Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iulie 20, 2019

Scroll to top

Top

PROIECT DE CANDIDATURĂ Petru Lucaci

admin

PROIECT DE CANDIDATURĂ

PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE al UAP din ROMÂNIA

 

Conf. univ.dr. PETRU LUCACI

 

 

Motivaţia principală a candidaturii mele la funcţia de preşedinte a UAP din România este aceea de a continua proiectul de reformă  instituţională al organizaţiei şi finalizarea proiectelor începute.

Pentru a-şi consolida credibilitatea şi a rezista în noul context socio- economic românesc şi internaţional UAP are nevoie imperativă de schimbare. Aceasta trebuie să se producă atât la nivelul de management organizaţional, de management cultural cât şi  management economic.

 

Activitatea depusă până în prezent în diferite poziţii de conducere în cadrul UAP m-au făcut să înţeleg care sunt problemele Uniunii şi să mă implic în rezolvarea lor. În perioada 2004-2007 am fost preşedinte al Filialei Pictură Bucureşti, în 2008-2010 vicepreşedinte al UAP din România, iar din 2010 până în prezent preşedinte interimar. În perioada 2011-2012 am deţinut timp de un an preşedenţia ANUC [Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori]. În fiecare din aceste poziţii mi-am asumat sarcini care să contribuie la rezolvarea unor probleme organizatorice, sociale şi profesionale ale artiştilor şi uniunii. La Filiala de Pictură am organizat transformarea spaţiilor de la Căminul Artei în Centrul Artelor Vizuale asigurând de la portofoliul de identitate vizuală a noului centru până la reabilitarea spaţiului prin restaurare, utilităţi, lumini, calorifere, etc.şi generarea unor proiecte curatoriale naţionale şi internaţionale. Printr-un parteneneriat cu Centrul de introspecţie vizuală am asigurat unuia din spaţiile centrului şansa de intra într-un important circuit internaţional. În perioada în care am activat ca vicepreşedinte şi apoi preşedinte interimar al UAP m-am implicat în reorganizarea şi repartizarea galeriilor uniunii unor filiale, în  scopul  promovării intereselor profesionale ale domeniilor respective. Aceasta implică o mai mare responsabilizare în ceea ce priveşte selecţia proiectelor expoziţionale, promovarea lor, asigurarea unui PR eficient, întreţinerea şi reabilitarea spaţiilor prin identificarea de potenţiali sponsori.

Am reprezentat UAP în mai multe comisii de concurs pentru premii, burse sau indemnizaţii de merit la Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, UNESCO, Ministerul Educatiei şi Cercetării, Academia Română. Am obţinut în comisia de acordare a indemnizaţiilor de merit pentru artişti suplimentarea numărului de indemnizaţii.

 

Am iniţiat şi participat la mai multe întâlniri la nivelul Primăriei municipiului Bucureşti şi la Primăriile de sector 1 şi 2, la nivelul Guvernului, Parlamentului şi Preşedenţiei Romaniei.

 

Cu primarii municipiului Bucureşti am încercat rezolvarea unor probleme legate de spaţiile de creaţie şi galeriile de artă ale UAP, precum şi iniţierea unor parteneriate pe probleme culturale. Am depus solicitări pentru repartizarea unui spaţiu pentru sediul social al uniunii, spaţii pentru ateliere şi galerii de artă în regim de comodat conform dreptului asigurat de utilitatea publică. Suntem pe lista de artibuire, conform unei repartiţii de spaţii pentru ANUC cu două imobile pe Calea Moşilor 27 şi Sfânta Vineri 7, cu o promisiune de spaţiu în incinta viitorului Muzeu de Artă al Municipiului Bucuresti în curs de restaurare şi o soluţie temporală în Palatul Brătianu ce aparţine Academiei Române. Cu Primăria Municipiului Bucureşti am început o colaborare concretizată deja prin două proiecte de parteneriat în cadrul Zilelor Bucureştiului în anul 2010 şi 2011 şi unul pentru Seara atelierelor şi galeriilor. De fiecare dată am organizat expoziţii în toate sălile uniunii, am acordat premii şi am tipărit câte un catalog.

