Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 24, 2020

Scroll to top

Top

Procedura de desfășurare a ședinței Adunării Generale a U.A.P. din România prin reprezentanți, pentru alegerea Consiliului Director al U.A.P. din România 2016 – 2020

Procedura de desfășurare a ședinței Adunării Generale a U.A.P. din România prin reprezentanți, pentru alegerea  Consiliului  Director al U.A.P. din România 2016 – 2020
Administrator
PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢEI ADUNĂRII GENERALE A U.A.P. DIN ROMÂNIA PRIN REPREZENTANŢI, PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DIRECTOR AL U.A.P. DIN ROMÂNIA 2016 – 2020
Şedinţa este deschisă de Preşedintele în exerciţiu al U.A.P. din România.
Se anunţă prezenţa conform Convocatorului semnat, prin consultare cu secretariatul.
Adunarea Generală prin reprezentanţi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul total membrilor sau delegaţilor, conform Art. 15, pct.(3) din Statut. Dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o ora (una ora) de la data primei adunări, fără convocare, conform Art 15 pct (5) din Statut. Precizare: Membrii U.A.P care nu pot fi prezenţi la Adunarea Generală în plen, pot da mandat de reprezentare, în formă scrisă, numai unui membru al UAP, conform Art. 15 pct.(4) din Statut.
Se prezintă Ordinea de zi. Se votează Ordinea de zi propusă.
Preşedintele în exerciţiu dă citire Procedurii de desfăşurare a şedinţei Adunării Generale a U.A.P. din România pentru alegerea Consiliului Director al U.A.P. din România 2016 – 2020, care se supune votului.
Se aleg Comisiile de lucru: Prezidiul, compus din cinci membri ai Adunarii Generale a U.A.P. din România, care nu si-au depus candidatura pentru niciuna din funcţiile pentru care se fac alegeri si Comisia de numarare a voturilor formata din cinci membri (obligatoriu doi membri din secretariatul tehnic). Şedinţa este condusă de un Preşedinte de şedinţă ales dintre cei cinci membrii ai Prezidiului.
Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a U.A.P. din România privind validarea candidaturilor depuse.
Alegerea Consiliului Director al U.A.P. din România pentru perioada 2016 – 2020.
Se stabileşte că alegerile au loc în cinci etape, în ordinea:
1. alegerea Preşedintelui U.A.P. din România;
2. alegerea Vicepreşedintelui U.A.P. din România pentru Bucureşti;
3. alegerea reprezentantului artiştilor plastici din Bucureşti pentru funcţia de Membru în Consiliului Director al U.A.P. din România;
4. alegerea Vicepreşedintelui U.A.P. din România pentru teritoriu
5. alegerea reprezentantului artiştilor plastici din teritoriu pentru funcţia de Membru în Consiliului Director al U.A.P. din România………..

 

Descarcă de aici documentul.

logo uap