Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 04/03/2024

Scroll to top

Top

Arthosphere @ Călărași - UAP

Arthosphere @ Călărași
Nistor Laurențiu

Victor Grigore

Aplecarea lui Victor Grigore spre arhitecturile mai noi sau mai vechi ale orașelor Călărași, Constanța sau București, vine să completeze preocupările sale pentru alte tipuri de expresivătăți, care îl pun în fața cercetării geometriilor, al perspectivelor și al unor structuri compoziționale diferite de ceea ce a pictat până acum, unde acccentul cădea mai mult pe culoarea înscrisă într-o forma de ansamblu a portretului, și nu pe variate structuri formale, în care ar fi putut descrie lumea vizibilă. Și acum tonalitățile prețioase de griuri primează, iar contrastele diverselor luminiscente pun în valoare componentele tabloului, însă aceste peisaje citadine sunt fragmente de documente vizuale, ce păstrează realitatea, artistul intervenind în zona de stilistică prin pensulații și pete de culoare, prin note de volume hotărâte în evocarea planurilor arhitecturale, având alături străzi pitorești, ce creează simetrii ale compozițiilor ori asimetrii ce prelungesc imaginea în afara tabloului. În detalii, jocul nuanțelor este pictural, criteriile cromatologice refacând trasee estetice pe care le întâlnim în celelaltă temă predilectă, portretul. Văzute de aproape, zidurile orașelor, trotuarele mărginite de case, amintind frumusețea arhaică a unor proprietăți de negustori, sunt puse față în față cu recente clădiri, care îi permit artisului să alterneze jocuri de armonii plastice și registre compoziționale variate. Axele între care se desfășoară profunzimea lucrărilor sunt concepute pe verticală, prezența umană punctând orizontalitatea, rămânând ca centrul imaginilor să capteze energiile drumurilor înguste, mărginite de volumele clădirilor, uneori cu tentă de interpretare cubistă. Tușe răslețe, care ambientează atmosfera, stau alături de suprafețele calcanelor, care dobândesc strălucirea suprapunerilor cromatice. Elementele specifice urbanului sunt abordate în notele lor generale, verva pensulației susținând aplatizările maselor de culoare, pe întinderea cărora descoperim efecte abstracte, gestuale și ritmicități. Spiritul urban păstrează în pictura lui Victor Grigore același temperament stilistic specific creației sale recente, în care grija pentru întrepătrunderea tonurilor, aplicate pe suportul unui desen mental, dobândește conotațiile unor abordări moderniste.

Ana Amelia Dincă