR, cu conferinţe pe tema ceramicii preistorice şi contemporane româneşti (manifestarea a fost ocazionată de cea de-a 44-a Adunare Generală a AIC);

–  am contribuit personal la reluarea parteneriatului U.A.P – P.M.B, prin participarea la: a – evenimentul ”Seara atelierelor artiştilor plastici – Bucureşti”-2010;

b –“Arte in Bucureşti 2011”;

c – proiectul cultural “ Galeria Galateea”, cu finanţare în anul 2011;

–  tot în 2011 am introdus în circuit galeriile UAP din Bucureşti, în cadrul proiectului “Noaptea albă a galeriilor”, ceea ce nu se întâmplase anterior; am contribuit la acest proiect şi prin amenajarea sediului din Pangratti 31, ca un Info Cultural Point al UAP din România, pentru a face cunoscute acţiunile, manifestarile artistice, evenimentele UAP;

–  in 2011 am iniţiat un proiect cultural, “ Tabăra de creaţie” în Casa de creaţie a UAP din Năeni, jud. Buzău, fapt pentru care m-am deplasat de cateva ori şi am convenit un parteneriat cu Primăria locală pentru anul 2012. Proiectul poate avea susţinere de la MCPN, dacă există artişti care să se implice serios în organizarea, amenajarea Casei de creaţie- proprietate UAP din România, care este complet nevalorificată de ani de zile;

–  mi-am adus contribuţia la un proiect în care era partener şi Filiala Sculptură a UAP din Bucureşti, privind tipărirea unui album complex, cu artiştii care au participat la cele 16 tabere de creaţie Măgura Buzău ( am stabilit contacte, am tradus materiale, am propus şi corespondat cu un partener din Germania pentru lansarea volumului în străinătate ) prin ICR; proiectul nu s-a realizat din cauza decesului scriitorului Constantin Stan, cel care a iniţiat şi conceput proiectul în detaliu;

–  în 2009- 2010 am avut un rol important în configurarea proiectului revista ARTA, prin faptul că am lucrat la materialul necesar susţinerii acestui proiect al U.A.P, finanţat în anul 2010 de către Guvern, în condiţiile în care UAP din România nu mai primise bani de la bugetul de stat de foarte multi ani;

–  în 2011 am iniţiat şi contribuit la organizarea evenimentului aniversar “ 135 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi”, în 21 februarie 2011 (conferinţă, acordare de plachete omagiale, diplome unor personalităţi din cultură şi politică);

–  am continuat neîntrerupt din 2007 până în prezent (prin repetate întâlniri şi materiale transmise catre: Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Transporturilor şi Dezvoltării, Ordinul Arhitecţilor) susţinerea proiectului de reconversie a CFP, prin transformarea acestuia într-un Centru Internaţional al Artelor Vizuale, necesar ca un punct de reper în România şi, de ce nu, în toată zona balcanică;

–  în matie 2011 am purtat personal corespondenţă şi am transmis materialul şi mesajul prin care UAP se solidariza cu acţiunea de protest iniţiată de Uniunea Artiştilor Vizuali din Irlanda, referitor la dreptul de suită şi dreptul de autor; UAP şi-a exprimat opinia ca şi în cele şase ţări – Irlanda, Regatul Unit, Malta, Luxemburg, Olanda şi Austria – creatorii de artă trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi ca si cei din restul statelor membre UE;

–  din 2008 până în prezent am participat la toate întâlnirile care au avut loc în cadrul ANUC, unde am susţinut şi documentat punctul de vedere al UAP privind modificarea Legii nr.118/2002, pentru instituirea indemnizaţiei de merit, dar mai ales modificarea Legii 35/1994 privind Timbrul Cultural, precum şi obţinerea de imobile în Centrul Istoric- monumente istorice, pentru transformarea lor în centre de cultură, specifice fiecărei Uniuni;

–  în anul 2011, U.A.P din România a deţinut preşedinţia ANUC, subsemnata fiind totodată Vicepreşedinte ANUC în tot cursul anului respectiv; din anul 2008, am contribuit la o serie de demersuri făcute de U.A.P la P.M.B, Guvern şi Ministerul Apărării Naţionale privind atribuirea de noi spaţii pentru ateliere de artişti, menţinerea celor existente, atunci când urmau să fie evacuate 100 de ateliere din Centrul Istoric Bucureşti, precum şi pentru atribuirea unui sediu reprezentativ pentru UAP.

