Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 20, 2019

Scroll to top

Top

Salonul Naţional de Pictură

Administrator

Comunicat de presă/ SALONUL NAȚIONAL DE PICTURĂ

 

În perioada 13 noiembrie – 10 decembrie 2014 în Galeriile UAPR se va deschide Salonul Național de Pictură cu titlul ferestre/windows.

Vernisaj 13 Noiembrie ora 18 Centrul Artelor Vizuale (Galeriile Căminul Artei)

 

Am optat pentru termenul windows/ferestre ca generic al expoziției  Salonului Național de Pictură 2014, datorită complexei sale semnificații de deschidere, transparență, comunicare, ceea ce acoperă pe lângă posibila funcție de model într-o abordare mimetică sensurile comunicării între genuri ale pluralității opțiunilor stilistice și ale unui dinamism operant la nivelul interpretării creative.

Acest titlu acoperă un larg câmp de prospectare și creație artistică în care toate genurile tradiționale și generate de tehnologiile moderne de comunicare, se pot manifesta în parametri specifici de limbaj. Deschiderea semantică este de asemeni largă, ferestrele fiind atât în universul digital cât și în cel al realității concrete, metafore ale deschiderii dincolo de funcționalitatea lor instrumentală. Orice fragment de realitate, orice eveniment sau construcție imaginară poate deveni prezentă actualizată de deschiderea ca percepție, ca imaginare, ca privire.  Realitatea ( livrată mimetic, cu fidelitate realistă sau pe baza altor principii stilistice, construcțiile abstracte de natură simbolică, pur conceptuală, reducționist formală), imaginile onirice, fantastice pot face obiectul acestui joc între universul obiectiv și cel subiectiv, mediată de actul artistic.  Pe de altă parte deschiderea intersubiectivă gestionează relația creator- receptor, atât în modul foarte explicit în cazul creațiilor programat interactive cât și în genurile cele mai fidele discursului tradițional.

Coerența programului expozițional este asigurată de generarea tuturor extensiilor de gen în interogarea picturii.

 

Galeria CAV

Autoritatea Obiectului- reprezentări plane și extensii tridimensionale.

Situat la originea picturii, obiectul ca transfer mimetic plan generează dealungul timpului extensii și hibridări  la intersecția cu alte genuri ( scenografie, acțiune, gest) ca și pe de altă parte prin îndepărtare de reprezentare, chiar de funcția mimetică. Stilurile abstracte, simbolice, conceptuale sau strict formale lărgesc arealul de acoperire al termenului reprezentare.

Pictura –  reprezentare și nonreprezentare

Pictura ca suprafață activă în jocul comunicării poate funcționa ca suport al reprezentării controlat de exigențele mimesisului, de distorsiunile și traseele energetice expresive, sau de relaționările formale abstracte. Variantele propuse de fiecare dintre aceste premize creatoare sunt nelimitate permitând inovații și interferențe de limbaj și creând un joc deschis între prospecțiune și reevaluările tradiției.

curatori: lorin Mocanu, Marius Burhan, Lisandru Neamțu.

 

Galeriile Simeza si Orizont

Investirile figurativismului – de la  realism la autonomia subiectivă

Figurativismul deschide cel mai înalt câmp de relaționare între lumea obiectivă și subiectul creator.

Apelăm la termenul ”lume,, el acoperind atât realitatea obiectivă așa cum o livrează percepția cât și universul subiectiv ca propriu creatorului cât și ca teren de ivestigare al ”celuilalt,,.

Variantele de realism  tradițional sau deschis suplimentărilor de sens, inovațiilor, hibridărilor stilistice versiunile de suprarealism, fantastic, ireal, ca și distorsiunilor expresioniste sunt moduri de explorare ale figurii.

 

Galeria Simeza – Mircea Vasile Mureșan, Marius Barb

Galeria Orizont – Marilena Preda Sănc

 

Text critic:

Alexandra Titu

Consultant

Petru Lucaci

Salonul Naţional de Pictură Ferestre / Windows 2014 este organizat de către Filiala Pictură Bucureşti. Curatorii nominalizează şi invită artiştii să participe.

 

 

L i s a n d r u

see a continuous pictorial in:

 

http://lisandru.blogspot.com

Lisandru Neamtu Ph.D – visual artist
Lecturer – National University of Arts,
Bucharest

Phone:(4021)7777591; +40722876733

Afis