Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | februarie 25, 2020

Scroll to top

Top

Depunere candidatură Ioana Sanda Avram

admin

Depunere candidatură Ioana Sanda Avram

Poziţia: Membru în Consiliul Director

PROGRAM

CADRU CULTURAL

Uniunea Artiştilor Plastici din România este una dintre foarte puţinele organizaţii care a reuşit să supravieţuiască aproape un secol, în diferite forme moderne de organizare, având în spate un istoric de alte sute de ani, de la acea breasla a “zugravilor de subţire” (1787), până azi.

Atunci, ca şi acum s-a resimţit aceiaşi nevoie de activitate comunitară, desfăşurată într-un mediu securizat, bazată şi monitorizată pe principii profesionale, legislative, sociale şi nu în ultimul rând morale.

De-a lungul timpului, artiştii plastici, organizaţi în diverse forme, au reuşit să coaguleze un climat de încredere şi stabilitate profesională, dobândit notorietate, recunoaştere publică, legislaţie specifică, anumite privilegii sociale şi economice.

Acest pachet de drepturi care decurg din calitatea dobândită de membru UAP, dar mai cu seamă patrimoniul material şi imaterial, “averi” dobândite istoric, prin efortul unor generaţii de artişti vizionari, constituie o tentaţie reală şi demnă de luat în seamă, pentru multe categorii de oportunişti, atât din exteriorul cât şi din interiorul UAP.

UAP se bucură de privilegiul unei legi unice, care face din ea o organizaţie atipică, iar acest lucru îi permite să poată lua decizii strategice de securizare, ieşite din tiparele standardizate, să beneficieze de drepturi personalizate şi să dezvolte programe de perspectivă. Este motivul pentru care ea exista şi acum, ca organizaţie longevivă, dar extrem de ameninţată.

Acest lucru face ca ea să devină o forţă în sine, greu de controlat în cazul în care s-ar manifesta la întreaga capacitate, un partener obligatoriu, cu multe atuuri, în strategiile culturale, o piedică reală în faţa neprofesionalismului profitabil, ridicat la rangul de politici culturale, cu alte cuvinte, o ameninţare permanentă la adresa grupurilor de interese în artă.

Pe de altă parte, patrimonial său, cu precădere cel material, face din UAP o ţintă “vie” şi extrem de promiţătoare, pentru experţii în “afaceri reziduale din dezmembrări instituţionale”.

Aşa se face că în acest moment UAP cu tot ceea ce reprezintă ea, profesional, moral, instituţional, patrimonial este greu de anihilat prin acte decisive şi bruşte, dar foarte uşor de destabilizat si “ajutat” să moară singură.

Însă, atâta vreme cât UAP există încă, stă în puterea noastră să folosim toate drepturile, oportunităţile şi pârghiile strategice, necesare menţinerii pe linia de plutire a instituţiei care ne conferă, înainte de toate un statut profesional şi social.

EXPERIENŢĂ

Am avut şansa să fac parte din Conducerea Operativă interimară (2010- 2012) iar în această calitate să cunosc direct şi îndeaproape, nu numai problemele grele, (de multe ori insurmontabile) cu care se confruntă UAP din Romania, ci şi multe dintre particularităţile care fac aceasta să poată fi actualizată şi remodelată în beneficial breslei.

În activitatea mea se înscrie şi o perioadă de muncă în cadrul unei companii multinaţionale (Steilmann Bucharest), în calitate de director de vânzări a unei reţele de magazine, care s-a dezvoltat în timpul mandatului meu de la o reţea de 12 magazine, la una de 72, în toată ţara. Acest lucru mi-a fost de mare folos în recunoaşterea unei oportunităţi importante pe care UAP o deţine, şi anume structura încorporată prin legea de înfiinţare din 1950, Fondul Plastic, un brand de mare succes.

PROPUNERE

Inactiv în acest moment, din motive destul de neclare, FP, în funcţia sa comercială, poate fi reactivat ca instituţie, sub acest brand, (sau sub altul, depinde de strategia de marketing care urmează să fie adoptată), dezvoltând activităţi comerciale (creaţie, produse, concepte, consultanţă, instruire şi servicii) în mediul real sau virtual.

Sunt în măsură să definesc o strategie de reabilitare instituţională a reţelei FP, utilizând cu precădere resurse existente, pornind cu investiţii minime, dezvoltând un sistem flexibil de tip “multitask”, destinat în special readucerii către UAP a unor venituri care provin din scoaterea pe piaţă a valorilor comerciale produse de către membrii săi.

Pe de altă parte, aceştia vor avea permanent la dispoziţie un sistem comercial exclusiv, în care să se poată manifesta profitabil.

Vorbind în termini de reactualizare a UAP pe baze ancorate în realitate, fiind practicanţi profesionişti ai creativităţii, dispunând de o instituţie cu istoric şi infrastructură disponibilă, ar fi normal ca strategia de reorganizare să fie una care să asigure succesul, prin abordarea extrem de modernă a unui sistem solid, dar îmbătrânit.

Teoreticienii businessului vin si avertizeaza ca numai prin creativitate – un apanaj atribuit pana nu demult domeniului artistic – putem supravietui.

Viziunea care stă la baza reformularii principiilor de funcţionare comercială a FP are ca punct de pomire noile realităţi culturale şi economice, în care Era Informaţiei şi a Era Cunoaşterii, nu sunt simple formulări livreşti ci epoci pe care le trăim şi care ne bulversează prin incapacitatea de a menţine ritmul schimbării prin tehnicle de supravieţuire de până acum.

Astfel, proiectul meu propune creare unei soluţii de economie comunicativă, in care deosebirile sunt exploatate, descoperite ca valenţe, Se crează prin aceata o altă formă de valoare şi un nou raport cu acumularea de valori.

Noile tehnologii promit o “societate transformaţională” în care viitorul are un singur vector – descoperirea permanentă unei alte forme de raportare la sistem.

În acest context, valoarea cumulată a creativităţii membrilor UAP devine un patrimoniu explorabil şi potenţial profitabil, ca “produs” comercial de sine stătător. De la produse de consum până la noi strategii creative, la cursuri de iniţiere în artă şi creativitate, totul poate fi transformat în valoare de piaţă şi derulat prin structure de tipul FP.

Principiul strategic se bazează pe interacţiunea dintre valoarea de piaţă a viziunii creative ale membrilor UAP şi efectele pe care acestea le produc asupra pieţei şi a imaginii de marcă.

Consider că prin acest demers pot fi utilă breslei din care fac parte, punând la dispoziţie experienţa şi cunoaşterea de care dispun, atât în domeniul comercial, organizaţional, cât şi în ce priveşte modul de a adapta structura şi funcţionarea UAP la provocările lumii contempotane.

Pentru orice alte precizări, vă pot sta la dispoziţie. Ioana Sanda Avram