Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | mai 23, 2022

Scroll to top

Top

Olteanu Manole Dorel

Administrator
Olteanu Manole Dorel
Olteanu Manole Dorel
Adresa: str. Lascăr Catargiu Nr.4, Timișoara – România
Tel: +40
e-mail: avanost2027@yahoo.com
web: ,

„Peisaj”, tehnica ulei pe pânză, dimensiunea 50X 60 cm. - Landscape, technique oil on canvas, dimensions 50x60 cm.

„Peisaj”-tehnica-ulei-pe-pânză-dimensiunea-50X-60-cm.

Prezentare Demers Artistic

OltMan, este pseudonimul lui Olteanu Manole Dorel, artist plastic de largă cuprindere a viziunii artistice, practician îndeosebi al tehnicilor clasice, pe care le stăpâneşte cu multă virtuozitate încă de pe la sfârşitul anilor ’70.

Începând cu anii ’90, OltMan a practicat alături de genurile clasice, şi alte genuri de exprimare artistică, mai cu seamă în spaţiul public, pe care artistul î-l consideră ca fiind o extensie a spaţiului privat, (concept al gânditorului Habermas), spaţiu în care a prformat prin happening, performance şi instalaţii.

Cu aceste ocazii, OltMan, conceptualizează câteva noţiuni pe care le întemeiază şi le practică cu obstinaţie existenţială de peste 25 de ani, mai şi anume: Sincopele şi AvantPosturile, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, ca o edificare a fiinţei creatoare, ce tinde spre Theurgie.

„… se întâmplă mai târziu…, ca cineva să imagineze, şi să creeze un asemenea loc de observaţie,(Avanposturile, urban şi rural),…este o tărie metafizică, este o forţă culturală, şi o concepţie cosmogonică,(artistul) se sustrage, framătului, zgomotului, artei moderne, derizoriului, artei moderne, se sustrage, acestei vânzoleli, şi obţine o distanţă metafizică, o linişte, o perspectivă extraordinară, mie, m-i se pare un gest extraordinar.”

Istoric şi critic de artă, Prof.univ.dr.Constantin Ionescu Prut, 2004

website link: ,