 

La Guvernul României am avut întrevederi cu Primul ministru,Viceprim ministru, Ministrul Culturii, Ministrul Finanţelor, Ministrul Muncii, Directorul Agenţiei Naţionale de Pensii. Dosarul revendicărilor noastre a cuprins toate domeniile de competenţe ale miniştrilor prezenţi de la probleme de fiscalitate, asigurări sociale, pensii, finanţare pentru stimularea producţiei de artă contemporană, achiziţii, finanţarea unor publicaţii de artă, finanţarea unor expoziţii şi simpozioane de creaţie vizuala, naţionale, internaţionale şi de tineret, finanţarea unei Bienale internaţionale de artă contemporană Constantin Brâncuşi (de anvergura Festivalului George Enescu pentru domeniul muzical, sau a festivalurilor

I.L. Caragiale pentru teatru şi Gopo pentru film). Am fost asiguraţi de sprijinul guvernului pentru toate aceste revendicări. Una din ele a şi fost onorată. Este vorba de finanţare pentru reeditarea revistei Arta. Am încercat şi cred că am reuşit să edităm o publicaţie de artă competitivă pentru spaţiul cultural contemporan intern şi internaţional prin implicarea unui număr de peste optzeci de critici de artă din România şi mai mulţi corespondenţi din străinătate care să consemneze prezenţele expoziţionale semnificative din arta contemporană. Sunt prezente în sumarul revistei majoritatea centrelor culturale din ţară, şi se urmăreşte extinderea la nivelul întregii ţări, pe toate domeniile de activitate ale artiştilor contemporani. Dincolo de rolul de a documenta ce se întâmplă în arta contemporană, revista este o platformă de dialog cultural şi un instrument de propagandă pentru arta românească. Este un produs cultural apreciat şi

 

solicitat de artişti, şcoli de artă, biblioteci, galerii şi muzee de artă. Pentru UAP revista reprezintă o carte de vizită care certifică opţiunea fermă pentru profesionalism.Revista Arta are în lucru si un site pentru varianta on line ce v-a cuprinde o parte de arhivă cu numerele editate deja, o variantă prescurtată a numărului curent, un capitol de informaţii mai amplu decât cel din revista tipărită care să consemneze activitatea expoziţională a tuturor filialelor din ţară, un blog pentru a activa dialogul cultural.

Pentru toate celelalte promisiuni dialogul este în desfăşurare şi trebuie continuat.

 

Cu Parlamentul României suntem într-un dialog permanent. Au avut loc mai multe întâlniri la comisia de cultură legate de timbrul cultural. ANUC a initiat o rediscutare a legii care să îmbunătăţească colectarea timbrului şi să redefinească ariile de acoperire. UAP a reformulat domeniul şi a extins aria de acoperire şi asupra lucrărilor de for public, multimedia, biletele de intrare la muzee de artă şi asupra albumelor de artă. Am fost prezent în toate comisiile de la Senat pentru a susţine această iniţiativă. Legea votată în această formă ar putea aduce mari beneficii uniunii pentru investiţia în proiecte  culturale  majore  şi ajutoare sociale semnificative pentru artiştii cu probleme sociale grave.

 

Problemele uniunii au fost discutate şi la Preşedenţia României fără a se concretiza însa până în acest moment, probabil din cauza schimbărilor la nivelul consilierilor pe probleme culturale.

 

Am iniţiat deasemenea discuţii la Ministerul Dezvoltării şi Turismului pentru aplicaţii la fondurile europene pentru dezvoltare, în vederea transformării Combinatului Fondului Plastic într-un Centru Cultural Internaţional care să cuprindă un muzeu de arta contemporană, un spaţiu polivalent de conferinţe, săli de expoziţii pentru manifestări de anvergură, gen bienale, magazine de vânzare a lucrărilor de artă, centre de rezidenţă pentru artişti, reabilitarea şi exploatarea unor ateliere de gravură, ceramică, sticlă, modelaj, turnătorie, foto,etc. unde să lucreze artistii în rezidenţă, ateliere de creaţie şi de curs pentru iniţiere în domeniul vizualului. Deasemenea am avut discuţii la Ordinul arhitecţilor pentru iniţierea unui concurs de proiecte pentru Centrul internaţional de artă.

