Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | ianuarie 21, 2020

Scroll to top

Top

PROIECT DE CANDIDATURA Gheorghe Gogescu

admin

Catre:

Adunarea Generala a U.A.P. din Romania

PROIECT DE CANDIDATURA

Stimati colegi,

Am decis sa candidez la functia de Presedinte al U.A.P. din Romania (U.A.P.) intr-un moment in care U.A.P. se afla intr-o situatie de maxima vulnerabilitate.

Eliminarea angajatilor profesionisti (jurist, Serviciul Economic si Contabil, Director U.A.P., Cenzor de specialitate-economist) a dus la:

 • deprofesionalizarea partii administrative a U.A.P., atat in raport cu membrii sai, cat si cu terti;
 • pierderea patrimoniului U.A.P. si a proceselor legate de recuperarea lui;
 • numarul din ce in ce mai mic de membri care isi achita cotizatiile, acesta fiind, in 2011, de 1382, din care 588 din tara;

Dupa cum se stie

“U.A.P. beneficiaza de atributul de utilitate publica conferit prin Decretul-Lege nr.266/1950 al Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, pentru recunoasterea Uniunii Artistilor Plastici impreuna cu patrimonial identificat la nivel teritorial, realizat de aceasta institutie prin intermediul Fondului Plastic (F.P.), ca institutie constituita legal in baza Decretului nr. 343/1949, abrogat prin Decretul nr.294/1954, completat si modificat potrivit dispozitiilor Decretului nr. 333/1958, care a asigurat constituirea bazei materiale a acesteia.

U.A.P.  functioneaza in temeiul Decretului–Lege nr. 27/1990, emis de F.S.N., privind organizarea si functionarea, in conditii de autonomie, a organizatiilor de scriitori, artisti plastici si compozitori si in temeiul art. 85 din Ordonanta

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr. 46/2005.”

(Statutul U.A.P.- 25.02.2012)

Infiintarea filialelor cu personalitate juridica a produs confuzie atat in randul membrilor U.A.P. (nu toti membrii U.A.P. fiind inregistrati in aceste asociatii), cat si in relatiile cu terti, ele fiind constituite eminamente conform Ordonantei

nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, punandu-se, in felul acesta, in afara U.A.P., prin incalcarea actelor juridice constitutive sus mentionate.

La cele de mai sus, care constituie o mica parte din problemele grave cu care se confrunta astazi U.A.P., se adauga atat absenta prelungita a unui Statut adecvat prezentului, cat si distrugerea legaturii membrilor U.A.P. cu Fondul Plastic, acesta din urma fiind constituit ca entitate comerciala care are in interiorul sau si Combinatul Fondului Plastic (C.F.P.).

Prin candidature mea la functia de Presedinte al U.A.P. din Romania va propun urmatoarele actiuni ce trebue intreprinse neaparat si de urgenta:

 1. Reorganizarea administrativa prin:
 • Angajarea unui Manager General pe baza unui Program de Redresare Economica;
 • Angajarea unui jurist permanent,care sa functioneze atat pentru tot sistemul U.A.P., cat si in relatia cu Fondul Plastic;
 • Completarea Comisiei de Cenzori cu un economist, conform legislatiei in vigoare, care, impreuna cu Comisia, sa verifice situatia economica in toate filialele si in Combinatul Fondului Plastic;
 • Inventarierea, evaluarea si intabularea intregului patrimoniu al U.A.P.;
 • Angajarea unui Serviciu Contabil permanent al U.A.P.;
 • Modernizarea sistemului informatic al U.A.P. si angajarea permanenta a unei persoane pentru Serviciul Personal, care sa se ocupe atat de personalul angajat cat si de membrii U.A.P.. Acest lucru este extrem de important si prin prisma crearii Registrului Matricol al Artistilor;
 • Intarirea Serviciului Expozitii al U.A.P. cu angajati pe comunicare si colectarea informatiilor despre evenimentele expozitionale din Bucuresti si din teritoriu si crearea unui sistem unitar de documente/formulare pentru toate galeriile U.A.P..
 1. Efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii la Combinatul Fondului Plastic si reinfiintarea unor sectii de productie

(ex. tamplarie rame, sasiuri si atelier panza de pictura, etc.) care pot fi viabile.

 1. Reinfiintarea structurii Fondului Plastic, cu un numar mic, de maximum 3 (trei) angajati, unul dintre acestia fiind Managerul General, care sa se ocupe de partea comerciala a U.A.P. si care, totodata, sa supravegheze modul de administrare al patrimoniului U.A.P.
 1. Revenirea la filiale fara personalitate juridica, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 1. Initierea de negocieri cu toate autoritatile publice locale, la nivel de Consilii, pentru sustinerea materiala totala (in comodat plus acoperirea tuturor cheltuielilor cu utilitatile) a tuturor galeriilor si atelierelor U.A.P., pentru ateliere artistii urmand sa isi plateasca doar utilitatile.

Acest lucru este posibil, el realizandu-se deja in unele orase din tara, dupa model european, trebuind doar sa fie extins la tot sistemul U.A.P..

Indiferent de alegerea pe care o veti face, aceste probleme sunt reale si obligatoriu de pus in practica, daca dorim sa mai existam ca entitate socio-profesionala.
Gheorghe Gogescu                                                    14.03.2012

Artist plastic profesionist

U.A.P., Filiala Arte Decorative, solicit Adunarii Generale sa imi accepte candidatura la functia de Presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania in mandatul 2012 – 2016.