Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Anunț depunere dosare pentru Premiile UAP din România pentru anul 2023

Anunț depunere dosare pentru Premiile UAP din România pentru anul 2023
Nistor Laurențiu

Începe sesiunea de depunere a dosarelor pentru Premiile Naționale ale Uniunii Artiștilor Plastici din România ediția 2024

Uniunea Artiștilor Plastici din România declară deschisă sesiunea de primire a dosarelor pentru Premiile Naționale ale UAP România ediția 2024. Nominalizările vor viza artiștii care au au avut participări expoziționale semnificative în anul 2023. Candidaturile pot fi depuse în perioada 01.07.2024 – 25.07.2024, urmând să fie jurizate de către Comisia Națională de Acordare a Premiilor și Burselor U.A.P din România, aleasă de către Adunarea Generală prin Reprezentanți a UAP din România.


Materialele se vor depune la sediul U.A.P din Str. Băiculești, nr. 29, etaj 1, sector 1, Bucureşti
(clădirea Combinatului Fondului Plastic)

REGULAMENT

 1. Premiile Naționale ale UAP din România se acordă anual, de către Comisia Națională Pentru
  Acordarea Premiilor UAP, atunci când există posibilități de finanțare și cofinanțare. Valoarea lor
  financiară este variabilă, stabilindu-se, în sumă brută, de către Consiliul Director al UAP și are
  în vedere calcularea și virarea, după reținerea la sursă, a impozitului datorat aferent premiilor,
  precum și a impozitului pe venituri din onorarii, drepturi de autor și alte obligații eligibile.
 2. Există două categorii de premii: Premii Speciale (Marele Premiu, Premiul de Excelență,
  Premiul Juriului, Premiul pentru Diaspora și Premiul pentru Tineret
  ) și Premii pentru
  specialitățile existente și nominalizate în proiect
  .
 3. 3.1 – Premiile speciale sunt dedicate carierelor artistice meritorii, cu impact asupra artei românești și internaționale. Ele aduc în atenția publicului debuturi promițătoare sau contribuții ale artiștilor români din Diaspora la imaginea artei românești în lume.
  3.2 – Premiile pe specialități se referă la activitatea artistică și expozițională din anul pentru care se acordă premiile.
 4. Pot să-și depună candidatura artiștii care nu au obligații financiare restante față de UAP din
  România.
 5. Premiile se acordă conform rezultatelor jurizării dosarelor de candidatură în Comisia
  Națională aleasă de către Adunarea Generală a UAP din România. Comisia Națională urmărește
  calitatea artistică și originalitatea creației candidatului, calitatea tehnică a lucrărilor, noutatea și
  inovația stilistică, impactul emoțional al acestei creații, coerența în căutarea reinventării artistice.
 6. Dosarele, în formă fizică și în format electronic pe stick de memorie, se depun, până la data
  limită anunțată mai sus (25.07.2024), la sediul UAP din București, strada Băiculești 29 (CFP), și
  pe adresa de e mail office@uap.ro , cu mențiunea: pentru Premiile UAP.


 7. Dosarele de candidatură OBLIGATORIU trebuie să conțină:
   Cerere în formă scrisă cu specificarea premiului pentru care concurează;
   CV profesional, însoțit de portofoliul de lucrări, prezentate fizic și digital în formate
  (JPG, PSD, PDF și altele) care să poată fi accesate de către Comisia Națională și folosite
  în scopuri ilustrative și publicitare ( cataloage, prezentări etc).
   3 fotografii ale lucrărilor în format digital (JPG) 15×20 cm la rezoluție de 300 dpi, o
  fotografie portret format 4/5cm la rezoluție de 300 dpi. Accentuăm obligativitatea
  respectării acestor cerințe, în vederea tipăririi catalogului evenimentului și a altor materiale
  publicitare.
   Un scurt text critic (100-150 de cuvinte) referitor la creația artistică (statement artistic
  sau citat al unui critic de artă, cu indicarea sursei – catalog de artist, publicație de artă,
  ziar etc).
   Acord pentru folosirea datelor personale în condițiile legii;
   Dovadă care atestă îndeplinirea obligațiilor financiare față de UAP.
   Pentru categoria Multimedia candidații vor adăuga pe stick-ul de memorie creațiile
  personale și orice alte materiale video sau audio considerate relevante pentru candidatură.
   Candidații pentru categoria Critică, vor prezenta lucrări dedicate istoriei artei și artei contemporane: culegeri de eseuri, monografii, studii critice, curatoriat (toate etapele organizării unei expoziții).
   Pentru categoria Marele Premiu și pentru Premiul de Excelență se va lua în considerare
  întreaga activitate de creație artistică.
 8. Lucrările Comisiei Naționale se pot desfășura atât prin prezența membrilor săi cât și online.
 9. Comisia Națională face nominalizări pentru premii. Câștigătorii sunt aleși prin vot majoritar
  de pe lista nominalizaților.
 10. Premiile sunt nominale. Nu se acordă premii ex aequo.
 11. Se pot acorda toate premiile, la toate categoriile, sau doar unele premii, atunci când Comisia
  Națională consideră, pe criterii de calitate, că doar acestea trebuie acordate. Suma reprezentând
  valoarea premiului sau premiilor neacordate se redistribuie, în părți egale, pentru fiecare premiu
  acordat. Până la data efectuării plăților, se recalculează și se virează impozitele aferente, conform dispozițiilor legale.
 12. După anunțarea rezultatelor, premianții trebuie să îndeplinească toate formalitățile financiare
  și fiscale necesare.
 13. Hotărârile Comisiei Naționale Pentru Acordarea Premiilor UAP din România nu pot fi
  contestate. Deciziile sunt definitive.
 14. La Gala Premiilor UAP se acordă de către UAP diplome și titluri de ”Prieten al artelor”.
 15. Cu aceeași ocazie se acordă și premiile sponsorilor. Cu lucrări ale premianților și ale nominalizaților se vor organiza expoziții și se va edita un catalog.