Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | noiembrie 20, 2017

Scroll to top

Top

Neculea Alice Ana

Neculea Alice Ana
Administrator
Alice Ana Neculea
Neculea Alice Ana
Adresa: Str. tr. Mărășești, nr. 263, bl. 12 A, ap. 21, Ploiesti – România
Tel: +40745 366 234
e-mail: alice.neculea@yahoo.com

web: ,

Autoportet

Autoportet

Prezentare Demers Artistic

„Punctul forte al lucrărilor ei mi se pare a fi rafinatul discurs portretistic îmbibat de savoare, a vervei stilistice polemice la adresa marilor tendințe afirmate în arta portretismului din diverse epoci creatoare. De la Phayoum-ul antichității egeene, la rafaelismul și velasquesanismul renascentist și de la acestea la barocul arcimboldian; și de la portretiștii venețieni, flamanzi, ori manieriștii francezi, până la suprarealismul magrittean și vehementul gestualism deconstructiv baconian!….
O serie memorabilă, probând disponibilitățile tehnice și compoziționale ale protagonistei, dar și versatilitatea stilistică, umor și fantezie imagistică, strunite cu decență, care fac din acest insolit «recurs la portret» un spectacol vizual deschis și atractiv. Franchețea, măiestria și inteligența profesională ale artistei se situează, astfel, în plin flux atitudinal și spiritual post-modern. Dar, precizez, într-o accepțiune deloc emfatică, temperată și rațională, care metamorfozează acest incitant, în forma și substanța lui, «Breviar caracterologic» pus în scenă de Alice Neculea, într-o sui generis panoramă mundi. O lume surprinsă în superba-grotesca ei teatralitate, în care «Autoarea» (ca să pirandellizăm puțin, în încheiere) a pornit cu atâta vivacitate și îndrăzneală, dar și cu o cuceritoare sfiiciune făptuitoare, în căutarea câtorva simbolic-pilduitoare «Personaje» din imediata noastră vecinătate.“

Corneliu Antim

website link: ,

Anunț important

privind actualizarea informațiilor personale de contact din baza de date,

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele date pentru a putea actualiza baza de date a membrilor Uniunii Artiștilor Plastici din România, astfel: adresa de email; numere de telefon (fixe, mobile, atelier, etc); adresa de corespondență (de preferat copie după actul de identitate)

Toate aceste informații vă rugăm să ni le trimite-ți la adresa de e-mail hr@uap.ro

privind transmiterea datelor pentru legitimații,

Pentru preschimbarea/tiparirea legitimațiilor noi de tip CARD, va rugăm să trimite-ți fotografia portret ăn format 3/4 cm cât și copia actului de identitate doar la adresa de e-mail: legitimatii@uap.ro Datele trimise către oricare alta adresă de email din domeniul @uap.ro, nu garantează că acestea ajunge la HR pentru prelucrare și tipărire, pentru ridicarea ei este necesară plata cotizației la zi.

 Vă reamintim că puteți să vă creați propria pagină de autor pe WWW.UAP.RO, astfel trimite-ți pe adresa de e-mail webmaster@uap.ro următoarele documente:
  • fotografie autor 1 buc.; fotografie lucrare reprezentativă 1 buc.; CV în română și CV în engleză; date de contact, adresă, telefoane (fix, mobil), adresă de e-mail, adresă site; scurt text critic sau de autor în română și engleză.