Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | martie 30, 2020

Scroll to top

Top

Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri brâncușiene” 2015, Craiova

Administrator

 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE SCULPTURĂ ÎN PIATRĂ

DRUMURI BRÂNCUŞIENE”,

Ediţia a III-a

Craiova, România

August 2015

Organizator:

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Craiova

Parteneri: Asociaţia „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”, R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia S.A., Poliţia Locală a Municipiului Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Universitatea din Craiova

Juriu:

Lia Olguţa Vasilescu – Primar al Municipiului Craiova

Cosmin Dragoste – Manager Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova

Tudor Gheorghe – artist

Antoniu Zamfir – Preşedinte al Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” şi Manager Opera Română Craiova

Vlad Drăgulescu – Manager Filarmonica „Oltenia” Craiova

Lucian Dindirică – Manager Biblioteca Judeţeană „Teodor şi Aristia Aman”

Adriana Teodorescu – Manager Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova

Parteneri Media:

TVR Craiova, GTV, Oltenia TV, Oltenia 3 TV, Tele U, Lupa, Micapi, Indiscret, Cuvântul Libertăţii, Radio Oltenia Craiova, Revista Mozaicul, Oltenaşul, Craiova Forum, Ediţie Specială, ESTV, Prăvălia Culturală, ASBO, Radio GSB.


Prezentarea evenimentului:
Sub egida Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova organizează în perioada 01-30 august 2015, a III-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Sculptură în Piatră „Drumuri brâncuşiene”, la care vor participa 8 sculptori.

Tema de anul acesta va fi creaţia artistului de renume internaţional Tudor Gheorghe

Selecţia participanţilor

Juriul va selecta participanţii la simpozion pe baza CV-ului şi portofoliului profesional ce vor fi trimise prin e-mail de către fiecare participant, până la data de 01 mai 2015.

Artiştii vor sculpta sub privirile publicului, iar operele realizate vor contribui la îmbogăţirea patrimoniului monumental al municipiului Craiova.

Ele vor deveni proprietatea oraşului.

Calendar

Doritorii trebuie să trimită CV-ul profesional şi portofoliul de lucrări reprezentative, precum şi o fotografie a machetei sculpturii pe care intenţionează să o realizeze la Craiova pe adresa de mail tradem@tradem.ro, până la data de 01 mai 2015

Simpozionul va începe la 01 august 2015, ora 10,00 şi se va încheia la 30 august 2015, ora 10,00

Sculptorii trebuie să finalizeze opera la locul de lucru, în termen de 30 zile.

 

Materiale şi echipamente

Sculpturile vor fi realizate în blocuri de piatră de Vraţa, fiecare bloc cu dimensiuni variabile (aprox. 1,5-2 metri cubi). Fiecare sculptor va avea la dispoziţie facilităţile de bază (apă, electricitate şi macara de două ori pe săptămână), dar va lucra cu propriile unelte specifice, de sculptură şi finisaj. Simpozionul va avea loc indiferent de vreme, în perioada stabilită.

Remuneraţie:
După finalizare, lucrările devin proprietatea oraşului Craiova şi se achită fiecărui sculptor, primele, reprezentând contravaloarea drepturilor de autor, în cuantum de 11 000 de lei net (echivalent a 2500 de euro).

In prima zi a simpozionului se achită fiecărui participant 30% din prima drept de autor (din 11 000 de lei)

În cazul nefinalizării, sau finalizării parţiale lucrările nu se achiziţionează şi nu se mai achita alte sume compensatorii.

Clauză specială:

Autorul transmite, în mod irevocabil beneficiarului, dreptul de proprietate asupra suportului material al lucrării ce face obiectul prezentului contract, precum şi dreptul patrimonial neexclusiv, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Obligaţiile participanţilor:

Artiştii vor lucra pe amplasamentul stabilit, având în vedere răspunderea pentru propria securitate, cât şi a celor din jur.

În prima zi a simpozionului vor prezenta asigurarea de răspundere civilă referitoare la propria persoană, în caz contrar vor semna, pe răspundere proprie, acordul privind renunţarea la orice pretenţii din partea organizatorului, în acest sens.

Cazarea:
Cazarea va fi asigurată de organizatori începând cu data de 01 august 2015, până la 31 august 2015. Masa şi transportul se asigură de către participanţi.

Vizibilitatea evenimentului:

Mediatizarea va fi asigurată prin comunicate de presă în ziare, televiziune şi în publicaţiile de specialitate.
Publicul larg va fi informat prin afişe, invitaţii, anunţuri în presa locală, ştiri difuzate la radiourile locale şi naţionale.

Înscrierea participanţilor:

Înscrierea la simpozion se va realiza prin trimiterea la adresa de e-mail: tradem@tradem.ro a următoarelor documente:

Formular de înregistrare

Prezentul Regulament, semnat şi datat
• Curriculum Vitae
• Portofoliu cu lucrările reprezentative

O fotografie a machetei lucrării ce se doreşte a fi realizată la Craiova

O fotografie recentă a artistului în alb – negru


Documentele trimise nu vor fi returnate .


Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu cele precizate,


Data, Semnătura,

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0733 678 090 (Cosmin Dragoste), 0725 226 855 (Violeta Grigorie), 0767 578 083 (Luiza Mitu) sau pe e-mail tradem@tradem.ro.

Descarca de aici Formular inscriere.