Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 19, 2019

Scroll to top

Top

Concurs de solutii Monument Statuie Petru Rares

Concurs de solutii Monument Statuie Petru Rares
Administrator

Denumire si adrese

Complexul Muzeal Bistrita Nasaud
Adresa:Strada: Bălan Grigore, general, nr. 19 Cod fiscal:4347755 Cod postal:420016 Cod NUTS:RO112 Bistrita-Nasaud Localitate:Bistrita Tara:Romania E-mail:complexmuzealbn@yahoo.com Telefon:+40 0263211063Fax:+40 0263230046 Adresa Internet (URL):www.complexulmuzealbn.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

muzeu judetean

I.5) Activitate principala

Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Concurs de solutii Monument Statuie Petru Rares Numar de referinta:01

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Prin organizarea Concursului de solutii se urmareste selectarea celor mai bune proiecte si obtinerea solutiei artistice pentru realizarea achizitiei Monumentului Statuie Petru Rares- in municipiul Bistrita. Concursul de solutii se desfasoara pe baza cerintelor Regulamentului de concurs si a Temei concursului, care se publica pe siteul www.e-licitatie.ro.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Juriul evalueaza pe baza a 10 criterii de evaluare descrise conform Documentatie si pct.D din Tema de concurs. Pentru propunere admisa in concurs, la fiecare criteriu se va acorda de catre fiecare membru al juriului un punctaj cuprins intre 1 – 10, in functie de aprecierea personala a fiecarui membru. O propunere de solutie artistica poate sa cumuleze un maxim de 100 puncte, din partea unui membru al juriului. Va fi declarata ca lucrare castigatoare, lucrarea care va cumula punctajul cel mai mare, prin insumarea punctajului acordat de catre toti membrii juriului, inclusiv punctajul acordat de presedintele juriului.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:27.08.2018 08:27

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Nu

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

.Lupșe Marcel – presedinte, Gavrilas Vasilichi George Alexandru, Turți Radu, Saplacan Radu, Duda Vasile, Moldovan Sever, Olinca Viorica, Gaiu Corneliu -rezerva, Dumitras Maxim-rezerva
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

23.07.2018 08:54