DIRECŢII DE ACŢIUNE

Cadrul legal

Cadrul legal de funcţionare a uniunilor de creaţie, ca organizaţii profesionale de utilitate publică, reprezintă un avantaj care trebuie valorificat în continuare. Ideea vehiculată, ca UAP să se transforme în  federaţie, este total nepotrivită şi în neconcordanţă cu statutul uniunilor de creatori. De aceea consider ca dezvoltarea instituţională în mandatul 2012- 2016 trebuie să se bazeze în continuare pe avantajele conferite de acest cadru legal, cu obţinerea unor legi noi care să răspundă intereselor membrilor UAP şi anume:

 • respectarea şi aplicarea în practică a prevederilor legale de atribuire în folosinţă gratuită a spaţiilor culturale ( ateliere de creaţie şi galerii de artă);
 • iniţierea şi susţinerea de proiecte de legi care să protejeze artistul vizual, membru UAP, ceea ce înseamnă continuarea demersurilor în parteneriat cu alte ţări din UE privind Statutul artistului în Uniunea Europeană, în concordanţă cu legislaţia europeană;
 • obţinerea statutului de profesie liberală pentru artiştii vizuali, reglementată prin lege specială;
 • continuarea susţinerii modificării Legii 35/ 1994 privind Timbrul Cultural;
 • iniţierea unui proiect de lege prin care să fie redată Uniunii Artiştilor Plastici galeria “Eforie”, care în mod abuziv a fost trecută din domeniul privat în domeniul public al statului.

Dezvoltarea/ reconstrucţia instituţională

 1. Continuarea consolidării structurii UAP din România, care trebuie să fie formată din filiale cu şi fără personalitate juridică, cu autonomie administrativă, care să respecte statutul UAP, toate legile speciale pe baza cărora funcţionează aceasta, în baza cărora fiecare filială beneficiază de toate drepturile care decurg din statutul de persoană juridică de utilitate publică
 2. Continuarea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor construite sau atribuite prin donaţii sau alte acte juridice ( comodat, folosinţă gratuită) UAP din România, şi/ sau filialelor acesteia. Sunt de principiul că noi, cei care vom conduce astăzi timp de patru ani UAP, nu moştenim aceste bunuri, ci le gospodărim ca să le lăsăm celor care ne succed în stare mai bună.
 3. Continuarea demersurilor şi a parteneriatelor cu Primăriile, Consiliile locale, MCPN, MAI etc. pentru obţinerea de spaţii, galerii de artă şi ateliere în comodat, în toată ţara.
  1. Demersuri pentru eficientizarea Combinatului Fondului Plastic prin transformarea acestei unităţi cu statut juridic total confuz din punct de vedere al drepturilor de proprietate într-o societate comercială cu răspundere limitată (SRL) cu unic proprietar/asociat UAP din România, cu obiective clare de dezvoltare:

a – promovarea produselor CFP pe piaţa europeană;

b – atragerea de fonduri acordate pentru eficientizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru producerea de culori, secţie din CFP care funcţionează în condiţiile în care multe fabrici au fost falimentate, pentru modernizarea

secţiei “turnătorie bronz”, pentru înfiinţarea unei tipografii şi a unei edituri.

 1. Iniţierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate cu MCPN, cu celelalte ministere, primării, asociaţii, fundaţii, galerii independente, alte organizaţii private, pentru promovarea şi finanţarea în parteneriat a programelor de creaţie şi a altor manifestări specifice artelor plastice.

