Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | decembrie 10, 2019

Scroll to top

Top

Legea nr. 331 din 08.07.2004

admin

Lege nr. 331 din 08/07/2004

Parlamentul României

Lege nr. 331 din 08/07/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 22/07/2004

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 2 aprilie 2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 10 aprilie 2003, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru spaţiile prevăzute la alin. (1), actualii utilizatori încheie cu titularii drepturilor de administrare, respectiv

consiliile judeţene, consiliile locale, alte instituţii sau autorităţi publice ori regiile autonome în al căror patrimoniu se află spaţiile, contracte de închiriere în condiţii de facilităţi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.”

2. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 31 se abrogă.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din

Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 8 iulie 2004. Nr. 331.