 

O relaţie foarte bună am dezvoltat-o cu mai multe instituţii culturale la nivel naţional cum ar fi Academia Română, cu Universitatea Naţională de Arte, Biblioteca Naţională, cu celelalte Uniuni de creatori, iar acest dialog intercultural  ne  v-a  aduce  credibilitate  şi  un  important  beneficiu  de

 

imagine. Cu Uniunea Scriitorilor am colaborat la organizarea Simpozionului aniversar Constantin Brâncuşi, UNITER-ul ne-a gazduit în mai multe spaţii expoziţionale şi o va face şi după remodelarea Teatrului Naţional, Uniunea Arhitecţilor ne pune la dispoziţie noul sediu pentru proiecte expoziţionale, Uniunii Compozitorilor îi vom găzdui un program de performance, Biblioteca Naţionlă ne pune la dispoziţie gratuit spaţiul central de 500mp. pentru expoziţii temporare. O relaţie privilegiată am dezvoltat-o cu Universitatea Naţională de Arte Bucureşti care ne-a găzduit toate întrunirile importante, ne-a oferit cazare pentru artiştii din teritoriu, a participat la organizarea în colaborare cu UAP a numeroase proiecte expoziţionale semnificative.

 

Pe parcursul ultimilor patru ani activitatea mea de management cultural s- a concretizat în proiectul de cercetare pe care l-am condus ca Director de proiect CNFIS. În acest proiect am curatoriat o serie de expoziţii cu caracter naţional şi internaţional în mai multe galerii din ţară şi străinătate la care au participat peste 150 de artişti, majoritatea membri ai UAP dar şi tineri studenţi , masteranzi şi doctoranzi din ţară şi spaţiul internaţional. Corps.-ICR Paris, 2008/ Corp, Centrul Artelor Vizuale Bucureşti 2009/ Body under surveillance, 2010, Victoria Art Center/ Trans-realities, Galeria Oudin espace contemporaine, Paris, 2010/Art Embodied, ICR Londra, 2011/ The Other Body, Victoria Art Center, 2011/ Noul figurativ, Victoria Art Center, 2011/ Body World, Travelling The Distance between Subject and Object, Victoria Art Center, 2012/ Reflexions, Galeria Gammelgaard, Herlev, Copenhaga, / Galeria Bispergaarden, Karlundborg, Danemarca, 2010/Arte în Bucureşti, Centrul Artelor Vizuale/Galeria Artis/Galeria Atelier 35.

Toate expoziţiile au fost însoţite de cataloage cu imagini şi studii critice legate de fiecare proiect.

Body World. Traveling the Distance between Subject and Object , coordonator Petru Lucaci, Editura UNARTE, Bucuresti, 2011 – ISBN 978-606-8296-34-0

“Celalalt”  Corp/  The  Other  Body,  Coordonator  Petru  Lucaci/  Laura Grunberg,Editura UNARTE, Bucuresti,2011, ISBN 978-606-8296-35-7 Corp-Definitii  de  autor,  coordonatori  Laura  Grunberg,  Petru  Lucaci, Editura       UNARTE,  Bucuresti,   2011,               ISBN            978-606-8296-01-2

Trans-realities/Corp-Arta-Societate, Coordonator Petru Lucaci, Editura UNARTE, Bucuresti,2011, ISBN 978-606-8296-21-0

Art Embodied, Coordonator Petru Lucaci, Editura UNARTE Bucuresti, 2011, ISBN 978- 606-8296-20-3

Corp-arta-societate/Reflectii intrupate,Editura UNARTE Bucuresti, 2010, ISBN 978-973-1922-99-7

 

Corpul supravegheat/Body under surveillence, coord. Petru Lucaci, Editura UNARTE,Bucuresti ISBN 978-606-8296-02-9

Corp, coord. Petru Lucaci, Editura UNARTE Bucuresti,2009, ISBN 978- 973-1922-67-6

Arte in Bucuresti, coord. Petru Lucaci, Editura UNARTE Bucuresti,2010, ISBN 978-973-1922-91-1

