Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | august 20, 2019

Scroll to top

Top

CONCURS PENTRU REALIZAREA MONUMENTULUI LIBERTĂŢII RELIGIOASE

CONCURS PENTRU REALIZAREA MONUMENTULUI LIBERTĂŢII RELIGIOASE
Administrator

Scopul proiectului
Realizarea unui monument în memoria Edictului Dietei de la Turda din 13 ianuarie 1568, care a promulgat libertatea religioasă.
Locul preconizat al monumentului
Locația propusă pentru ridicarea monumentului se află pe partea vestică a fațadei de sud a bisericii catolice din Turda (Piața Republicii nr. 1), într-un spațiu verde de formă trapezoidală, cu arbori înalți ( anexa nr. 1 planul de amplasare; anexa nr. 2 documentația foto)
Criterii legate de operă
Opera trebuie să fie reprezentarea vizuală a idealului libertății religioase (anexa nr. 3 contextul monumentului: edictul libertății religioase;). Nu există criterii legate de forma și conținutul monumentului, se vor aprecia însă mai ales operele nonfigurative, create în spiritul unui limbaj artistic contemporan, care iau în considerare condițiile locului în care se dorește amplasarea monumentului (anexa nr. 4 criterii privind amplasarea monumentului). Monumentul trebuie să se integreze organic în mediul arhitectural și natural.
Materialul din care se efectuează monumentul poate fi ales liber, dar vor fi apreciate mai ales operele din metal (în special bronz și oțel) și piatră (în special gresie și marmură).
Opera trebuie să se încadreze în dimensiunea de 2–4 metri.
Alte informații legate de proiect
Biserica Unitariană lansează concurs deschis pentru conceperea proiectului și realizarea operei de artă.
La concurs pot participa artiștii care își asumă criteriile și condițiile concursului.
Alegerea proiectului câștigător va avea loc în două etape. Dintre proiectele depuse, întâi vor fi alese trei, dintre acestea fiind apoi nominalizată opera câștigătoare.
Data depunerii proiectelor: 31 iulie 2017.
(Proiectele se vor depune personal, la sediul Bisericii Unitariene din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 9, sau vor fi trimise prin poștă (adresa de corespondență: 400105 Cluj-Napoca, C.P. 24, România).
Criterii privind depunerea proiectelor (criterii referitoare la conținut, documente necesare):
Proiect vizual: desen, fotografie, fotomontaj, colaj sau animație care prezintă opera în cel puțin patru vederi corespunzătoare celor patru direcții caracteristice (4 vederi), dintre care în cel puțin unul să fie figurate dimensiunile operei. Proiectele vor fi depuse în format A4.
Descrierea operei de artă: descriere detaliată a materialului și a tehnicii cu care este realizată opera, deviz estimativ, plan de derulare, în care se va lua în considerare data inaugurării monumentului: 15 noiembrie 2017.
Întrucât identitatea autorului operei de artă va fi ținută secret pe tot parcursul procesului de deliberare, proiectul depus nu poate să conțină nici un indiciu sau informație privind persoana autorului. În timpul procesului de deliberare proiectele depuse vor purta câte un număr fiecare.
Data preconizată a publicării rezultatelor și a prezentării proiectelor: 15 august 2017.
Documentele suplimentare ce se vor depune în cazul proiectelor câștigătoare:
2
Machetă: macheta M=1:5 proiectată pentru amplasamentul stabilit.
Deviz estimativ: cheltuielile detaliate ale proiectului.
Proiect vizual: din 3 perspective diferite, în format A3, precum și fotografie din cel puțin 4 perspective diferite, dintre care în una să fie precizate în mod expres dimensiunile operei (dimensiunile statuii și dimensiunile în ansamblu ale operei de artă)
Descrierea operei de artă: descriere precisă a materialelor și tehnicilor cu care se elaborează opera de artă.
Amplasarea: amplasarea statuii în desenul locației (vezi documentul atașat), în format A3
Plan detaliat de derulare a lucrărilor în funcție de realizare (termenul limită: 15 noiembrie 2017)
Termenul final de elaborare a operei de artă: 15 noiembrie 2017.
Premierea: Autorul operei de artă care obține primul loc în prima etapă a concursului va fi premiat cu suma de 2.000 de euro, al doilea cu suma de 1.000 de euro, iar al treilea cu suma de 500 de euro. Opera de artă care va urma să fie realizată va fi selectată dintre cele trei proiecte câștigătoare. Evaluarea proiectelor:
Proiectele depuse pentru concurs vor fi evaluate de către comisia alcătuită din reprezentanții Bisericii Unitariene și cei ai Breslei Barabás Miklós. Rezultatele concursului vor fi comunicate în scris tuturor participanților de către Biserica Unitariană.
Alte condiții:
Opera de artă va fi realizată numai în cazul unui concurs valid. În vederea efectuării operei de artă, Biserica Unitariană va încheia un contract cu autorul operei alese, ea urmând a fi realizată numai după încheierea contractului.
Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a declara concursul fără câștigător. Participanții sunt obligați să declare dacă proiectul operei de artă cu care participă la concurs a fost depus și la alte concursuri, sau dacă proiectul a fost realizat deja integral sau parțial.
Un autor poate depune mai multe proiecte.
Autorizațiile necesare amplasării monumentului vor fi eliberate de Administrația Locală a Municipiului Turda, cererea referitoare la acestea fiind inițiată de Biserica Unitariană, care va depune și celelalte solicitări administrative necesare.
Nu se vor lua în considerare proiectele operelor de artă care nu corespund cerințelor și criteriilor formale și de conținut ale concursului, și nici cele depuse după termenul specificat.
Informații suplimentare legate de concurs pot fi solicitate de la consilierul-referent Bálint Róbert Zoltán la adresa de e-mail fohatosagihivatal@unitarius.org sau la numărul de telefon +40-264-593 236 sau +40-747-087901.
Cluj-Napoca, 15 iunie 2017.
Reprezentantul Bisericii Unitariene din România
Ferenc Bálint Benczédi, episcop

Descarcă de aici documentația completă.