Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/03/2024

Scroll to top

Top

AUGUSTIN LUCICI 19.02.1956 – 02.12.2020 - UAP

AUGUSTIN  LUCICI 19.02.1956 – 02.12.2020
Nistor Laurențiu

           Uniunea Artiștilor Plastici din Romania anunță cu profundă mîhnire incetarea din viață a pictorului AUGUSTIN  LUCICI.

            Interpret special al traiectoriei intime a gîndului și habitudinii AUGUSTIN  LUCICI  anexează teritorii conceptuale atît in planul creației artistice cît și in domeniul pedagogic, resortul spiritual fiind cel al stărilor proiective ale conștiinței și înțelegerii. Sublimului stării ca și al actului de creație îi stau mărturie valențele potente în materializarea și disciplinarea efortului curatorial-didactic.

            S-a mai aprins o Stea in Constelația Nemuririi !

            Transmitem compasiune familiei, tuturor celor care l-au cunoscut, iubit și prețuit.

            Dumnezeu să-l odihnească!