Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | aprilie 1, 2020

Scroll to top

Top

HOTĂRÂREA NR. 2 / 29.10.2016 A ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Administrator

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

(Persoană juridică de utilitate publică conf. Decretului nr.266/1950)

HOTĂRÂREA NR. 2 / 29.10.2016 A ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA (UAP din România)

Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin reprezentanți a avut loc în data de 29 octombrie 2016, orele 9.00, la sediul Universității Naționale de Arte din București, sector 1, Calea Griviței nr. 28, ședința fiind deschisă și condusă de către Președintele UAP din România – conf.univ.dr. Petru Lucaci,

Au participat un număr de 193 de membri, inclusiv 77 de împuterniciri, din totalul de 255 membri delegați, ședința fiind declarată statutară, conform art.15, pct. (2) din Statut.

Ordinea de zi propusă:

1. In memoriam.
2. Propunerea Senatului de modificare a componenței Consiliului Director al UAP.

3. Raportul de activitate al Consiliului Director al UAP din România pentru perioada 2012 – 2016.

4. Raport economic-financiar și Bilanț 2015.

5. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

6. Raport de activitate al Comisiei de Cenzori a U.A.P.

7. Raport juridic și cazul Dosar nr. 19814/212/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța.

8. Raport de activitate al Combinatului Fondului Plastic al U.A.P.

9. Prezentarea și supunerea la vot a proiectului MENUETULUI.

10. Diverse.

11. Alegerea Consiliului Director al U.A.P din România, pentru care și-au depus candidatura, următoarele persoane:

– pentru funcţia de preşedinte al U.A.P: dl Petru Lucaci;

– pentru funcţia de vicepreşedinte al UAP pentru Bucureşti: Magda Cârneci, Emilia Persu, Ioana Ciocan, Băndărău Neculai, Gabriel Decebal Cojoc ;

– pentru funcţia de vicepreşedinte al U.A.P pentru teritoriu: Călin Corneliu Dan, Gheorghe Dican;

– pentru funcţia de membru în Consiliul Director al U.A.P pentru Bucureşti: Magda Cârneci, Emilia Persu, Gabriel Decebal Cojoc;

– pentru funcţia de membru în Consiliul Director al U.A.P pentru teritoriu: Răzvan Constantin Caratănase, Cristian Popa;

12. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a U.A.P.

13. Alegerea membrilor Consiliului de Onoare și Arbitraj al U.A.P.

14. Desemnarea Preşedintelui de Onoare al U.A.P. din România.

Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi.

În consecință, Adunarea Generală a U.A.P , a hotărât:

1. S-a ținut un moment de reculegere în memoria artiștilor decedați.

2. Nu s-a aprobat hotărârea Senatului UAP privind diminuarea numărului de membri ai Consiliului Director de la 5 membri, la 3 membri.

3. A aprobat Raportul de activitate al Consiliului Director al U.A.P, aferent perioadei 2012 – 2016.

4. A aprobat Raportul economico-financiar și Bilanțul aferent anului 2017.

5. A aprobat Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

6. A luat cunoștință de Raportul Comisiei de Cenzori aferent anului 2017.

7. A luat cunoștință de Raportul juridic, întocmit la zi.

8. A luat cunoștință de Raportul de activitate al Combinatului Fondului Plastic.

9. A dat acordul de principiu pentru construirea sediului UAP, în București, sect.1, str. Menuetului nr. 2, în parteneriat cu S.C.Primavera Developement S.R.L. cu condiția constituirii unei comisii de lucru care să negocieze în numele UAP detaliile de natură arhitecturală, constructivă și financiară, urmând ca, în conformitate cu prevederile statutare și legislative privind semnarea unui astfel de contract, să se supună deciziei forului abilitat.

10. Diverse:

a) A aprobat în unanimitate de voturi componența Prezidiului Adunării Generale:

președinte de ședință – Alexandru Ghilduș, membrii – Alexandru Păsat, Nicolae Ispas, Dumitru Șerban, Mirela Hagiu.

b). A aprobat în unanimitate de voturi componenţa Comisiei de numărare a voturilor: Brândusa Bontea, Ionuț Anghel, Anca Boeriu (artiști plastici), Elena Alexi și Marcel Alexandru (reprezentanți ai secretariatului tehnic).

c). A luat act de retragerea a doi candidați, respectiv: Călin Corneliu Dan și Magda Cârneci.

d) Adunarea Generală a fost informată asupra numelor candidaților la funcțiile de conducere ale UAP, respectiv Președinte, Vicepreședinți pentru București și teritoriu și Membri ai Consiliului Director al UAP, candidaturi și liste ale candidaților analizate și aprobate anterior de către Comisia de Cenzori.