In plan financiar

 1. Un sistem managerial al UAP care să ducă la stoparea pierderilor economice şi rentabilizarea activităţilor ( vânzarea în galeriile de artă a cataloagelor, revistelor, albumelor de artă, lucrărilor de artă, cu stoparea vanzării la negru, vânzarea lucrărilor din atelierele atribuite de UAP pe baza facturierelor UAP, etc.)
 2. Inventarierea bunurilor mobile şi imobile ale UAP, programe de rentabilizare a spaţiilor proprietate a UAP (studiouri / case de creaţie)
 3. Creşterea eficienţei economice a CFP prin investiţii şi căutarea de segmente de piaţă care pot fi acoperite de CFP
 4. Atragerea de fonduri prin proiecte de accesare a fondurilor europene, utilizarea statutului UAP de persoană juridică de utilitate publică în programe/parteneriate cu instituţii de stat.

Promovarea UAP din România, a tuturor membrilor săi

 1. Realizarea unui SITE complex al UAP bilingv ( cu galerie de artă –vânzare on-line), precum şi a identităţii vizuale a UAP din România, care să facă posibile parteneriate internaţionale, dar şi o promovare profesionistă a membrilor şi activităţilor UAP este o primă necesitate.
 2. Continuarea demersurilor pentru realizarea proiectului Centrul Internaţional al Artelor Vizuale prin reconversia CFP, cu fonduri nerambursabile, europene, prin parteneriat public – privat; se poate realiza prin parteneriat privat – privat, UAP cu Ordinul Arhitecţilor, şi parteneriat public – privat cu PMB, iar ulterior parteneriat public- public PMB cu Ministerul Dezvoltării şi Turismului.
 3. Continuarea editării revistei ARTA, pe segmente, domenii ale artelor vizuale, cu posibilitatea efectuarii de abonamente.
  1. Infiinţarea unei edituri a UAP.

– 5 –

 1. Editarea unui News Letter al U.A.P care să apără lunar sau trimestrial şi care să fie o platformă de comunicare cu probleme curente între membrii UAP din toate filialele.
 2. Continuarea demersurilor U.A.P către Guvern, pentru susţinerea financiară a editării revistei ARTA, precum şi a unor manifestari de importanţă culturală majoră: Bienala Artelor Vizuale, simpozioane internationale, Premiile U.A.P.
 3. Continuarea demersurilor pentru stabilirea de parteneriate cu asociaţii similare din Europa, în scopul promovării artiştilor membrii U.A.P.
  1. Continuarea demersurilor pentru remodelarea galeriilor UAP şi înscrierea lor în circuitul internaţional, cu participarea în viitor la târguri de artă importante.
  2. Iniţierea unui proiect, cu efecte benefice pe termen lung, de îmbogăţire a colecţiei de artă a UAP, care să se constituie în viitor într-un Muzeu al UAP din România, precum şi o Artotecă a UAP din România, pe modelul celor din UE. Propun ca fiecare artist să doneze anual o lucrare pentru constituirea acestui patrimoniu, precum si câte o lucrare pentru a fi scoase la licitatie şi a se cumpăra un sediu reprezentativ, pe modelul” daţi un leu pentru Ateneu”. Numai un sediu care să fie proprietatea UAP, nu închiriat, poate să relaxeze uniunea, pe modelul UNITER, UAR (care şi-a cumpărat sediu in Jean Louis Calderon).
  3. Susţinerea financiară din fondul TAP (Timbru Arte Plastice) a proiectelor importante ale tinerilor artişti, absolvenţi de institute de artă, care constituie istoricul Atelier 35 al UAP din România.
   1. Parteneriat cu Poşta Română pentru tipărirea şi comercializarea de cărţi postale reprezentând lucrări de artă contemporană ale artiştilor români.
   2. Parteneriat cu Romfilatelia pentru emiterea unei serii de timbre cu lucrări de artă contemporană românească.
   3. Constituirea unei baze de date, care să cuprindă toţi membrii UAP din România, cu activitatea actualizată a fiecărui membru, o carte de vizită absolut necesară promovării UAP.

CRISTIANA RUSSU

18 martie 2012