Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | iunie 24, 2017

Scroll to top

Top

Neculea Alice Ana

Neculea Alice Ana
Administrator
Alice Ana Neculea
Neculea Alice Ana
Adresa: Str. tr. Mărășești, nr. 263, bl. 12 A, ap. 21, Ploiesti – România
Tel: +40745 366 234
e-mail: alice.neculea@yahoo.com

web: ,

Autoportet

Autoportet

Prezentare Demers Artistic

„Punctul forte al lucrărilor ei mi se pare a fi rafinatul discurs portretistic îmbibat de savoare, a vervei stilistice polemice la adresa marilor tendințe afirmate în arta portretismului din diverse epoci creatoare. De la Phayoum-ul antichității egeene, la rafaelismul și velasquesanismul renascentist și de la acestea la barocul arcimboldian; și de la portretiștii venețieni, flamanzi, ori manieriștii francezi, până la suprarealismul magrittean și vehementul gestualism deconstructiv baconian!….
O serie memorabilă, probând disponibilitățile tehnice și compoziționale ale protagonistei, dar și versatilitatea stilistică, umor și fantezie imagistică, strunite cu decență, care fac din acest insolit «recurs la portret» un spectacol vizual deschis și atractiv. Franchețea, măiestria și inteligența profesională ale artistei se situează, astfel, în plin flux atitudinal și spiritual post-modern. Dar, precizez, într-o accepțiune deloc emfatică, temperată și rațională, care metamorfozează acest incitant, în forma și substanța lui, «Breviar caracterologic» pus în scenă de Alice Neculea, într-o sui generis panoramă mundi. O lume surprinsă în superba-grotesca ei teatralitate, în care «Autoarea» (ca să pirandellizăm puțin, în încheiere) a pornit cu atâta vivacitate și îndrăzneală, dar și cu o cuceritoare sfiiciune făptuitoare, în căutarea câtorva simbolic-pilduitoare «Personaje» din imediata noastră vecinătate.“

Corneliu Antim

website link: ,

Anunț

ANUNȚ TITULARIZĂRI 2017 PENTRU MEMBRII U.A.P. DIN ROMÂNIA

În perioada 10 iunie – 10 iulie 2017 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari, la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform noului Regulament de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, disponibil pe site-ul UAP – www.uap.ro, până la data de 25 iulie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2017 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2014 și 2015.

http://uap.ro/anunt-titularizari-2017-pentru-membrii-u-a-p-din-romania/
http://uap.ro/regulament-pentru-primiri-si-titularizari-in-uap/


Vă informăm că s-au afișat - Rezutatele Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România 2017, lista este disponibilă la: http://uap.ro/rezultatele-lucrarilor-comisiei-nationale-de-primiri-si-titularizari-2017/


Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel

trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:

  • fotografie autor 1 buc.
  • fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.
  • CV în română și CV în engleză
  • date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site
  • scurt text critic sau de autor în română și engleză

Reamintim celor interesați să își preschimbe legitimațiile vechi în noul model tip card, necesitatea de a transmite pe adresa de e-mail hr@uap.ro a unei fotografii portret si copia actului de identitate, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.