Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | aprilie 10, 2020

Scroll to top

Top

Procedura de alegeri- a Președintelui si CD al UAP

admin

Uniunea Artistilor Plastici din Romania

GRAFICUL SI METODOLOGIA DESFASURARII SEDINTEI

PENTRU ALEGEREA PRESEDINTELUI, VICEPRESEDINTILOR SI MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR  AL  U.A.P. DIN ROMANIA

 PENTRU PERIOADA 2012 – 2016

 

1. Depunerea candidaturilor pentru functiile de Presedinte, Vicepresedinti si Membri ai Consiliului Director al U.A.P. din Romania

Pentru functiile de Presedinte al U.A.P. din Romania, Vicepresedinte al U.A.P. din Romania si Membri ai Consiliului Director al U.A.P. din Romania pot candida membri U.A.P. din Romania care se adreseaza in acest scop Adunarii Generale a U.A.P. din Romania. Candidatii pentru functia de Presedinte al U.A.P. din Romania, cei pentru Vicepresedinte al U.A.P. din Romania precum si cei pentru Membri ai Consiliului Director al U.A.P. din Romania isi vor depune in scris candidatura la sediul U.A.P. din Romania, (str.E. Pangratti nr.31) impreuna cu programul propriu si declaratie pe propie raspundere ca nu au antecedente penale si nu au facut politie politica, in zilele de              martie 2012, intre orele 09.00 – 15.3009.00 – 15.30. Candidaturile vor fi publicate pe site-ul U.A.P. din Romania la adresa www.uap.ro, din data de      martie 2012.

2. Candidaturile depuse vor fi validate de Comisia de Cenzori a U.A.P. din Romania in data de           2012, pana la ora 13.00.

Lista candidatilor validati va fi transmisa la sediul U.A.P. din Romania in data de               2012 pana la ora 15.00.

3. Sedinta Adunarii Generala a U.A.P. din Romania pentru alegerea Presedintelui, Vicepresedintilor si a Membrilor Consiliului Director al U.A.P. din Romania va avea loc in data de                   2012, ora 09.00. cu

Ordinea de zi:

1. Raport de activitate al Conducerii Operative al U.A.P. din Romania pentru perioada 2010 – 2012. Prezentarea Bilantlui de venituri si cheltuleli pe anul 2011 – Raport economic prezentat de Firma de contabilitate S.C Assisting Contexpert S.R.L

2. Raportul de activitate al  Combinatul Fondului Plastic al U.A.P. din Romania

3. Raport de activitate al Comisiei de Cenzori a UAP din Romania

4. Alegerea Conducerii Operative a U.A.P. din Romania (Presedinte, Vicepresedinti, Membri ai Conducerii Operative a U.A.P. din Romania).

5.  Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a U.A.P. din Romania.

6.  Alegerea membrilor Consiliului de Onoare si Arbitraj al U.A.P. din Romania.

7.  Desemnarea Presedintelui de Onoare al  U.A.P. din Romania.

8.  Aprobarea Proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.

9.  Validarea lucrarilor Comisiei Nationale de Primiri membri UAP din Romania ce a avut loc in data de 06.06.2011.

 

PROCEDURA DE ALEGERE A PRESEDINTELUI, A VICEPRESEDINTILOR SI A MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR AL U.A.P. DIN ROMANIA

In conformitate cu Cap. IV,  art.24, lit.e din Statutul U.A.P. din Romania „Consiliul Director este format din 5 membri un Presedinte,  2 Vicepresedinti si 2 Membri

Presedintele, Vicepresedintii si Membri Conducerii Operative a U.A.P. din Romania se aleg prin vot secret, pe baza de buletine de vot, in aceasta ordine, dupa urmatoarea procedura:

,

1) Presedintele U.A.P. din Romania este ales dintre candidatii care indeplinesc conditiile

statutare, in unul sau doua tururi de scrutin:

a) in cazul in care exista un singur candidat pentru functia de Presedinte, acesta va fi declarat ales daca intruneste jumatate plus unu din numarul de voturi exprimate.

b) in cazul in care pe buletinul de vot sunt inscrisi doar doi candidati, dupa primul tur de

scrutin este declarat Presedinte al U.A.P. din Romania candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din numarul total de voturi exprimate.