Pentru funcțiile de Vicepreședinte, respectiv Membru al Consiliului Director al UAP au fost depuse candidaturi ale aceleiași persoane, după cum urmează : Magda Cârneci pentru funcția de Vicepreședinte pentru București și cea de Membru pentru București, Emilia Persu pentru funcția de Vicepreședinte pentru București și cea de Membru pentru București, Gabriel Decebal Cojoc pentru funcția de Vicepreședinte pentru București și cea de Membru pentru București.

e) Au fost prezentate puncte de vedere ale membrilor participanți privind candidaturile duble, concluzionându-se că acestea rămân valabile, că se va ține cont în privința exprimării votului de faptul că doi candidați s-au retras, respectiv Magda Cârneci și Călin Corneliu Dan și că în urma exprimării voturilor va fi decisă, în ordine numerică a obținerii acestora, componența Consiliului Director, astfel: 1 președinte, 2 vicepreședinți, 2 membri. Astfel, Adunarea Generală a fost de acord ca alegerea pe funcțiile de Vicepreședinte să se faca în ordinea numărului de voturi obținut, la fel și alegerea pe funcțiile de Membri, cu mențiunea că voturile acelor candidați care au devenit Vicepreședinti și au candidat și pe listele de Membri, să nu fie luate în considerare la ierarhizarea privind ocuparea funcțiilor de Membri în Consiliul Director.

11. În urma exprimării votului a fost ales Consiliul Director al U.A.P, cu următoarea componenţă:

Preşedinte – Petru Lucaci 165 voturi.

Vicepreşedinte – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan 79 voturi.

Vicepreşedinte – Gheorghe Dican 156 voturi.

Membru în Consiliul Director pentru București – Gabriel Decebal Cojoc 85 voturi.

Membru în Consiliul Director pentru Teritoriu – Răzvan Constantin Caratănase 133 voturi.

  1. Membrii Consiliului Director sunt aleși pentru un mandat de 4(patru) ani.
  2. Președintele UAP reprezintă Uniunea în raporturile cu terții (bănci, autorități publice centrale și locale, organizații guvernamentale și nonguvernamentale, cu persoane juridice si fizice, din țară și străinătate)

12. A aprobat în unanimitate de voturi componenţa Comisiei de cenzori. Președintele va fi ales potrivit Regulamentului Comisiei de cenzori:

Pogan Gheorghe – 57 voturi;

Barb Marius – 55 voturi;

Flavia Lupu – 46 voturi;

Ioana Sanda Avram – 43 voturi.

Cenzorul expert-contabil, urmează să fie numit.

13. A aprobat în unanimitate de voturi componenţa Comisiei de Onoare şi Arbitraj. Președintele va fi ales potrivit Regulamentului Comisiei de Onoare şi Arbitraj:

Candea Ioan – 67 voturi;

Mircea Oliv – 65 voturi;

Florin Mocanu – 60 voturi;

Vlad Calboreanu – 58 voturi;

Ionut Anghel – 53 voturi;

Ovidiu Ionescu – 53 voturi;

Viorel Cosor – 51 voturi;

Valter Paraschivescu – 43 voturi.

14. A menținut calitatea de Preşedinte de Onoare al UAP din România, a maestrului Marin Gherasim.

15. A hotărât ca noul Consiliu Director al UAP să își prezinte anual Raportul de activitate și să efectueze un audit al perioadei 2012 – 2016 pe care să îl finalizeze în termen de 1 an.

16. A aprobat în unanimitate de voturi propunerea ca în situația în care Adunările Generale anuale nu sunt convocate la termen, să se considere ca întreg Consiliul Director este suspendat urmând ca data desfășurării Adunării Generale să fie stabilită de către Comisia de Cenzori. Propunerea va intra în vigoare după aprobarea reglementărilor care vor face obiectul unui material prezentat în fața Senatului în cel mai scurt timp posibil.

17. A aprobat propunerea de modificare a art. 8(3), lit. b) din Statutul UAP, în conformitate cu Regulamentul de Primiri și Titularizări în UAP, în sensul că membrii UAP care vor intra în Uniune începând cu anul 2017, vor beneficia de drepturi depline ca membri titulari în condițiile unei activități artistice în calitate de membru UAP de minim 10 ani. Modificarea urmează să fie supusă discuției Senatului UAP .

18. A aprobat în unanimitate de voturi propunerea privind participarea foștilor președinți ai UAP la ședințele Senatului UAP.

Preşedinte de şedinţă 

Alexandru Ghilduş 

Preşedinte UAP din România 

conf.univ.dr. Petru Lucaci