Reflexions, Editura UNARTE Bucuresti, ISBN 078-973-1922-60-7

Petru Lucaci – Despre Negru, Editura UNARTE, 2008, ISBN 978-973- 1922-35-5

Petru Lucaci – Clarobscur, Editura UNARTE, 2007, ISBN 978-973- 87493-5-2

 

Am obţinut finanţarea şi am condus din poziţia de Director de proiect editarea revistei ARTA

Revista ARTA, Nr. 1/2010, Editor Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Bucuresti, ISSN 0004-3354

Revista ARTA, Nr. 1/2011, Editor Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Bucuresti, ISSN 0004-3354

Revista ARTA, Nr. 2-3/2011, Editor Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Bucuresti, ISSN 0004-3354

Revista ARTA, Nr. 4-5/2012, Editor Uniunea Artistilor Plastici din Romania, Bucuresti, ISSN 0004-3354

 

Articole publicate in Arhitextdesign, Ziarul financiar/Ziarul de duminica, Cronica Romana, Romania Culturale Ogii, Contrapunct, Lettre Internationale.

 

Participari TV si Radio

Emisiuni TV: TVR1, TVR2, TVR- Cultural, B1TV, Realitatea, Antena 3,

Emisiuni Radio: Radio Actualitati, Radio Cultural, RFI.

PROPUNERI DE REORGANIZARE  INSTITUŢIONALĂ A UAP DIN ROMÂNIA

 

 • Definitivarea unui statut, fundamentat juridic, care să armonizeze interesele UAP cu Filialele din Bucureşti şi din teritoriu.
 • Disocierea problemelor profesionale de cele administrative prin reactivarea Direcţiei Fondului Plastic.

 

Consiliul Director al UAP trebuie să urmărească

 

 • rezolvarea problemei sediului social într-o locaţie reprezentativă pentru prestigiul UAP
 • organizarea instituţională eficientă pentru desfăşurarea şi valorificarea culturală a producţiei artistice
 • reorganizarea unui departament de proiecte şi PR, cu specialişti în comunicare
 • formularea politicilor culturale naţionale şi internaţionale
 • eficientizarea impactului cultural al galeriilor de artă printr-un management cultural profesionist şi angajarea unor curatori.
 • Reluarea programului de acordare a Premiilor UAP
 • organizarea unor programe expoziţionale itinerante prin toate galeriile UAP din teritoriu în vederea unei mai bune cunoaşteri a creaţiei vizuale contemporane
 • intensificarea relaţiilor cu instituţiile statului şi crearea de parteneriate cu Ministerul Culturii, Universităţile de artă, Primăriile şi alte structuri locale
 • continuarea dialogului cu Guvernul României pentru finanţarea unor proiecte de anvergură naţională şi internaţională –saloane naţionale, simpozioane, tabere de creaţie
 • urgentarea obţinerii finanţării pentru o Bienală internaţională de artă în Romania
 • continuarea dialogului în vederea promovării unei iniţiative legislative legată de statutul artistului-asigurări sociale, fiscalitate, pensie.
 • revitalizarea bibliotecii UAP şi îmbogăţirea colecţiei de carte de artă pe suport tradiţional şi electronic.
 • crearea unei edituri şi redacţii pentru revista Arta cu personal angajat permanent care să asigure şi partea de documentare şi arhivare a activităţii de creaţie

 

Departamentul administrativ al UAP trebuie să reorganizeze activităţile economico-financiare şi de legislaţie după criterii de competenţe manageriale.

 • Angajarea prin concurs a unui manager general profesionist care sa coordoneze toate problemele ce ţin de administrarea UAP şi a Combinatului Fondului Plastic
 • Angajarea de servicii permanente de contabilitate, juridic, resurse umane şi administrare ateliere
 • Angajarea unui cenzor cu studii de specialitate care să coordoneze activitatea comisiei
 • Continuarea procesului de întabulare a patrimoniului UAP din Bucureşti şi teritoriu
 • Angajarea de galerişti cu studii superioare de artă, management cultural sau comunicare pentru asigurarea unui curatoriat profesionist în galeriile UAP

 

 

Conf univ. dr. Petru Lucaci                                    20/03/2012