Altfel,

c) in primul tur de scrutin pe buletinul de vot sunt inscrisi toti candidatii.

Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute dupa primul tur de scrutin intra in al doilea tur de scrutin.

Dupa al doilea tur de scrutin, este declarat Presedinte al U.A.P. din Romania candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din numarul total de voturi exprimate.

In ambele tururi de scrutin pentru alegerea Presedintelui U.A.P. din Romania se voteaza un singur nume de pe buletinul de vot.

2) Vicepresedintii U.A.P. din Romania se aleg dintre candidatii care indeplinesc conditiile statutare, in unul sau doua tururi de scrutin, pe buletine de vot separate, astfel:

a) In cazul in care pe fiecare din cele doua buletine de vot sunt inscrisi doar doi candidati, dupa primul tur de scrutin este declarat Vicepresedinte al U.A.P. din Romania candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din numarul total de voturi exprimate pe fiecare din cele doua buletine de vot.

Altfel,

b) In primul tur de scrutin pe un buletin de vot sunt inscrisi toti candidatii din Bucuresti, iar pe celalalt buletin de vot sunt inscrisi top candidatii din teritoriu.

Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute pe fiecare din cele doua buletine de vot intra in al doilea tur de scrutin.

Dupa al doilea tur de scrutin, pentru fiecare din cele doua buletine de vot, candidatul care intruneste cel mai mare numar de voturi este declarat Vicepresedinte al U.A.P. din Romania.

3) Membri Consiliului Director al U.A.P. din Romania se aleg dintre candidatii care indeplinesc conditiile statutare, in unul sau doua tururi de scrutin, pe buletine de vot separate, astfel:

a) In cazul in care pe fiecare din cele doua buletine de vot sunt inscrisi doar doi candidati, dupa primul tur de scrutin este declarat Membru al Consiliului Director al U.A.P. din Romania candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi din numarul total de voturi exprimate.

Altfel,

b) In primul tur de scrutin pe un buletin de vot sunt inscrisi toti candidatii din Bucuresti, iar pe celalalt buletin de vot sunt inscrisi toti candidatii din teritoriu.

Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute pe fiecare din cele doua buletine de vot intra in al doilea tur de scrutin.

Dupa al doilea tur de scrutin, pentru fiecare din cele doua buletine de vot, candidatul care intruneste cel mai mare numar de voturi este declarat Membru in Consiliul Director al U.A.P. din Romania.

4) Alegerea Vicepresedintilor U.A.P. din Romania si a Membrilor Consiliului Director al U.A.P. din Romania. (aceasta procedura de alegere se utilizeaza numai daca nu exista cel putin doi candidati pentru functia de Membru in Consiliul Director al U.A.P. din Romania, atat pentru Bucuresti cat si pentru teritoriu).

Vicepresedintii U.A.P. din Romania si Membrii Consiliului Director al U.A.P. din Romania se aleg dintre candidatii care indeplinesc conditiile statutare, pe buletine de vot separate, astfel:

In primul tur de scrutin pe un buletin de vot sunt insrisi toti candidatii din Bucuresti, iar pe celalalt buletin de vot sunt inscrisi toti candidatii din teritoriu.

Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute pe fiecare din cele doua buletine de vot intra in al doilea tur de scrutin, de asemenea pe buletine de vot separate.

Dupa al doilea tur de scrutin, pentru fieeare din cele doua buletine de vot, candidatul care intruneste cel mai mare numar de voturi este declarat Vicepresedinte al U.A.P. din Romania, iar candidatul care ocupa locul al doilea este Membru al Consiliului Director al U.A.P. din Romania. In ambele tururi de scrutin pentru alegerea Vicepresedintilor si Membrilor Consiliului Director al U.A.P. din Romania se voteaza un singur nume de pe fiecare din cele doua buletine de vot.

Buletinele de vot se valideaza de Comisia de Numarare a Voturilor formata din 5 membri.

Procesul verbal de numarare a voturilor este semnat de membri Comisiei de Numarare a Voturilor si de Presedintele de sedinta.

Presedinte de sedinta este ales unul din membri Adunarii generale a U.A.P. din Romania care nu si-a depus candidatura pentru niciuna din functiile pentru care se fac alegeri.

Anexa 1 al acestui document poate fii descărcată aici.